Sumala ni Marcos 16:1-8

  • Jesus gibanhaw (1-8)

16  Human sa Igpapahulay,+ si Maria Magdalena, si Maria+ nga inahan ni Santiago, ug si Salome mipalit ug humot nga mga yerba aron ihaplas sa lawas ni Jesus.+  Sayo kaayo sa unang adlaw sa semana, pagsubang sa adlaw, sila miabot sa lubnganan.*+  Sila nagpangutan-anay: “Kinsa may atong paligiron sa bato aron maabli ang lubnganan?”  Apan pagtan-aw nila, nakita nila nga naligid na ang bato bisag dako kini kaayo.+  Pagsulod nila sa lubnganan, nakakita silag batan-ong lalaki nga naglingkod sa tuo, nga nagsul-ob ug puti nga besti, ug sila natingala.  Siya miingon kanila: “Ayaw mog katingala.+ Nahibalo ko nga nangita mo kang Jesus nga Nasaretnon, nga gilansang sa estaka. Wala na siya dinhi, gibanhaw na siya.+ Tan-awa, dinhi siya gipahiluna.+  Panglakaw mo ug sultihi ang iyang mga tinun-an ug si Pedro, ‘Siya mag-una kaninyo sa Galilea.+ Makita ninyo siya didto, sumala sa iyang gisulti kaninyo.’”+  Paggawas nila sa lubnganan, sila nanagan nga nagkurog ug dili nila mahubit ang ilang gibati. Ug wala gayod silay gisultihan kay nahadlok man sila.*+

Mga Footnote

O “handomanang lubnganan.”
Base sa kasaligan nga unang mga manuskrito, ang Ebanghelyo ni Marcos natapos sa bersikulo 8. Tan-awa ang Apendise A3.