2 Para Raja 18:1-37

  • Hizkia raja Yéhuda (1-8)

  • Remuké Israèl dicritakké manèh (9-12)

  • Sanhèrib nyerang Yéhuda (13-18)

  • Rabsyaké nantang Yéhuwah (19-37)

18  Ing taun ketelu pamréntahané Hosyéa+ anaké Èlah raja Israèl, Hizkia+ anaké Ahaz+ raja Yéhuda dadi raja.  Pas mréntah dadi raja, Hizkia umuré 25 taun lan mréntah 29 taun suwéné ing Yérusalèm. Ibuné jenengé Abi* anaké Zakharia.+  Dhèwèké terus nindakké apa sing bener nurut pandhangané Yéhuwah,+ kaya sing ditindakké Daud leluhuré.+  Dhèwèké ya nyingkirké panggonan-panggonan dhuwur,*+ ngambrukké tugu-tugu suci,* lan ngremuk cagak-cagak suci.*+ Dhèwèké ya ngremuk ula tembaga gawéané Musa,+ merga nganti wektu kuwi, wong Israèl nggawé asap korban kanggo ula kuwi. Wong Israèl nyebut ula kuwi Néhustan.*  Hizkia terus ngendelké Yéhuwah+ Gusti Allahé Israèl. Ing antarané kabèh raja Yéhuda, sakdurungé utawa sakwisé dhèwèké, ora ana raja sing kaya dhèwèké.  Dhèwèké setya lan terus manut marang Yéhuwah.+ Dhèwèké terus nindakké préntah-préntahé Yéhuwah sing diwènèhké marang Musa.  Yéhuwah ndhukung dhèwèké. Ing endi waé dhèwèké lunga, tumindaké mesthi wicaksana. Dhèwèké mbrontak nglawan raja Asiria lan ora gelem nglayani raja Asiria.+  Dhèwèké ya ngalahké wong Filistin+ saka menara penjaga nganti kutha-kutha sing ana bèntèngé, termasuk Gaza lan dhaérah-dhaérahé.*  Ing taun kepapat pamréntahané Raja Hizkia, yaiku taun kepitu pamréntahané Hosyéa+ anaké Èlah raja Israèl, Syalmanèsèr raja Asiria nyerang Samaria lan mulai ngepung kutha kuwi.+ 10  Wektu wis mèh telung taun dikepung, kutha Samaria akhiré direbut.+ Kuwi kelakon ing taun keenem pamréntahané Hizkia, yaiku taun kesanga pamréntahané Hosyéa raja Israèl. 11  Terus, wong Israèl ditawan raja Asiria+ lan dikongkon manggon ing Hala, ing Habor cedhak Kali Gozan, lan ing kutha-kuthané wong Média.+ 12  Kuwi kelakon merga wong-wong kuwi ora ngrungokké swarané Yéhuwah Gusti Allahé lan terus nglanggar perjanjiané, yaiku kabèh sing wis dipréntahké Musa abdiné Yéhuwah.+ Wong-wong kuwi ora ngrungokké lan ora manut. 13  Ing taun ke-14 pamréntahané Raja Hizkia, Sanhèrib raja Asiria+ nyerang lan ngrebut kabèh kutha sing ana bèntèngé ing Yéhuda.+ 14  Mula, Hizkia raja Yéhuda ngirim pesen iki marang raja Asiria ing Lakhis, ”Aku wis salah. Tulung aja nyerang aku manèh, lan aku bakal mènèhi apa waé sing njenengan jaluk.” Terus, raja Asiria njaluk pérak 300 talènta* lan emas 30 talènta saka Hizkia raja Yéhuda. 15  Mula, Hizkia mènèhké kabèh pérak sing ana ing omahé Yéhuwah lan sing ana ing panggonan nyimpen harta ing istanané raja.+ 16  Wektu kuwi, Raja Hizkia nyopot* lawang-lawang baité+ Yéhuwah lan kusèn-kusèn lawang sing wis dilapisi emas karo Hizkia.+ Terus, dhèwèké mènèhké kuwi kabèh marang raja Asiria. 17  Terus, raja Asiria ngongkon Tartan,* Rabsaris,* lan Rabsyaké* karo pasukan sing gedhé lunga saka Lakhis+ menyang Yérusalèm kanggo nemoni Raja Hizkia.+ Kabèh wong kuwi teka ing Yérusalèm, ing cedhak saluran banyu sing ana ing kolam ndhuwur, sing ana ing pinggir dalan gedhé sing ngarah menyang panggonané tukang ngumbahi klambi.+ 18  Wong-wong kuwi padha ngundang* Raja bèn metu, ning sing metu pengawas istana sing jenengé Èliakim+ anaké Hilkia, Syébnah+ sekretaris kerajaan, lan juru tulis sing jenengé Yoah anaké Asaf. 19  Rabsyaké ngomong karo wong-wong kuwi, ”Tulung ngomonga karo Hizkia, ’Raja Asiria sing hébat ngomong ngéné: ”Kok isa kowé percaya diri banget?+ 20  Kowé ngomong nèk nduwé taktik lan kekuwatan kanggo perang, ning kuwi mung omong kosong. Kowé ngendelké sapa kok nganti wani-waniné mbrontak nglawan aku?+ 21  Mesir sing mbok endelké kuwi kaya suket dhuwur sing tugel,+ sing bakal nusuk lan nembus tlapak tangané wong sing sèndhèran ing kono. Kuwi sing bakal ditindakké Firaun raja Mesir marang kabèh wong sing ngendelké dhèwèké. 22  Mungkin kowé njawab, ’Aku ngendelké Yéhuwah Gusti Allahku.’+ Tapi, kuwi kan Gusti Allah sing mézbah lan panggonan dhuwuré disingkirké karo Hizkia.+ Terus, Hizkia ya ngongkon wong Yéhuda lan Yérusalèm, ’Kowé kudu sujud ing ngarepé mézbah sing ana ing Yérusalèm.’”’+ 23  Dadi saiki, gustiku raja Asiria nantang kowé. Kowé bakal tak wènèhi jaran 2.000 nèk kowé sanggup nyedhiakké wong-wong sing numpaki jaran kuwi.+ 24  Senajan Mesir isa mènèhi kowé kréta perang lan pasukan sing numpak jaran, apa kowé isa ngalahké para abdiné gustiku? Lha wong gubernur sing jabatané paling rendhah waé ora isa mbok tandhingi. 25  Apa mbok pikir aku ora éntuk wewenang saka Yéhuwah kanggo nyerang lan ngremuk panggonan iki? Yéhuwah dhéwé kandha karo aku, ’Serangen lan remuken kutha kuwi.’” 26  Terus Èliakim anaké Hilkia, Syébnah,+ lan Yoah kandha marang Rabsyaké,+ ”Tulung ngomong marang abdimu iki nganggo basa Aram* waé,+ aku isa paham. Aja ngomong nganggo basa Yahudi, bèn wong-wong sing ana ing ndhuwur témbok ora ngerti sing mbok omongké.”+ 27  Ning Rabsyaké njawab, ”Apa rajaku ngongkon aku ngomong marang kowé lan rajamu thok? Aku ya dikongkon ngomong marang wong-wong sing lungguh ing ndhuwur témbok, sing bakal mangan tainé dhéwé lan ngombé uyuhé dhéwé bareng karo kowé.” 28  Terus, Rabsyaké ngadeg lan ngomong nganggo swara banter nganggo basa Yahudi. Dhèwèké kandha, ”Rungokna omongané raja Asiria sing hébat.+ 29  Raja ngomong ngéné, ’Aja gelem diapusi Hizkia, merga dhèwèké ora sanggup nylametké kowé saka aku.+ 30  Aja nganti Hizkia nggawé kowé ngendelké Yéhuwah liwat omongané iki, ”Yéhuwah mesthi bakal nylametké awaké dhéwé, lan kutha iki ora bakal dikuwasani raja Asiria.”+ 31  Aja ngrungokké Hizkia, merga raja Asiria ngomong ngéné, ”Mendhing kowé nyerah waé lan damai karo aku, mengko kowé isa mangan anggur saka wit anggurmu dhéwé lan mangan ara saka wit aramu dhéwé. Kowé ya isa ngombé banyu saka sumurmu* dhéwé. 32  Terus, aku bakal nggawa kowé menyang tanah sing padha kaya tanahmu dhéwé,+ sing kebak biji-bijian, anggur anyar, roti, kebon anggur, wit zaitun, lan madu. Kowé bakal terus urip lan ora mati. Aja ngrungokké Hizkia, merga dhèwèké ngapusi kowé nganggo omongané sing kandha, ’Yéhuwah bakal nylametké awaké dhéwé.’ 33  Apa ana allahé bangsa-bangsa liya sing nylametké bangsané saka raja Asiria? 34  Ing endi allah-allahé Hamat+ lan Arpad? Ing endi allah-allahé Séfarwaim,+ Héna, lan Iwa? Apa allah-allah kuwi nylametké Samaria saka aku?+ 35  Apa mungkin Yéhuwah isa nylametké Yérusalèm saka aku? Lha wong allahé bangsa liya waé ora isa nylametké bangsané saka aku.”’”+ 36  Ning, wong-wong tetep meneng lan ora njawab babar blas, merga Raja wis kandha, ”Ora usah mbok jawab.”+ 37  Terus, pengawas istana yaiku Èliakim anaké Hilkia, Syébnah sekretaris kerajaan, lan juru tulis yaiku Yoah anaké Asaf padha nemoni Hizkia nganggo klambi sing wis disuwèk. Wong-wong kuwi nyampèkké omongané Rabsyaké mau.

Katrangan Tambahan

Jeneng dawané yaiku Abiya.
Utawa ”brahala ula tembaga”.
Maksudé, ing kabèh panggonan, embuh kuwi sing penduduké akèh utawa sithik.
1 talènta = 34,2 kg. Deloken Lamp. B14.
Lit.: ”ngethok”.
Utawa ”komandan”.
Utawa ”kepala pejabat istana”.
Utawa ”kepala pengurus minuman”.
Utawa ”nyeluk”.
Utawa ”Siria”.
Yaiku lubang kanggo nampung banyu.