Druhý Korinťanom 5:1–21

5  Veď vieme, že náš pozemský dom, tento stan, bude zbúraný*+ a my dostaneme v nebi večný príbytok od Boha, dom, ktorý nie je vytvorený rukami.+  Lebo v tomto príbytku vzdycháme a veľmi túžime obliecť si ten, ktorý je pre nás pripravený v nebi,*+  takže keď si ho oblečieme, nebudeme nahí.  A my, ktorí sme v tomto stane, vzdycháme pod veľkou ťarchou. To neznamená, že si ho chceme vyzliecť, len si chceme obliecť ten druhý,+ aby bolo smrteľné telo nahradené životom.+  Ten, kto nás na to pripravil, je Boh.+ On nám dal ducha ako záruku toho,* čo má prísť.+  Sme teda plní dôvery a vieme, že kým sme doma v tele, sme vzdialení od Pána.+  Veď žijeme vierou, nie tým, čo vidíme.  Sme plní dôvery a najradšej by sme boli preč z tela a bývali s Pánom.+  Preto sa usilujeme o to, aby sme sa mu páčili, či sme uňho doma, alebo ďaleko od neho. 10  Lebo všetci sa musíme postaviť* pred Kristovu sudcovskú stolicu, aby každý dostal odplatu za to, čo robil v tele, či to bolo dobré, alebo zlé.+ 11  Keďže vieme, čo znamená bázeň pred Pánom, presviedčame ľudí. Boh nás pozná a dúfam, že aj vy* nás poznáte. 12  Nechceme znovu odporúčať sami seba, ale dávame vám dôvod chváliť sa nami. Potom budete mať čo povedať ľuďom, ktorí sa chvália tým, čo vidno,+ a nie tým, čo je v srdci. 13  Lebo ak sme sa správali ako blázni,+ bolo to kvôli Bohu, a ak sa správame rozumne, je to kvôli vám. 14  Podnecuje nás Kristova láska, lebo sme pochopili, že jeden človek zomrel za všetkých,+ pretože v podstate všetci zomreli.* 15  A zomrel za všetkých, aby tí, čo žijú, už nežili pre seba,+ ale pre toho, ktorý za nich zomrel a bol vzkriesený. 16  A tak sa odteraz na nikoho nepozeráme z ľudského pohľadu.*+ Ak sme sa aj pozerali na Krista z ľudského pohľadu,* teraz sa už naňho tak nepozeráme.+ 17  Ak je teda niekto nasledovníkom Krista, je novým stvorením.+ Staré veci sa pominuli a nastali nové. 18  Ale všetko je od Boha, ktorý dosiahol zmierenie medzi sebou a nami prostredníctvom Krista+ a zveril nám službu zmierenia.+ 19  To znamená, že Boh zmieruje so sebou svet prostredníctvom Krista+ a nepočíta ľuďom ich previnenia.+ A nás poveril oznamovaním posolstva zmierenia.+ 20  Sme teda vyslancami,+ ktorí zastupujú Krista,+ ako keby Boh prostredníctvom nás nabádal ľudí. Ako Kristovi zástupcovia prosíme: „Zmierte sa s Bohom.“ 21  Toho, ktorý nepoznal hriech,+ dal ako obeť za naše hriechy,* aby sme vďaka nemu boli v Božích očiach spravodliví.+

Poznámky pod čiarou

Al. „sa rozpadne“.
Al. „obliecť si náš nebeský príbytok“.
Al. „zálohu na to; závdavok na to“.
Al. „byť preskúmaní“.
Dosl. „vaše svedomie“.
Zjavne ide o rozsudok smrti vynesený nad hriešnikmi.
Dosl. „podľa tela“.
Dosl. „podľa tela“.
Dosl. „urobil hriechom za nás“.