Druhý Korinťanom 9:1–15

  • Povzbudenie k štedrému dávaniu (1 – 15)

    • „Boh miluje radostného darcu“ (7)

9  Vlastne vám ani nemusím písať o tejto službe* svätým,+  lebo poznám vašu ochotu a chválim sa ňou pred Macedónčanmi. Hovorím im, že vy v Acháji ste už rok pripravení pomôcť, a vaša horlivosť povzbudila mnohých z nich.  Ale posielam bratov, aby to, že sa chválime vašou ochotou pomáhať, neboli len prázdne reči, ale aby ste naozaj boli pripravení, tak ako som o vás hovoril.  Inak, ak by Macedónčania prišli so mnou a zistili by, že nie ste pripravení, my – nehovoriac o vás – by sme sa museli hanbiť za to, že sme vám dôverovali.  Preto som pokladal za potrebné povzbudiť bratov, aby k vám šli v predstihu a pripravili váš štedrý dar, ktorý ste sľúbili. Keď bude ten dar pripravený, bude jasné, že ho nedávate z donútenia, ale že je prejavom vašej štedrosti.  Pamätajte však na toto: Kto seje skromne, bude aj skromne žať, a kto seje štedro, bude aj štedro žať.+  Nech každý dáva tak, ako sa rozhodol v srdci, nie neochotne* alebo z donútenia,+ lebo Boh miluje radostného darcu.+  A Boh je schopný zahrnúť vás všetkou svojou nezaslúženou láskavosťou, aby ste mali vždy dostatok všetkého a mali aj hojnosť toho, čo treba na každý dobrý skutok.+  (Ako je napísané: „Štedro obdarúva druhých,* dáva chudobným. Jeho spravodlivosť bude trvať navždy.“+ 10  Ten, ktorý dáva množstvo semena rozsievačovi a všetkých štedro sýti chlebom, dá aj vám semeno na siatie, a to v hojnej miere, a postará sa, aby vaše spravodlivé skutky priniesli bohatú úrodu.) 11  Boh vás v každom ohľade žehná, aby ste mohli byť vo všetkom štedrí. A keď váš dar odovzdáme, vaša štedrosť podnieti druhých, aby ďakovali Bohu. 12  Veď táto služba nielen uspokojí potreby svätých,+ ale ich aj povzbudí ďakovať Bohu. 13  Budú oslavovať Boha, lebo táto služba* dokáže, že konáte v súlade s dobrou správou o Kristovi, ktorú zvestujete, a štedro sa delíte s nimi aj so všetkými ostatnými.+ 14  Budú sa za vás vrúcne modliť a tak vám dokazovať, že vás milujú pre nesmiernu nezaslúženú láskavosť, ktorú vám Boh prejavuje. 15  Vďaka Bohu za jeho neopísateľný dar!

Poznámky pod čiarou

Al. „pomoci“.
Al. „s nechuťou“.
Al. „Rozdeľuje doširoka“, dosl. „Rozsýpa“.
Al. „pomoc“.