Druhý Korinťanom 12:1–21

12  Musím sa chváliť. Prejdem k videniam+ a zjaveniam od Pána,+ hoci tým nič nezískam.  Poznám človeka, Kristovho učeníka, ktorý bol pred 14 rokmi uchvátený do tretieho neba – či v tele, alebo mimo tela, neviem, to vie Boh.  A viem, že tento človek – či v tele, alebo mimo tela, neviem, to vie Boh –  bol uchvátený do raja a počul slová, ktoré sa nemajú vyslovovať a ktoré človek nesmie hovoriť.  Takým človekom sa budem chváliť. Nebudem sa chváliť sám sebou, iba ak svojimi slabosťami.  Aj keby som sa niekedy chválil, nebol by som nerozumný, lebo by som hovoril pravdu. Ale neurobím to, aby ste si o mne vytvorili mienku podľa toho, čo u mňa vidíte a odo mňa počujete. Nechcem, aby ste si o mne mysleli viac, ako treba,  len preto, že som dostal takéto neobyčajné zjavenia. Aby som sa nevyvyšoval, bol mi daný osteň do tela,+ Satanov anjel, ktorý ma fackuje,* aby som sa nepýšil.  Trikrát som prosil Pána, aby ma toho zbavil,  ale on mi povedal: „Prejavil som ti dosť nezaslúženej láskavosti, lebo moja moc sa naplno prejavuje, keď si slabý.“+ Preto sa budem veľmi rád chváliť svojimi slabosťami, aby Kristova moc zostávala nado mnou ako stan. 10  Preto pre Krista s radosťou prijímam svoje slabosti, urážky, obdobia núdze, prenasledovania a ťažkosti. Lebo keď som slabý, vtedy som silný.+ 11  Stal som sa nerozumným, ale donútili ste ma k tomu. Mali ste ma chváliť vy, lebo nie som v ničom horší než vaši preslávení apoštoli, aj keď nie som nič.+ 12  Sami ste videli dôkazy toho, že som apoštol: moju veľkú vytrvalosť,+ znamenia, zázraky* a mocné skutky.+ 13  Veď o čo ste boli ukrátení oproti ostatným zborom? Iba ak o to, že som vám nebol na príťaž.+ Odpustite mi láskavo túto krivdu. 14  Už tretíkrát sa k vám chystám prísť a ani teraz vás nebudem zaťažovať. Nejde mi totiž o váš majetok,+ ale o vás. Veď sa neočakáva, že deti+ budú sporiť pre rodičov, ale rodičia pre deti. 15  Ja za vás veľmi rád dám všetko, i sám seba.+ Či si nezaslúžim, aby ste ma milovali tak, ako milujem ja vás? 16  Tak či onak, nikdy som vás nezaťažoval.+ Napriek tomu hovoríte, že som bol prefíkaný a podviedol som vás. 17  Či som vás využil prostredníctvom niekoho z tých, ktorých som k vám poslal? 18  Poprosil som Títa, aby k vám šiel, a poslal som s ním ešte jedného brata. Využil vás Títus nejako?+ Neprejavovali sme rovnakého ducha a nekráčali sme tou istou cestou? 19  Myslíte si, že sa pred vami celý čas obhajujeme? Ako nasledovníci Krista hovoríme pravdu pred Bohom. Milovaní, všetko robíme, aby sme vás posilnili. 20  Lebo sa bojím, že keď prídem, nenájdem vás v takom stave, v akom by som si prial, a že ani ja nebudem taký, ako by ste si priali vy, ale miesto toho budú medzi vami spory, žiarlivosť, výbuchy hnevu, rozkoly, ohováranie, klebety,* nadutosť a nepokoj. 21  Obávam sa, aby ma môj Boh pred vami neponížil, keď znovu prídem, a aby som nemusel smútiť nad mnohými, ktorí hrešili a doteraz sa nekajajú zo skutkov, ktorých sa dopustili: z nečistoty, nemravnosti* a bezočivého správania.*

Poznámky pod čiarou

Al. „udiera“.
Al. „predzvesti“.
Dosl. „šepkanie“.
Po grécky porneia. Pozri Slovník pojmov.
Al. „nehanebného správania“, po grécky aselgeia. Pozri Slovník pojmov.