2 Para Raja 1:1-18

  • Èlia ngramalké matiné Ahazia (1-18)

1  Sakwisé Ahab mati, Moab+ mbrontak marang Israèl.  Ahazia tiba saka lubang sing ditutupi kayu-kayu sing ana ing ruangan ing atap istanané ing Samaria lan dadi lara parah. Dhèwèké ngirim utusan lan kandha, ”Lungaa, takokna marang Baal-zébub allahé Ékron+ apa aku isa séhat manèh.”+  Ning, malaékaté Yéhuwah kandha marang Èlia*+ wong Tisbé, ”Temonana utusané raja Samaria, lan kandhanana wong-wong kuwi, ’Apa wis ora ana Gusti Allah ing Israèl kok nganti kowé padha takon marang Baal-zébub allahé Ékron?+  Kuwi sebabé Yéhuwah kandha, ”Kowé ora bakal tangi saka kasurmu, merga kowé mesthi bakal mati.”’” Terus, Èlia lunga saka kono.  Wektu para utusan kuwi padha bali marang Raja, Raja langsung takon, ”Ngapa kok kowé wis padha bali?”  Wong-wong kuwi njawab, ”Ana wong lanang sing nemoni aku kabèh lan kandha, ’Lungaa, balia marang raja sing ngutus kowé, lan kandhanana dhèwèké, ”Iki kandhané Yéhuwah, ’Apa wis ora ana Gusti Allah ing Israèl kok nganti kowé ngutus wong kanggo takon marang Baal-zébub allahé Ékron? Kuwi sebabé, kowé ora bakal tangi saka kasurmu, merga kowé mesthi bakal mati.’”’”+  Raja takon, ”Sing nemoni kowé lan ngomong kaya ngono mau, wongé kaya apa?”  Mula wong-wong kuwi njawab, ”Dhèwèké nganggo klambi saka wulu kéwan+ lan nganggo sabuk saka kulit.”+ Raja langsung kandha, ”Kuwi Èlia wong Tisbé.”  Terus, Raja ngutus pemimpiné wong 50 lan anak buahé 50 kanggo nemoni Èlia. Wektu kuwi Èlia ana ing pucuk gunung, lan pemimpin kuwi munggah mrono kanggo nemoni Èlia, terus kandha, ”Abdiné Gusti Allah sing bener,+ Raja kandha, ’Mudhuna.’” 10  Ning Èlia njawab pemimpin kuwi, ”Nèk aku pancèn abdiné Gusti Allah, bakal ana geni saka langit+ sing ngobong kowé lan 50 anak buahmu nganti entèk.” Terus, ana geni saka langit lan ngobong pemimpin kuwi lan 50 anak buahé nganti entèk. 11  Mula, Raja ngutus pemimpin liyané manèh, yaiku pemimpiné wong 50 lan anak buahé 50. Pemimpin kuwi lunga lan kandha marang Èlia, ”Abdiné Gusti Allah sing bener, Raja kandha, ’Cepet mudhuna.’” 12  Ning Èlia njawab wong-wong kuwi, ”Nèk aku pancèn abdiné Gusti Allah sing bener, bakal ana geni saka langit sing ngobong kowé lan 50 anak buahmu nganti entèk.” Terus, ana geni mudhun saka langit lan ngobong pemimpin kuwi lan 50 anak buahé nganti entèk. 13  Terus, Raja ngutus pemimpiné wong 50 sing ketelu lan anak buahé 50. Pemimpin sing ketelu iki munggah lan sujud ing ngarepé Èlia. Dhèwèké njaluk dimesakké Èlia lan kandha, ”Abdiné Gusti Allah sing bener, tulung anggepen nyawaku lan nyawané* 50 abdimu iki berharga ing ngarepmu. 14  Geni wis mudhun saka langit lan ngobong loro pemimpiné wong 50 lan kabèh anak buahé. Ning saiki, tulung mesakké aku lan ejarna aku tetep urip.” 15  Malaékaté Yéhuwah ngandhani Èlia, ”Mudhuna bareng dhèwèké. Ora usah wedi karo dhèwèké.” Mula Èlia mudhun karo wong kuwi kanggo nemoni Raja. 16  Terus, Èlia kandha marang Raja, ”Iki sing diomongké Yéhuwah, ’Kowé ngutus wong kanggo takon marang Baal-zébub allahé Ékron.+ Apa wis ora ana Gusti Allah ing Israèl?+ Ngapa kok kowé ora takon karo Dhèwèké? Kuwi sebabé, kowé ora bakal tangi saka kasurmu, merga kowé mesthi bakal mati.’” 17  Terus, Raja Ahazia mati, kaya sing diomongké Yéhuwah liwat Èlia. Merga Raja Ahazia ora nduwé anak lanang, Yéhoram adhiné Ahazia+ dadi raja nggantèni dhèwèké, yaiku ing taun keloro pamréntahané Yéhoram+ anaké Yéhosyafat raja Yéhuda. 18  Sejarah liyané soal Ahazia,+ yaiku soal apa sing ditindakké, kuwi ditulis ing buku sejarah soal raja-raja Israèl.

Katrangan Tambahan

Artiné ”Gusti Allahku Kuwi Yéhuwah”.
Utawa ”jiwaku lan jiwané”. Deloken ”Jiwa” ing Daftar Istilah.