2 Para Raja 2:1-25

  • Èlia diangkat menyang langit ing njeroné badai (1-18)

    • Èlisa njupuk jubahé Èlia (13, 14)

  • Èlisa nggawé murni banyu ing Yérikho (19-22)

  • Beruang matèni cah-cah lanang saka Bètel (23-25)

2  Wektu Yéhuwah arep ngangkat Èlia+ ing langit nganggo badai,+ Èlia lan Èlisa+ lagi lunga saka Gilgal.+  Èlia kandha marang Èlisa, ”Kowé tetepa ing kéné waé, merga Yéhuwah ngutus aku menyang Bètel.” Ning Èlisa kandha, ”Aku sumpah demi Yéhuwah Gusti Allah sing urip lan demi uripé njenengan dhéwé, aku ora bakal ninggalké njenengan.” Mula, wong loro kuwi lunga menyang Bètel.+  Terus, para keturunané nabi* ing Bètel nemoni Èlisa lan kandha, ”Apa kowé wis ngerti nèk dina iki majikanmu bakal dijupuk Yéhuwah lan ora bakal dadi pemimpinmu manèh?”+ Èlisa njawab, ”Aku wis ngerti. Ora usah ngomongké kuwi.”  Èlia kandha marang Èlisa, ”Èlisa, kowé tetepa ing kéné waé, merga Yéhuwah ngutus aku menyang Yérikho.”+ Ning Èlisa kandha, ”Aku sumpah demi Yéhuwah Gusti Allah sing urip lan demi uripé njenengan dhéwé, aku ora bakal ninggalké njenengan.” Mula, wong loro kuwi lunga menyang Yérikho.  Terus, para keturunané nabi ing Yérikho nemoni Èlisa lan kandha, ”Apa kowé wis ngerti nèk dina iki majikanmu bakal dijupuk Yéhuwah lan ora bakal dadi pemimpinmu manèh?” Èlisa njawab, ”Aku wis ngerti. Ora usah ngomongké kuwi.”  Èlia kandha marang Èlisa, ”Kowé tetepa ing kéné waé, merga Yéhuwah ngutus aku menyang Kali Yordan.” Ning Èlisa kandha, ”Aku sumpah demi Yéhuwah Gusti Allah sing urip lan demi uripé njenengan dhéwé, aku ora bakal ninggalké njenengan.” Mula wong loro kuwi neruské perjalanané,  lan keturunané nabi sing jumlahé 50 ngetutké ing mburiné. Terus, Èlia lan Èlisa ngadeg ing pinggir Kali Yordan, lan para keturunané nabi kuwi ndelok saka kadohan.  Bar kuwi, Èlia njupuk jubahé,+ terus kuwi digulung lan disabetké ing banyu kali kuwi. Banyuné kali mbelah dadi loro, lan Èlia karo Èlisa nyabrang ing dhasaré kali sing asat.+  Sakwisé nyabrang, Èlia takon marang Èlisa, ”Sakdurungé Gusti Allah njupuk aku, kowé péngin aku nindakké apa kanggo kowé?” Èlisa njawab, ”Tulung, wènèhana aku rong bagéan+ saka rohmu.”*+ 10  Èlia kandha, ”Sing mbok jaluk kuwi angèl. Nèk kowé isa ndelok pas aku dijupuk saka kowé, apa sing mbok jaluk bakal keturutan. Ning nèk ora, apa sing mbok jaluk ora bakal keturutan.” 11  Wektu wong loro kuwi lagi mlaku bareng karo omong-omongan, ujug-ujug ana kréta perang sing murub lan jaran sing murub+ sing liwat lan misahké wong loro kuwi. Terus, Èlia munggah ing langit nganggo badai.+ 12  Wektu ndelok kuwi, Èlisa mbengok, ”Bapakku, bapakku! Aku ndelok kréta perang Israèl lan pasukan sing numpak jaran!”+ Pas Èlia wis ora kétok manèh, Èlisa nyekel klambiné lan nyuwèk kuwi dadi loro.+ 13  Sakwisé kuwi, Èlisa njupuk jubahé+ Èlia sing tiba, terus Èlisa bali lan ngadeg ing pinggir Kali Yordan. 14  Bar kuwi, Èlisa nyabet banyu nganggo jubahé Èlia karo kandha, ”Ing endi Yéhuwah Gusti Allahé Èlia?” Pas Èlisa nyabet banyu kuwi, banyuné mbelah dadi loro, terus Èlisa nyabrang.+ 15  Wektu para keturunané nabi ing Yérikho ndelok Èlisa saka kadohan, wong-wong kuwi kandha, ”Rohé* Èlia saiki ana ing Èlisa.”+ Terus, wong-wong kuwi nemoni Èlisa lan sujud ing ngarepé. 16  Wong-wong kuwi kandha marang Èlisa, ”Ing kéné ana 50 wong lanang sing isa diendelké saka antarané para abdimu. Wong-wong iki bèn lunga nggolèki majikanmu. Mungkin roh suciné* Yéhuwah wis ngangkat dhèwèké lan nguncalké dhèwèké ing salah siji gunung utawa salah siji lembah.”+ Ning Èlisa kandha, ”Ora usah.” 17  Ning, wong-wong kuwi meksa Èlisa terus nganti Èlisa ngrasa ora pénak. Mula Èlisa kandha, ”Utusen wong-wong kuwi.” Terus, wong-wong kuwi ngutus wong lanang 50 kanggo nggolèki Èlia telung dina suwéné, ning ora ketemu. 18  Wektu wong-wong kuwi padha bali marang Èlisa, Èlisa lagi manggon ing Yérikho.+ Èlisa kandha marang wong-wong kuwi, ”Aku kan wis kandha ora usah mbok golèki.” 19  Terus, wong-wong ing kutha kuwi kandha marang Èlisa, ”Njenengan isa ndelok dhéwé nèk kutha iki lokasiné apik,+ ning banyuné èlèk lan lemahé ora subur.”* 20  Bar kuwi, Èlisa kandha, ”Jupukna aku mangkok cilik sing isih anyar lan isènana uyah.” Terus, wong-wong kuwi nindakké kuwi. 21  Bar kuwi, Èlisa lunga menyang mata air ing kutha kuwi lan nguncalké uyah ing kono.+ Èlisa kandha, ”Iki kandhané Yéhuwah, ’Banyu iki wis Tak gawé murni. Mula, banyu iki ora bakal nyebabké mati utawa nggawé ora subur.’”* 22  Banyu kuwi dadi murni nganti saiki, kaya sing diomongké Èlisa. 23  Saka kana, Èlisa munggah menyang Bètel. Pas ing perjalanan, ana cah-cah lanang sing metu saka kutha lan mulai ngécé-ngécé Èlisa.+ Cah-cah kuwi terus-terusan kandha, ”Hé bothak, munggaha! Hé bothak, munggaha!” 24  Akhiré, Èlisa mbalik lan ndelok cah-cah kuwi. Dhèwèké ngutuk cah-cah kuwi nganggo jenengé Yéhuwah. Terus, ana beruang wédok+ loro sing metu saka hutan lan nyabik-nyabik 42 bocah saka antarané bocah-bocah mau.+ 25  Saka kana, Èlisa lunga menyang Gunung Karmèl,+ terus bali menyang Samaria.

Katrangan Tambahan

”Keturunané nabi” mungkin maksudé sekolah kanggo para nabi utawa kumpulan para nabi.
Mungkin maksudé roh suciné Gusti Allah sing ana ing Èlia utawa semangaté Èlia.
Mungkin maksudé roh suciné Gusti Allah sing ana ing Èlia utawa semangaté Èlia.
Utawa ”anginé”.
Utawa mungkin ”nyebabké keguguran”.
Utawa mungkin ”nyebabké keguguran”.