2 Para Raja 15:1-38

  • Azaria raja Yéhuda (1-7)

  • Raja-rajané Israèl sing terakhir: Zakharia (8-12), Syalum (13-16), Ménahèm (17-22), Pékahia (23-26), Pékah (27-31)

  • Yotam raja Yéhuda (32-38)

15  Ing taun ke-27 pamréntahané Yéroboam* raja Israèl, Azaria*+ anaké Amazia+ raja Yéhuda dadi raja.+  Pas mréntah dadi raja, Azaria umuré 16 taun lan mréntah 52 taun suwéné ing Yérusalèm. Ibuné jenengé Yékolia saka Yérusalèm.  Dhèwèké terus nindakké apa sing bener nurut pandhangané Yéhuwah, kaya sing ditindakké Amazia bapaké.+  Ning panggonan-panggonan dhuwur* ora disingkirké,+ lan wong-wong isih terus mènèhké korban lan nggawé asap korban ing kana.+  Yéhuwah nyebabké Raja kena kusta, lan Raja terus sengsara merga kusta kuwi+ nganti dhèwèké mati. Dhèwèké manggon ing salah siji omah sing kepisah karo liyané,+ lan Yotam anaké raja+ ngawasi istana lan dadi hakimé rakyat ing tanah kuwi.+  Sejarah liyané soal Azaria,+ yaiku soal kabèh sing wis ditindakké, kuwi ditulis ing buku sejarah soal raja-raja Yéhuda.  Akhiré, Azaria mati*+ lan dikubur bareng karo nènèk moyangé ing Kutha Daud. Terus, Yotam anaké dadi raja nggantèni dhèwèké.  Ing taun ke-38 pamréntahané Azaria+ raja Yéhuda, Zakharia+ anaké Yéroboam dadi raja Israèl ing Samaria lan mréntah enem sasi suwéné.  Dhèwèké nindakké apa sing jahat nurut pandhangané Yéhuwah, kaya sing ditindakké nènèk moyangé. Dhèwèké ya terus nindakké dosané Israèl sing ditindakké merga pengaruhé Yéroboam anaké Nébat.+ 10  Terus, Syalum anaké Yabès sekongkol nglawan dhèwèké lan matèni dhèwèké+ ing Ibléam.+ Sakwisé matèni, Syalum dadi raja nggantèni dhèwèké. 11  Sejarah liyané soal Zakharia, kuwi ditulis ing buku sejarah soal raja-raja Israèl. 12  Kuwi kelakon persis kaya sing diomongké Yéhuwah marang Yéhu: ”Keturunanmu bakal lungguh ing takhta Israèl+ nganti keturunan kepapat.”+ 13  Syalum anaké Yabès dadi raja ing taun ke-39 pamréntahané Uzzia+ raja Yéhuda lan mréntah ing Samaria sesasi suwéné. 14  Ménahèm anaké Gadi teka saka Tirza+ menyang Samaria lan matèni Syalum+ anaké Yabès ing Samaria. Sakwisé matèni, Ménahèm dadi raja nggantèni Syalum. 15  Sejarah liyané soal Syalum lan piyé dhèwèké sekongkol nglawan raja, kuwi ditulis ing buku sejarah soal raja-raja Israèl. 16  Wektu kuwi, Ménahèm teka saka Tirza lan matèni kabèh wong sing manggon Tifsa lan ing dhaérah sekitaré, merga wong-wong kuwi ora gelem mbukakké gerbang kanggo dhèwèké. Ménahèm ya mbelèk wetengé kabèh wong wédok sing meteng. 17  Ing taun ke-39 pamréntahané Azaria raja Yéhuda, Ménahèm anaké Gadi dadi raja Israèl lan mréntah ing Samaria sepuluh taun suwéné. 18  Dhèwèké terus nindakké apa sing jahat nurut pandhangané Yéhuwah. Sakjegé uripé, dhèwèké ya terus nindakké dosané Israèl sing ditindakké merga pengaruhé Yéroboam anaké Nébat.+ 19  Pas Pul+ raja Asiria teka arep nyerang tanah Israèl, Ménahèm mènèhi Pul pérak 1.000 talènta* supaya gelem mbantu nguwatké kekuasaané Ménahèm ing kerajaan kuwi.+ 20  Terus, Ménahèm ngumpulké pérak saka wong-wong sugih ing Israèl.+ Saben wong sugih kuwi dituntut mènèhi pérak 50 syèkel.* Terus, Raja Asiria mbalik lan mundur saka tanah kuwi. 21  Sejarah liyané soal Ménahèm,+ yaiku soal kabèh sing wis ditindakké, kuwi ditulis ing buku sejarah soal raja-raja Israèl. 22  Akhiré, Ménahèm mati* lan Pékahia anaké dadi raja nggantèni dhèwèké. 23  Ing taun ke-50 pamréntahané Azaria raja Yéhuda, Pékahia anaké Ménahèm dadi raja Israèl ing Samaria lan mréntah rong taun suwéné. 24  Pékahia terus nindakké apa sing jahat nurut pandhangané Yéhuwah. Dhèwèké terus nindakké dosané Israèl sing ditindakké merga pengaruhé Yéroboam anaké Nébat.+ 25  Terus ajudané, yaiku Pékah+ anaké Rémalia, sekongkol nglawan Pékahia lan matèni dhèwèké ing Samaria, ing menara sing ana bèntèngé ing istanané raja bareng karo Argob lan Arièh. Wektu kuwi, ana wong Giléad 50 sing bareng karo Pékah. Sakwisé matèni, Pékah dadi raja nggantèni Pékahia. 26  Sejarah liyané soal Pékahia, yaiku soal kabèh sing wis ditindakké, kuwi ditulis ing buku sejarah soal raja-raja Israèl. 27  Ing taun ke-52 pamréntahané Azaria raja Yéhuda, Pékah+ anaké Rémalia dadi raja Israèl ing Samaria, lan mréntah 20 taun suwéné. 28  Dhèwèké terus nindakké apa sing jahat nurut pandhangané Yéhuwah. Dhèwèké terus nindakké dosané Israèl sing ditindakké merga pengaruhé Yéroboam anaké Nébat.+ 29  Wektu Pékah raja Israèl mréntah, Tiglat-pilèsèr+ raja Asiria nyerang lan ngrebut Iyon, Abèl-bèt-maaka,+ Yanoa, Kèdès,+ Hazor, Giléad,+ lan Galiléa, yaiku kabèh tanah Naftali,+ lan nawan penduduké menyang Asiria.+ 30  Hosyéa+ anaké Èlah sekongkol nglawan Pékah anaké Rémalia lan matèni Pékah. Terus, dhèwèké dadi raja nggantèni Pékah ing taun ke-20 pamréntahané Yotam+ anaké Uzzia. 31  Sejarah liyané soal Pékah, yaiku soal kabèh sing wis ditindakké, kuwi ditulis ing buku sejarah soal raja-raja Israèl. 32  Ing taun keloro pamréntahané Pékah anaké Rémalia raja Israèl, Yotam+ anaké Uzzia+ raja Yéhuda dadi raja. 33  Pas mréntah dadi raja, Yotam umuré 25 taun lan mréntah 16 taun suwéné ing Yérusalèm. Ibuné jenengé Yérusya anaké Zadok.+ 34  Dhèwèké terus nindakké apa sing bener nurut pandhangané Yéhuwah, kaya sing ditindakké Uzzia bapaké.+ 35  Ning panggonan-panggonan dhuwur* ora disingkirké, lan wong-wong isih terus mènèhké korban lan nggawé asap korban ing kana.+ Dhèwèké kuwi sing mbangun gerbang ndhuwur ing omahé Yéhuwah.+ 36  Sejarah liyané soal Yotam, yaiku soal kabèh sing wis ditindakké, kuwi ditulis ing buku sejarah soal raja-raja Yéhuda. 37  Ing jaman kuwi, Yéhuwah mulai nggawé Rézin raja Siria lan Pékah+ anaké Rémalia nyerang Yéhuda.+ 38  Akhiré, Yotam mati* lan dikubur bareng karo nènèk moyangé ing Kutha Daud. Terus, Ahaz anaké dadi raja nggantèni dhèwèké.

Katrangan Tambahan

Maksudé, Yéroboam II.
Artiné ”Yéhuwah Wis Nulungi”. Dhèwèké ya disebut Uzzia ing 2Raj 15:13; 2Bb 26:1-23; Yés 6:1; lan Za 14:5.
Lit.: ”diturokké bareng karo nènèk moyangé”.
1 talènta = 34,2 kg. Deloken Lamp. B14.
1 syèkel = 11,4 g. Deloken Lamp. B14.
Lit.: ”diturokké bareng karo nènèk moyangé”.
Lit.: ”diturokké bareng karo nènèk moyangé”.