Druhý Korinťanom 8:1–24

8  Bratia, chceme, aby ste vedeli o nezaslúženej láskavosti, ktorú Boh preukázal zborom v Macedónii.+  V čase, keď zažívali tieseň, lebo prechádzali veľkou skúškou, si zachovali nesmiernu radosť a napriek krajnej chudobe dokázali, že sú bohatí, lebo prejavili mimoriadnu štedrosť.*  Môžem dosvedčiť, že dali, koľko mohli,+ dokonca aj viac.+  Sami nás naliehavo prosili, aby sme im umožnili prejaviť štedrosť a tak sa podieľať na službe* svätým.+  Urobili viac, ako sme dúfali, ale predovšetkým v súlade s Božou vôľou dali sami seba Pánovi aj nám.  Preto sme poprosili Títa,+ aby dokončil zbierku, ktorú medzi vami začal, a vyzbieral vaše štedré dary.  Vieme, že čo sa týka viery, zvestovania slova, poznania, neochvejnej horlivosti a našej lásky k vám, v tom všetkom ste bohatí. Buďte teda bohatí aj v dávaní.+  Neprikazujem vám to, ale hovorím to preto, aby ste vedeli o horlivosti iných a aby som vyskúšal pravosť vašej lásky.  Veď viete, akú nezaslúženú láskavosť prejavil náš Pán Ježiš Kristus – hoci bol bohatý, stal sa chudobným kvôli vám,+ aby ste jeho chudobou zbohatli. 10  Poviem vám svoj názor:+ Dovŕšenie tohto diela je na váš úžitok, lebo so zbierkou ste začali pred rokom a navyše veľmi ochotne. 11  To, čo ste začali, teraz aj rovnako ochotne dokončite podľa svojich možností. 12  Lebo dávanie je cenné zvlášť vtedy, ak to človek robí ochotne. Každý má dávať podľa toho, čo má,+ nie podľa toho, čo nemá. 13  Nechcem to druhým uľahčovať a vám sťažovať, 14  ale chcem, aby váš terajší prebytok vyvážil ich nedostatok a, naopak, aby ich prebytok vyvážil váš nedostatok. Tak sa dosiahne vyrovnanie. 15  Ako je napísané: „Kto mal veľa, nemal priveľa, a kto mal málo, nemal primálo.“+ 16  Nech je vzdávaná vďaka Bohu, že podnietil Títa,+ aby sa o vás takisto úprimne zaujímal. 17  On nielenže reagoval na našu prosbu, ale pretože je veľmi horlivý, ide k vám sám od seba. 18  Posielame s ním brata, ktorého vo všetkých zboroch chvália za to, čo robí pre dobrú správu. 19  A nielen to, zbory ho poverili, aby nás sprevádzal na cestách, keď spravujeme tento štedrý dar, čím prinášame slávu Pánovi a dokazujeme svoju ochotu pomáhať. 20  Chceme tak zabrániť tomu, aby nám niekto vyčítal, ako tento veľký dar spravujeme.+ 21  Lebo „sa snažíme všetko robiť čestne, a to nielen pred Jehovom,* ale aj pred ľuďmi“.+ 22  S nimi vám posielame ešte nášho brata, o ktorom sme sa už veľakrát v mnohých oblastiach presvedčili, že je horlivý, a teraz je ešte horlivejší, lebo vám veľmi dôveruje. 23  Ak by sa niekto pýtal na Títa, je to môj spoločník,* s ktorým spolupracujeme na vaše dobro. A ak by boli nejaké otázky o bratoch, sú to vyslanci* zborov, muži, ktorí prinášajú slávu Kristovi. 24  Ukážte im, že ich máte radi,+ a dokážte zborom, že sme sa vami chválili právom.

Poznámky pod čiarou

Al. „že sú bohatí v štedrosti“.
Al. „na pomoci“.
Dosl. „podielnik“.
Dosl. „apoštoli“.