2 Para Raja 5:1-27

  • Èlisa marèkké kustané Naaman (1-19)

  • Géhazi kena kusta merga srakah (20-27)

5  Naaman kuwi pemimpin pasukané raja Siria. Dhèwèké kuwi wong sing penting lan diajèni raja Siria, merga liwat dhèwèké Yéhuwah nggawé Siria menang.* Dhèwèké kuwi pejuang sing hébat, ning saiki dhèwèké lara kusta.*  Pas wong Siria nyerang Israèl, ana bocah wédok siji sing ditawan wong Siria lan didadèkké pelayané bojoné Naaman.  Bocah wédok kuwi kandha marang majikané, ”Bu, nèk Ndara gelem marani nabi+ sing ana ing Samaria, nabi kuwi mesthi bakal marèkké kustané Ndara.”+  Mula, dhèwèké* lunga lan ngandhani raja Siria apa sing wis diomongké bocah wédok Israèl mau.  Terus, raja Siria kandha marang Naaman, ”Lungaa saiki. Aku bakal ngirim surat marang raja Israèl.” Bar kuwi, Naaman lunga lan nggawa sepuluh talènta* pérak, 6.000 dhuwit emas, lan klambi sepuluh.  Dhèwèké nggawa surat kuwi marang raja Israèl, sing isiné: ”Liwat surat iki, aku ngutus abdiku Naaman kanggo mbok marèkké saka lara kustané.”  Sakwisé maca surat kuwi, raja Israèl nyuwèk klambiné lan kandha, ”Rumangsané aku iki Gusti Allah sing isa matèni lan nguripké wong,+ kok nganti raja Siria ngutus wong iki lan ngongkon aku marèkké lara kustané. Kowé kabèh ndelok dhéwé, dhèwèké kuwi mung arep nggolèk masalah karo aku.”  Pas Èlisa abdiné Gusti Allah sing bener kuwi krungu nèk raja Israèl nyuwèk klambiné, dhèwèké langsung ngirim pesen iki marang raja: ”Ngapa kok njenengan nyuwèk klambiné njenengan? Tulung kongkonen wong kuwi nemoni aku supaya dhèwèké ngerti nèk ana nabi ing Israèl.”+  Terus, Naaman mara karo jaran lan kréta perangé lan ngadeg ing ngarep omahé Èlisa. 10  Ning, Èlisa ngutus wong bèn ngandhani Naaman, ”Kowé kudu nglelebké awakmu ing Kali Yordan+ nganti ping pitu.+ Kulitmu bakal mari, lan kowé ora najis manèh.” 11  Wektu krungu kuwi, Naaman nesu, terus dhèwèké lunga. Dhèwèké kandha, ”Mauné aku mikir, ’Nabi kuwi bakal metu nemoni aku lan ngadeg ing kéné, bar kuwi nyebut jenengé Yéhuwah Gusti Allahé karo ngobah-obahké tangané ing ndhuwuré lara kustaku kanggo marèkké aku.’ 12  Kali Abana lan Farpar ing Damaskus+ kan luwih apik timbang kali-kali ing Israèl, ta? Ngapa kok aku ora dikongkon mrana waé bèn mari?” Terus, dhèwèké mbalik lan lunga karo nesu. 13  Bar kuwi, para abdiné Naaman nyedhak lan kandha, ”Ndara,* nèk nabi kuwi ngongkon njenengan nindakké sing angèl, mesthi kan njenengan bakal nindakké kuwi, ta? Saiki, dhèwèké mung ngongkon njenengan, ’Kowé kudu nglelebké awakmu bèn kowé mari.’” 14  Mula, dhèwèké mudhun lan nglelebké awaké ing Kali Yordan nganti ping pitu, persis kaya préntahé abdiné Gusti Allah sing bener kuwi.+ Bar kuwi, badané Naaman mari kaya badané bocah cilik,+ lan dhèwèké ora najis manèh.+ 15  Sakwisé kuwi, dhèwèké bali marang abdiné Gusti Allah sing bener+ karo kabèh rombongané. Terus, dhèwèké ngadeg ing ngarepé Èlisa lan kandha, ”Saiki aku ngerti nèk ing bumi ora ana Gusti Allah liya sakliyané ing Israèl.+ Tulung tampanen hadiah* saka abdimu iki.” 16  Ning Èlisa kandha, ”Aku sumpah demi Yéhuwah Gusti Allah sing urip, sing tak layani,* aku ora bakal nampa kuwi.”+ Naaman terus meksa, ning Èlisa tetep ora gelem. 17  Akhiré Naaman kandha, ”Nèk ngono, tulung wènèhana aku lemah Israèl, akèhé sing isa diangkut keledai* loro, merga abdimu iki ora bakal mènèhké manèh korban bakaran utawa persembahan marang allah liyané, kecuali marang Yéhuwah. 18  Ning, muga-muga Yéhuwah ngapura abdimu iki merga siji perkara iki: Saben majikanku mlebu ing kuilé Rimon kanggo sujud ing kono, dhèwèké gocèkan lengenku. Mula, aku ya kepeksa mèlu sujud ing kuilé Rimon. Muga-muga Yéhuwah ngapura aku pas aku nindakké kuwi.” 19  Terus, Èlisa kandha marang Naaman, ”Lungaa lan ora usah kuwatir.” Wektu Naaman wis lunga rada adoh, 20  Géhazi+ pelayané Èlisa abdiné Gusti Allah sing bener+ kuwi mbatin, ’Majikanku meneng waé pas Naaman+ wong Siria kuwi lunga lan ora gelem nampa hadiah sing digawa Naaman. Aku sumpah demi Yéhuwah Gusti Allah sing urip, aku bakal mlayu nututi Naaman lan njaluk hadiah saka dhèwèké.’ 21  Terus, Géhazi mlayu nututi Naaman. Wektu Naaman weruh ana wong mlayu ing mburiné, dhèwèké mudhun saka krétané kanggo nemoni wong kuwi, lan kandha, ”Ana apa?” 22  Géhazi kandha, ”Ora ana apa-apa. Majikanku ngongkon aku, kandhané, ’Ana cah enom loro keturunané nabi marani aku saka dhaérah pegunungan Éfraim. Wènèhana wong-wong kuwi siji talènta pérak lan klambi cacahé loro.’”+ 23  Naaman kandha, ”Ya wis, iki tampanen rong talènta.” Naaman terus meksa+ Géhazi lan dhèwèké mbungkus klambi loro lan rong talènta pérak ing rong kanthong. Terus, kuwi diwènèhké marang pelayané loro sing mlaku ndhisiki Géhazi. 24  Pas wis tekan ing Ofèl,* barang-barang mau ditampani Géhazi. Dhèwèké ndèlèhké kuwi ing omahé. Bar kuwi, wong loro mau dikongkon lunga. Sakwisé wong-wong kuwi lunga, 25  Géhazi mlebu lan ngadeg ing cedhaké majikané. Terus Èlisa takon, ”Géhazi, kowé saka ngendi?” Géhazi njawab, ”Abdimu iki ora saka ngendi-endi.”+ 26  Èlisa kandha, ”Mbok pikir aku ora ngerti nèk kowé lunga nututi wong kuwi? Dhèwèké mudhun saka krétané lan nemoni kowé. Apa iki wektuné kanggo nampa pérak, klambi, kebon zaitun, kebon anggur, domba, sapi, abdi lanang lan wédok?+ 27  Saiki, kowé lan keturunanmu bakal kena kustané+ Naaman kanggo saklawasé.” Géhazi lunga saka ngarepé Èlisa lan langsung kena kusta, kulité putih kaya salju.+

Katrangan Tambahan

Utawa ”slamet”.
Utawa ”dhèwèké kena penyakit kulit”.
Mungkin maksudé Namaan.
1 talènta = 34,2 kg. Deloken Lamp. B14.
Lit.: ”Bapakku”.
Lit.: ”berkah”.
Lit.: ”sing ing ngarepé aku ngadeg”.
Deloken ctn. ing 2Sam 13:29.
Ana ing Samaria, mungkin bukit utawa bèntèng.