Ibrani 4:1-16

  • Kudu waspada bèn isa mlebu ing dina istirahaté Gusti Allah (1-10)

  • Naséhat bèn isa mlebu ing dina istirahaté Gusti Allah (11-13)

    • Omongané Gusti Allah kuwi urip (12)

  • Yésus, imam agung sing mulya (14-16)

4  Gusti Allah ngomong nèk awaké dhéwé isih isa mlebu ing dina istirahaté. Mula, awaké dhéwé kudu waspada bèn ing antarané awaké dhéwé ora ana sing dianggep ora pantes mlebu mrono.+  Awaké dhéwé wis nampa kabar apik kaya wong-wong Israèl.+ Ning, wong-wong kuwi ora manut, mula wong-wong kuwi ora éntuk manfaat saka kabar apik kuwi. Wong-wong kuwi ora manut merga imané ora kaya wong-wong sing manut.  Awaké dhéwé sing wis nduwé iman bener-bener mlebu ing dina istirahat kuwi. Ning, kanggo wong-wong sing ora manut, Gusti Allah tau ngomong, ”Mula Aku nesu lan nggawé sumpah, ’Wong-wong kuwi ora bakal mlebu ing panggonan istirahat-Ku,’”+ senajan Gusti Allah wis istirahat kèt permulaané donya* sakwisé ngrampungké gawéané.+  Ing salah siji ayat, Gusti Allah tau ngomong soal dina kepitu, ”Ing dina kepitu Gusti Allah istirahat saka kabèh gawéan sing ditindakké.”+  Gusti Allah ngomong manèh, ”Wong-wong kuwi ora bakal mlebu ing dina istirahat-Ku.”+  Wong-wong sing luwih dhisik nampa kabar apik kuwi ora mlebu ing dina istirahat kuwi merga ora manut.+ Ning, isih ana wong-wong sing isa mlebu mrono.  Mula, sakwisé wektu sing suwé banget, Gusti Allah ngomong ing mazmuré Daud, kaya sing sakdurungé disebutké ing surat iki, yaiku, ”Dina iki, muga-muga kowé ngrungokké swarané Gusti Allah iki, ’Kowé aja ndableg.’”+ Mula, Gusti Allah nentokké manèh dina liya sing disebut ”Dina iki”.  Nèk Yosua+ wis nggawa wong-wong kuwi ing panggonan kanggo istirahat, Gusti Allah ora mungkin ngomong soal dina liyané manèh.  Dadi kanggo umaté Gusti Allah, isih ana dina istirahat sing kaya dina sabat.+ 10  Wong sing wis mlebu ing dina istirahaté Gusti Allah ya wis istirahat saka gawéané dhéwé, padha kaya Gusti Allah sing istirahat saka gawéané.+ 11  Mula, ayo awaké dhéwé ngupaya tenanan bèn isa mlebu ing dina istirahat kuwi, supaya ing antarané awaké dhéwé ora ana sing mèlu-mèlu ora manut.+ 12  Omongané Gusti Allah kuwi urip lan nduwé kuwasa sing gedhé banget.+ Kuwi luwih landhep timbang pedhang sing pinggirané landhep kiwa tengen.+ Kuwi isa nujeb jero banget nganti nduduhké apa sing ana ing njero ati lan apa sing kétok saka njaba, isa nujeb jero tekan balung lan sungsum, lan isa nduduhké pikiran lan niaté awaké dhéwé. 13  Ora ana ciptaan sing ora kétok ing ngarepé Gusti Allah,+ ning kabèh kebukak lan kétok jelas ing ngarepé Gusti Allah. Awaké dhéwé kudu tanggung jawab marang Gusti Allah.+ 14  Mula, merga awaké dhéwé nduwé imam agung sing mulya sing wis mlebu ing swarga, yaiku Yésus Anaké Gusti Allah,+ ayo awaké dhéwé terus ngakoni dhèwèké ing ngarepé wong akèh.+ 15  Imam agungé awaké dhéwé kuwi dudu imam agung sing ora isa ngerti kelemahané awaké dhéwé.+ Tapi, dhèwèké wis diuji lan ngalami akèh kesengsaraan kaya awaké dhéwé, ning dhèwèké tetep ora dosa.+ 16  Mula, ayo nyedhaki takhtané Gusti Allah sing apikan banget. Awaké dhéwé isa bébas ngomong apa waé wektu ndonga+ bèn Gusti Allah isa mbantu awaké dhéwé ing wektu sing pas, merga Dhèwèké apikan banget lan mesakké karo awaké dhéwé.

Katrangan Tambahan

Deloken ctn. ing Mat 25:34.