Druhý Korinťanom 10:1–18

  • Pavol obhajuje svoju službu (1 – 18)

    • Naše zbrane nie sú telesné (4, 5)

10  Ja, Pavol, vás nabádam s Kristovou miernosťou a láskavosťou,+ hoci vám pripadám slabý, keď som s vami,+ no odvážny, keď som preč.+  Prosím, postarajte sa, aby som po svojom príchode nemusel byť odvážny a nebol nútený rázne zakročiť proti tým, čo si myslia, že zmýšľame telesne.  Žijeme síce v tele, ale nebojujeme telesne.  Lebo zbrane, ktorými bojujeme, nie sú telesné,+ ale majú moc od Boha+ zbúrať akúkoľvek pevnosť.  Búrame mylné uvažovanie a všetko povýšené, čo sa stavia proti poznaniu Boha,+ a privádzame každú myšlienku do zajatia, aby bola poslušná Kristovi.  Keď sa dokáže, že ste úplne poslušní, budeme pripravení potrestať každého, kto bude ďalej neposlušný.+  Posudzujete veci len podľa toho, čo vidíte. Ak si je niekto istý, že patrí Kristovi, nech sa zamyslí nad týmto: ako patrí Kristovi on, tak mu patríme aj my.  Veď keby som sa aj trochu viac pochválil našou právomocou, ktorú nám dal Pán na vaše budovanie, a nie na rúcanie,+ nemusel by som sa hanbiť.  Nechcem, aby sa zdalo, že sa vás snažím svojimi listami zastrašiť. 10  Lebo niektorí hovoria: „Jeho listy sú závažné a silné, ale keď je prítomný osobne, je to slabé a jeho reč nestojí za nič.“ 11  Nech si takí ľudia uvedomia, že čo píšeme* v listoch, keď sme preč, to aj urobíme,* keď k vám prídeme.+ 12  Nechceme sa zaradiť medzi tých, čo sa sami chvália,*+ ani sa s nimi nechceme porovnávať. Hodnotia sa podľa vlastných meradiel a porovnávajú sa sami so sebou, z čoho vidno, akí sú nerozumní.+ 13  My sa nebudeme chváliť niečím, čo je mimo nášho poľa pôsobnosti. Budeme sa chváliť iba v rámci hraníc, ktoré nám určil* Boh, a tam patríte aj vy.+ 14  Naším príchodom k vám sme teda neprekročili hranice nášho poľa pôsobnosti. Veď sme boli prví, kto sa s dobrou správou o Kristovi dostal až k vám.+ 15  Nechválime sa tvrdou prácou niekoho iného, niečím, čo sa vykonalo mimo územia, ktoré nám bolo vymedzené, ale dúfame, že ako bude rásť vaša viera, porastie aj to, čo sme medzi vami urobili v rámci nášho územia. Potom budeme môcť urobiť ešte viac 16  a oznamovať dobrú správu krajom, ktoré sú za vami, aby sme sa nechválili tým, čo dosiahol niekto iný na svojom území. 17  „Ale ten, kto sa chváli, nech sa chváli Jehovom.“*+ 18  Lebo Jehovovu* priazeň nezískava ten, kto sa sám odporúča,*+ ale ten, koho odporúča* on.+

Poznámky pod čiarou

Dosl. „akí sme v slove“.
Dosl. „takí budeme aj v konaní“.
Al. „odporúčajú“.
Al. „vymeral“.
Al. „chváli“.
Al. „chváli“.