Druhý Korinťanom 6:1–18

  • Nezneužívať Božiu láskavosť (1, 2)

  • Opis Pavlovej služby (3 – 13)

  • „Nevstupujte do nerovného zväzku“ (14 – 18)

6  Ako Boží spolupracovníci+ vás tiež nabádame, aby ste nezabúdali na to, s akým cieľom vám Boh prejavil nezaslúženú láskavosť.+  Lebo hovorí: „Keď prišiel čas, aby som ti prejavil priazeň, vypočul som ťa a v deň záchrany som ti pomohol.“+ Teraz je čas, keď nám Boh prejavuje priazeň! Teraz je deň záchrany!  V ničom nedávame ľuďom dôvod pohoršovať sa,* aby sa našej službe nedalo nič vyčítať.+  Vo všetkom sa odporúčame ako Boží služobníci:+ keď vytrvávame v mnohých skúškach, keď znášame trápenie, núdzu a ťažkosti,+  keď nás bijú, väznia+ či pri nepokojoch, keď musíme namáhavo pracovať, keď v noci nespíme, keď sme bez jedla,+  tým, že sme mravne čistí, konáme v súlade s poznaním, sme trpezliví,+ láskaví,+ dávame sa viesť svätým duchom, milujeme nepredstieranou láskou,+  hovoríme pravdu, spoliehame sa na Božiu moc,+ v pravej i ľavej ruke držíme zbrane* spravodlivosti,+  odporúčame sa, keď nás oslavujú i potupujú, kritizujú i chvália. Ľudia nás považujú za podvodníkov, a predsa hovoríme pravdu,  za neznámych, a predsa sme dobre známi, za zomierajúcich,* a predsa žijeme,+ za trestaných, a predsa nie sme vydaní na smrť,+ 10  za smútiacich, a pritom my sa vždy radujeme, za chudobných, a pritom mnohých obohacujeme, za ľudí, ktorí nemajú nič, a pritom my vlastníme všetko.+ 11  Hovoríme k vám otvorene, Korinťania, aj svoje srdce sme otvorili dokorán. 12  Máme pre vás v srdci dosť miesta,+ ale vy nemáte v srdci dosť miesta pre nás. 13  Obraciam sa na vás ako na svoje deti: Urobte pre nás to isté, aj vy otvorte svoje srdce dokorán.*+ 14  Nevstupujte do nerovného zväzku* s neveriacimi.+ Veď čo má spoločné spravodlivosť s bezprávím?+ Alebo čo má spoločné svetlo s tmou?+ 15  Môže byť súlad medzi Kristom a Beliálom?*+ Alebo čo má veriaci spoločné s neveriacim?+ 16  A čo má spoločné Boží chrám s modlami?+ My sme chrámom živého Boha,+ ako povedal Boh: „Budem medzi nimi bývať+ a prechádzať sa. Ja budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom.“+ 17  „‚Preto vyjdite spomedzi nich a oddeľte sa,‘ hovorí Jehova.* ‚Už sa nedotýkajte nečistého,‘“+ „‚a ja vás prijmem.‘“+ 18  „‚Budem vaším Otcom+ a vy budete mojimi synmi a dcérami,‘+ hovorí Jehova,* Všemohúci.“

Poznámky pod čiarou

Al. „V ničom sa ľuďom nechceme stať kameňom úrazu“.
Al. „držíme útočné i obranné zbrane“.
Al. „za tých, čo si zaslúžia smrť“.
Al. „aj vy sa rozšírte“.
Al. „Nedajte sa nerovne spriahnuť“.
Z hebrejského slova, ktoré znamená „naničhodník“ a vzťahuje sa na Satana.