Druhý Korinťanom 13:1–14

  • Záverečné varovania a nabádania (1 – 14)

    • „Skúmajte, či sa držíte viery“ (5)

    • Naprávať svoje nedostatky; mať rovnaké zmýšľanie (11)

13  Toto je tretíkrát, čo sa k vám chystám prísť. „Každá vec musí byť potvrdená svedectvom* dvoch alebo troch svedkov.“+  Aj keď som od vás ďaleko, berte moje slová, ako keby som bol u vás aj druhýkrát. Vopred varujem tých, ktorí hrešili, i všetkých ostatných, že ak prídem znovu, nikoho nebudem šetriť.  Veď chcete dôkaz, že prostredníctvom mňa hovorí Kristus. A on sa medzi vami neprejavuje ako niekto slabý, ale ako taký, ktorý má moc.  Hoci bol pribitý na kôl ako slabý človek, predsa žije vďaka Božej moci.+ Je pravda, že aj my sme slabí, tak ako bol on, ale vďaka Božej moci,+ ktorá na vás pôsobí, budeme žiť spolu s ním.+  Skúmajte, či sa držíte viery, preverujte, akí ste vy sami.+ Alebo si neuvedomujete, že ste spojení s Ježišom Kristom? Ibaže by ste stratili Božiu priazeň.  Dúfam však, že si uvedomíte, že my sme Božiu priazeň nestratili.  Modlíme sa k Bohu, aby ste nerobili nič nesprávne. Nejde nám o to, aby sa pred ľuďmi potvrdilo, že sme mali pravdu, ale aby ste robili to, čo je správne, hoci by to vyzeralo, že sme sa mýlili.  Veď nemôžeme robiť nič proti pravde, ale iba pre pravdu.  Radujeme sa vždy, keď ste mocní, aj keď my sme vtedy slabí. A preto sa modlíme, aby ste napravili, čo je potrebné. 10  Píšem vám to, kým som od vás ďaleko, aby som pri svojej návšteve nemusel byť prísny, keď budem uplatňovať právomoc, ktorú mi dal Pán,+ a mohol som budovať, nie rúcať. 11  Napokon vás, bratia, nabádam: radujte sa, naprávajte svoje nedostatky, prijímajte povzbudenie,*+ majte rovnaké zmýšľanie,+ nažívajte v pokoji+ a Boh lásky a pokoja+ bude s vami. 12  Pozdravte sa navzájom svätým bozkom. 13  Pozdravujú vás všetci svätí. 14  Prajem vám nezaslúženú láskavosť nášho Pána Ježiša Krista, Božiu lásku a svätého ducha, ktorého sme spoločne dostali.

Poznámky pod čiarou

Dosl. „ústami“.
Al. „útechu“.