Evanjelium Marka 16:1–8

16  Keď sa skončil sabat,+ Mária Magdaléna a Mária,+ Jakubova matka, a Salome kúpili voňavé látky, aby natreli Ježišovo telo.+  K hrobke* prišli v prvý deň týždňa veľmi zavčasu, keď vyšlo slnko.+  A hovorili jedna druhej: „Kto nám odvalí kameň od vchodu do hrobky?“  Ale keď zdvihli zrak, zbadali, že kameň je odvalený, hoci bol veľmi veľký.+  Keď vošli do hrobky, napravo uvideli sedieť mladého muža oblečeného v bielom rúchu a zmeraveli od úžasu.  Povedal im: „Nebojte sa.+ Viem, že hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorý bol pribitý na kôl. Nie je tu, bol vzkriesený.+ Pozrite, tu je miesto, kde ho uložili.+  Teraz choďte a povedzte jeho učeníkom a Petrovi: ‚Ide do Galiley.+ Tam sa stretnete, tak ako vám povedal.‘“+  Ženy vyšli von a utekali preč od hrobky. Celé sa triasli od strachu a silného rozrušenia. A nikomu nič nepovedali, lebo sa báli.*+

Poznámky pod čiarou

Al. „K pamätnej hrobke“.
Podľa spoľahlivých raných rukopisov sa Markovo evanjelium končí slovami 8. verša. Pozri dodatok A3.