Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

Ibrani

Bab

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Intiné Bab Iki

 • 1

  • Gusti Allah ngomong liwat Anaké (1-4)

  • Anak luwih unggul timbang para malaékat (5-14)

 • 2

  • Nggatèkké luwih tenanan manèh (1-4)

  • Kabèh digawé tundhuk marang Yésus (5-9)

  • Yésus lan sedulur-seduluré (10-18)

   • Wakil Utama sing nylametké (10)

   • Imam agung sing nduwé rasa mesakké (17)

 • 3

  • Yésus luwih unggul timbang Musa (1-6)

   • Gusti Allah sing mbangun kabèh (4)

  • Aja nganti ora nduwé iman (7-19)

   • ”Dina iki, muga-muga kowé ngrungokké swarané Gusti Allah iki” (7, 15)

 • 4

  • Kudu waspada bèn isa mlebu ing dina istirahaté Gusti Allah (1-10)

  • Naséhat bèn isa mlebu ing dina istirahaté Gusti Allah (11-13)

   • Omongané Gusti Allah kuwi urip (12)

  • Yésus, imam agung sing mulya (14-16)

 • 5

  • Yésus luwih unggul timbang manungsa sing dadi imam agung (1-10)

   • Kaya Mèlkhizèdèk (6, 10)

   • Sinau bèn manut wektu ngalami kesusahan (8)

   • Dislametké lan urip saklawasé merga dhèwèké (9)

  • Aja kaya bocah cilik (11-14)

 • 6

  • Ngupaya dadi wong sing déwasa (1-3)

  • Wong sing nolak ajaran sing bener wis maku manèh Anaké Gusti Allah (4-8)

  • Tetep yakin karo harapanmu (9-12)

  • Janjiné Gusti Allah mesthi kelakon (13-20)

   • Janji lan sumpahé Gusti Allah ora mungkin diubah (17, 18)

 • 7

  • Mèlkhizèdèk, raja lan imam sing béda karo liyané (1-10)

  • Kristus, imam sing luwih unggul (11-28)

   • Kristus bener-bener sanggup nylametké (25)

 • 8

  • Tabernakel nggambarké sing ana ing swarga (1-6)

  • Bédané perjanjian sing lawas lan sing anyar (7-13)

 • 9

  • Nindakké tugas suci ing kémah sing ana ing bumi (1-10)

  • Kristus mlebu ing swarga karo nggawa getihé (11-28)

   • Perantara kanggo perjanjian anyar (15)

 • 10

  • Korban kéwan ora ana manfaaté (1-4)

   • Hukum Musa kuwi mung bayangan (1)

  • Kristus dadi korban ping pisan kanggo saklawasé (5-18)

  • Dalan anyar sing isa nggawé urip (19-25)

   • Aja nganggep nèk ngumpul kanggo ngibadah kuwi ora penting (24, 25)

  • Naséhat bèn ora sengaja nindakké dosa (26-31)

  • Sabar merga kendel lan nduwé iman (32-39)

 • 11

  • Artiné iman (1, 2)

  • Wong-wong sing dadi conto merga nduwé iman (3-40)

   • Wong sing ora nduwé iman ora mungkin isa nyenengké Gusti Allah (6)

 • 12

  • Yésus sing nggawé imané awaké dhéwé sampurna (1-3)

   • Seksi sing akèh banget kaya méga (1)

  • Aja nyepèlèkké dhidhikané Yéhuwah (4-11)

  • Kudu mlaku ing dalan sing lurus (12-17)

  • Mara ing Yérusalèm sing ana ing swarga (18-29)

 • 13

  • Naséhat lan salam penutup (1-25)

   • Aja lali murah hati (2)

   • Perkawinan kudu dianggep berharga (4)

   • Manut karo wong-wong sing mimpin (7, 17)

   • Terus muji Gusti Allah (15, 16)