Druhý Korinťanom 3:1–18

3  To máme znovu odporúčať samých seba? Alebo potrebujeme, ako niektorí, odporúčacie listy pre vás alebo od vás?  Vy ste naším odporúčacím listom+ vpísaným do nášho srdca, ktorý poznajú a čítajú všetci ľudia.  Je zjavné, že ste Kristovým listom, ktorý sme napísali svojou službou+ a ktorý je napísaný nie atramentom, ale duchom živého Boha, a nie na kamenné tabuľky,+ ale na telesné tabuľky, na srdcia.+  Môžeme to pred Bohom povedať s istotou, ktorú máme vďaka Kristovi.  Nie že by sme si chceli pripisovať zásluhy za to, že sme schopní vykonávať túto prácu, akoby sme to dosiahli vlastnými silami. Zásluha patrí Bohu.+  On nás urobil spôsobilými na to, aby sme boli služobníkmi novej zmluvy+ – nie písaného zákonníka,+ ale ducha. Veď písaný zákonník odsudzuje na smrť,+ ale duch dáva život.+  Zákonník, ktorý prináša smrť a ktorý bol vyrytý do kameňa,+ bol odovzdaný s takou slávou, že Izraeliti sa nemohli pozerať na Mojžišovu tvár, lebo vyžarovala slávu,+ hoci pominuteľnú.  Nemal by byť teda duch udelený+ s ešte väčšou slávou?+  Lebo ak bol zákonník, ktorý prináša odsúdenie,+ slávny,+ o čo slávnejšie je to, čo vedie ľudí k spravodlivosti.+ 10  To, čo bolo kedysi slávne, stratilo svoj lesk v porovnaní so slávou toho, čo prišlo potom.+ 11  Veď ak bolo so slávou+ uvedené to, čo malo byť odstránené, o čo slávnejšie je to, čo zostáva.+ 12  Keďže máme takúto nádej,+ môžeme hovoriť celkom otvorene.* 13  Nerobíme to, čo Mojžiš, ktorý si zakrýval tvár závojom,+ aby Izraeliti nevideli koniec toho, čo malo byť odstránené. 14  Ich myseľ bola otupená.+ Až do dnešného dňa, keď sa číta stará zmluva, ostáva tento závoj spustený,+ lebo sa dá odstrániť len prostredníctvom Krista.+ 15  A tak až do dnešného dňa, zakaždým, keď sa číta Mojžiš,+ ich srdce je zahalené závojom.+ 16  Ale keď sa človek obráti k Jehovovi,* závoj je odstránený.+ 17  Jehova* je duch,+ a kde je Jehovov* svätý duch, tam je sloboda.+ 18  A my všetci, ktorí máme odhalenú tvár, odzrkadľujeme Jehovovu* slávu, a tak sa pôsobením Jehovu,* ducha,* premieňame na jeho obraz a odrážame čoraz viac jeho slávy.*+

Poznámky pod čiarou

Al. „s voľnosťou reči“. Pozri Slovník pojmov.
Al. možno „Jehovovho ducha“.
Dosl. „obraz od slávy k sláve“.