2 Para Raja 24:1-20

  • Pemberontakan lan kematiané Yéhoyakim (1-7)

  • Yéhoyakhin raja Yéhuda (8, 9)

  • Penawanan sing pertama menyang Babilon (10-17)

  • Zédékia raja Yéhuda; Zédékia mbrontak (18-20)

24  Wektu Yéhoyakim mréntah, Nébukhadnézar+ raja Babilon nyerang dhèwèké, lan Yéhoyakim nglayani raja Babilon telung taun suwéné. Ning, Yéhoyakim mbrontak.  Terus, Yéhuwah nggawé grombolan rampok saka Khaldéa,+ Siria, Moab, lan Ammon nyerang Yéhuda bèn Yéhuda hancur. Kuwi cocog karo sing diomongké Yéhuwah+ liwat para abdiné, yaiku para nabi.  Kuwi kabèh kelakon merga Yéhuwah wis kandha nèk arep nyingkirké Yéhuda.+ Yéhuda disingkirké merga kabèh dosa sing wis ditindakké Manasyé+  lan merga Manasyé matèni wong sing ora salah.+ Ing Yérusalèm, Manasyé wis matèni akèh banget wong sing ora salah, lan Yéhuwah ora gelem ngapura wong Yéhuda.+  Sejarah liyané soal Yéhoyakim, yaiku soal kabèh sing wis ditindakké, kuwi ditulis ing buku sejarah soal raja-raja Yéhuda.+  Akhiré Yéhoyakim mati,*+ terus Yéhoyakhin anaké dadi raja nggantèni dhèwèké.  Raja Mesir ora tau ngongkon pasukané metu saka Mesir manèh, merga raja Babilon wis njupuk kabèh wilayahé raja Mesir+ saka Wadi* Mesir+ nganti Kali Éfrat.+  Pas mréntah dadi raja, Yéhoyakhin+ umuré 18 taun lan mréntah ing Yérusalèm telung sasi suwéné.+ Ibuné jenengé Néhusta anaké Èlnatan saka Yérusalèm.  Yéhoyakhin terus nindakké apa sing jahat nurut pandhangané Yéhuwah, kaya sing ditindakké bapaké. 10  Saksuwéné kuwi, para abdiné Nébukhadnézar raja Babilon nyerang Yérusalèm lan ngepung kutha kuwi.+ 11  Nébukhadnézar raja Babilon mlebu menyang kutha kuwi pas para abdiné lagi padha ngepung kutha kuwi. 12  Yéhoyakhin raja Yéhuda bareng karo ibuné, para abdiné, para pemimpiné, lan para pejabat istanané+ padha nyerah marang raja Babilon.+ Bar kuwi, Yéhoyakhin ditawan ing taun kewolu pamréntahané raja Babilon.+ 13  Terus, raja Babilon ngetokké kabèh harta sing ana ing omahé Yéhuwah lan istanané raja.+ Dhèwèké ngethok-ngethok kabèh peralatan emas sing digawé Salomo raja Israèl ing baité Yéhuwah.+ Kuwi kelakon cocog karo sing diramalké Yéhuwah. 14  Terus, dhèwèké nawan kabèh penduduk Yérusalèm, kabèh pemimpin,+ kabèh pejuang sing hébat, para pengrajin logam,*+ lan pengrajin liyané. Ana 10.000 wong sing ditawan. Ora ana sing ditinggal, kecuali rakyat sing mlarat banget.+ 15  Bar kuwi, Yéhoyakhin+ ditawan ing Babilon.+ Raja Babilon ya nggawa ibuné raja, bojoné raja, para pejabat istanané, lan wong-wong penting liyané ing negara kuwi, kabèh digawa saka Yérusalèm kanggo didadèkké tawanan ing Babilon. 16  Raja Babilon ya nawan kabèh pejuang sing cacahé 7.000, lan 1.000 pengrajin logam* lan pengrajin liyané. Kabèh wong sing hébat lan terlatih kanggo perang digawa menyang Babilon. 17  Raja Babilon ngangkat Matania pakliké Yéhoyakhin+ bèn dadi raja nggantèni Yéhoyakhin, terus ngganti jenengé Matania dadi Zédékia.+ 18  Pas mréntah dadi raja, Zédékia umuré 21 taun lan mréntah suwéné 11 taun ing Yérusalèm. Ibuné jenengé Hamutal+ anaké Yérémia saka Libna. 19  Zédékia terus nindakké apa sing jahat nurut pandhangané Yéhuwah, kaya sing ditindakké Yéhoyakim.+ 20  Kuwi kelakon merga Yéhuwah nesu banget marang Yérusalèm lan Yéhuda nganti wong-wong kuwi disingkirké saka ngarepé.+ Akhiré, Zédékia mbrontak nglawan raja Babilon.+

Katrangan Tambahan

Lit.: ”diturokké bareng karo nènèk moyangé”.
Utawa mungkin ”wong-wong sing mbangun témbok pertahanan”.
Utawa mungkin ”wong-wong sing mbangun témbok pertahanan”.