Langsung mlebu

Lunga menyang daftar isi

2 Para Raja

Bab

Intiné Bab Iki

 • 1

  • Èlia ngramalké matiné Ahazia (1-18)

 • 2

  • Èlia diangkat menyang langit ing njeroné badai (1-18)

   • Èlisa njupuk jubahé Èlia (13, 14)

  • Èlisa nggawé murni banyu ing Yérikho (19-22)

  • Beruang matèni cah-cah lanang saka Bètel (23-25)

 • 3

  • Yéhoram raja Israèl (1-3)

  • Moab mbrontak nglawan Israèl (4-25)

  • Moab kalah (26, 27)

 • 4

  • Minyaké randha digawé dadi akèh karo Èlisa (1-7)

  • Wong wédok Syunem sing seneng mènèhi (8-16)

  • Wong wédok Syunem nduwé anak lanang; anaké mati (17-31)

  •  Èlisa nguripké manèh anak kuwi (32-37)

  • Èlisa ngilangi racun ing sop (38-41)

  • Èlisa nggawé roti dadi akèh (42-44)

 • 5

  • Èlisa marèkké kustané Naaman (1-19)

  • Géhazi kena kusta merga srakah (20-27)

 • 6

  • Èlisa nggawé kepala kapak ngambang (1-7)

  • Èlisa nglawan wong Siria (8-23)

   • Mripaté pelayané Èlisa dibukak (16, 17)

   • Pikirané wong Siria digawé wuta (18, 19)

  • Samaria dikepung lan ana kelaparan ing kana (24-33)

 • 7

  • Èlisa ngramalké nèk kelaparan bakal rampung (1, 2)

  • Panganan sing ditinggal ing perkémahané wong Siria (3-15)

  • Ramalané Èlisa kelakon (16-20)

 • 8

  • Tanahé wong wédok Syunem dibalèkké (1-6)

  • Èlisa, Bèn-hadad, lan Hazaèl (7-15)

  • Yéhoram raja Yéhuda (16-24)

  • Ahazia raja Yéhuda (25-29)

 • 9

  • Yéhu dilantik dadi rajané Israèl (1-13)

  • Yéhu matèni Yéhoram lan Ahazia (14-29)

  • Izebèl dipatèni; dagingé dipangan asu (30-37)

 • 10

  • Yéhu matèni keluargané Ahab (1-17)

   • Yéhonadab mèlu lunga bareng Yéhu (15-17)

  • Yéhu matèni para penyembahé Baal (18-27)

  • Ringkesan soal pamréntahané Yéhu (28-36)

 • 11

  • Atalia ngrebut takhta (1-3)

  • Yéhoas meneng-meneng didadèkké raja (4-12)

  • Atalia dipatèni (13-16)

  • Perubahan sing digawé Yéhoyada (17-21)

 • 12

  • Yéhoas raja Yéhuda (1-3)

  • Yéhoas ndandani bait (4-16)

  • Serangané Siria (17, 18)

  • Yéhoas dipatèni (19-21)

 • 13

  • Yéhoahaz raja Israèl (1-9)

  • Yéhoas raja Israèl (10-13)

  • Èlisa nguji semangaté Yéhoas (14-19)

  • Èlisa mati; balungé Èlisa nggawé wong lanang urip manèh (20, 21)

  • Ramalané Èlisa sing terakhir kelakon (22-25)

 • 14

  • Amazia raja Yéhuda (1-6)

  • Perang nglawan Édom lan Israèl (7-14)

  • Yéhoas rajané Israèl mati (15, 16)

  • Amazia mati (17-22)

  • Yéroboam II raja Israèl (23-29)

 • 15

  • Azaria raja Yéhuda (1-7)

  • Raja-rajané Israèl sing terakhir: Zakharia (8-12), Syalum (13-16), Ménahèm (17-22), Pékahia (23-26), Pékah (27-31)

  • Yotam raja Yéhuda (32-38)

 • 16

  • Ahaz raja Yéhuda (1-6)

  • Ahaz nyuap wong Asiria (7-9)

  • Ahaz nggawé tiruan mézbah (10-18)

  • Ahaz mati (19, 20)

 • 17

  • Hosyéa raja Israèl (1-4)

  • Israèl diremuk (5, 6)

  • Israèl ditawan merga ora setya (7-23)

  • Wong-wong asing digawa menyang kutha-kutha Samaria (24-26)

  • Ibadah campuran sing ditindakké wong Samaria (27-41)

 • 18

  • Hizkia raja Yéhuda (1-8)

  • Remuké Israèl dicritakké manèh (9-12)

  • Sanhèrib nyerang Yéhuda (13-18)

  • Rabsyaké nantang Yéhuwah (19-37)

 • 19

  • Hizkia njaluk bantuané Gusti Allah liwat Yésaya (1-7)

  • Sanhèrib ngancem Yérusalèm (8-13)

  • Dongané Hizkia (14-19)

  • Yésaya nyampèkké jawabané Gusti Allah (20-34)

  • Malaékat matèni 185.000 wong Asiria (35-37)

 • 20

  • Hizkia lara lan dimarèkké (1-11)

  • Para utusan saka Babilon (12-19)

  • Hizkia mati (20, 21)

 • 21

  • Manasyé raja Yéhuda; dhèwèké matèni akèh wong (1-18)

   • Yérusalèm dihancurké (12-15)

  • Amon raja Yéhuda (19-26)

 • 22

  • Yosia raja Yéhuda (1, 2)

  • Petunjuk soal ndandani bait (3-7)

  • Buku Hukum ditemokké (8-13)

  • Ramalané Hulda soal bencana (14-20)

 • 23

  • Perubahan sing digawé Yosia (1-20)

  • Paskah dirayakké (21-23)

  • Perubahan liyané sing digawé Yosia (24-27)

  • Yosia mati (28-30)

  •  Yéhoahaz raja Yéhuda (31-33)

  • Yéhoyakim raja Yéhuda (34-37)

 • 24

  • Pemberontakan lan kematiané Yéhoyakim (1-7)

  • Yéhoyakhin raja Yéhuda (8, 9)

  • Penawanan sing pertama menyang Babilon (10-17)

  • Zédékia raja Yéhuda; Zédékia mbrontak (18-20)

 • 25

  • Nébukhadnézar ngepung Yérusalèm (1-7)

  • Yérusalèm lan baité dihancurké; penawanan keloro menyang Babilon (8-21)

  • Gédalia dadi gubernur (22-24)

  • Gédalia dipatèni; wong-wong mlayu menyang Mesir (25, 26)

  • Yéhoyakhin dibébaské ing Babilon (27-30)