Druhý Korinťanom 4:1–18

  • Svetlo dobrej správy (1 – 6)

    • Neveriaci majú zaslepenú myseľ (4)

  • Poklad v hlinených nádobách (7 – 18)

4  Touto službou sme boli poverení, lebo nám Boh prejavil milosrdenstvo. Preto sa nevzdávame.  Zavrhli sme všetko hanebné a nečestné,* nikoho nepodvádzame ani neprekrúcame Božie slovo.+ Naopak, zjavujeme pravdu, a tak sme pred Bohom dobrým príkladom pre všetkých ľudí.*+  A ak je dobrá správa, ktorú oznamujeme, zahalená, je zahalená pred tými, ktorí smerujú do záhuby,  pred neveriacimi, ktorým boh tohto sveta*+ zaslepil myseľ,+ aby nevideli žiariť svetlo* slávnej dobrej správy o Kristovi,+ ktorý je obrazom Boha.+  Keď zvestujeme, nehovoríme o sebe, ale o tom, že Ježiš Kristus je Pán a my sme otroci, ktorí vám slúžia kvôli Ježišovi.  Lebo Boh povedal: „Nech z tmy zažiari svetlo,“+ a prostredníctvom Kristovej tváre osvietil naše srdce+ slávnym poznaním o sebe.  Tento poklad+ však máme v hlinených nádobách,+ aby bolo jasné, že naša mimoriadna sila pochádza od Boha, a nie z nás.+  Sme utláčaní zo všetkých strán, ale nie sme zahnaní do kúta, sme bezradní, ale nie úplne bez východiska,*+  sme prenasledovaní, ale nie opustení,+ sme zrážaní k zemi, ale nie zničení.+ 10  Vo svojom tele sme stále vystavovaní hrozbe smrti ako Ježiš,+ aby bol na našom tele zjavný aj Ježišov život. 11  Veď my, ktorí žijeme, sme pre Ježiša vystavovaní smrti,+ aby bol aj Ježišov život zjavný na našom smrteľnom tele. 12  A tak v nás pôsobí smrť, ale vo vás život. 13  Pretože máme toho istého ducha viery, o ktorom je napísané: „Veril som, preto som hovoril,“+ aj my veríme, a preto hovoríme. 14  Vieme, že ten, ktorý vzkriesil Ježiša, vzkriesi aj nás tak ako Ježiša a privedie nás pred neho spolu s vami.+ 15  To všetko je na váš úžitok, aby sa nesmierna nezaslúžená láskavosť prejavovala v ešte väčšej miere, lebo stále viac ľudí vzdáva Bohu vďaku a tak mu prináša slávu.+ 16  Preto sa nevzdávame. Aj keď naše telo* chradne, naše vnútro* sa deň čo deň obnovuje. 17  A hoci trápenie* trvá len chvíľu a je ľahké, prináša nám slávu, ktorej sa nič nevyrovná* a ktorá je večná.+ 18  Preto sa nezameriavame na to, čo je viditeľné, ale na to, čo je neviditeľné,+ lebo viditeľné je dočasné, ale neviditeľné je večné.

Poznámky pod čiarou

Dosl. „skryté“.
Dosl. „sa odporúčame každému ľudskému svedomiu“.
Al. „tohto systému vecí; tohto veku“. Pozri Slovník pojmov.
Al. „neboli osvietení“.
Al. možno „ale nezúfame“.
Al. „vonkajší človek“.
Al. „vnútorný človek“.
Al. „skúška“.
Dosl. „ktorá má všetko prevyšujúcu váhu“.