Joba 21:1-34

  • Valin-tenin’i Joba (1-34)

    • ‘Nahoana ny ratsy fanahy no miadana?’ (7-13)

    • Namaky bantsilana an’ireo “mpampionona” azy (27-34)

21  Dia namaly i Joba hoe:  “Henoy tsara izay lazaiko,Fa izany no fampiononana azonareo omena ahy.   Mba mahareta hihaino ahy, fa hiteny aho;Rehefa avy miteny aho, dia afaka maneso ahy ianareo.+   Olona angaha moa no itarainako? Raha izany no izy, dia ho nanam-paharetana hoatr’izao ve aho?   Jereo aho ka aoka ianareo ho gaga;Tampeno amin’ny tanana ny vavanareo.   Rehefa mieritreritra an’izany aho, dia mikorontan-tsaina,Ary tora-kovitra ny tenako manontolo.   Nahoana ny ratsy fanahy no mbola velona foana,+Ka tratrantitra sady lasa mpanankarena?*+   Eo aminy foana ny zanany,Ary hitany ny taranany.   Tsy manana ahiahy ny ao an-tranony, ka tsy misy atahorany,+Ary tsy manasazy azy amin’ny tsorakazony Andriamanitra. 10  Manome taranaka foana ny ombilahiny;Miteraka ny ombivaviny sady tsy misy hoe tsy mahavanona anaka. 11  Mikarenjy eny ivelany toy ny andian’ondry ny zanany lahikely,Ary mifalihavanja ny zanany. 12  Sady mihira izy ireo no mively ampongatapaka sy mitendry harpa,Ary faly erỳ mihaino feon-tsodina.+ 13  Sambatra izy ireo mandritra ny androm-piainany,Ary midina amim-piadanana* any amin’ny Fasana.* 14  Hoy anefa izy ireo amin’ilay tena Andriamanitra: ‘Aza helingelenina izahay! Tsy te hahafantatra ny lalanao izahay.+ 15  Iza moa ilay Mahery Indrindra no hotompoinay?+ Inona no soa ho azonay raha mahafantatra azy izahay?’+ 16  Fantatro anefa fa tsy vitan’izy ireo ny hampandeha tsara foana ny fiainany.+ Lavitra ahy ny fisainan’ny* ratsy fanahy!+ 17  Impiry moa no mba maty ny jiron’ny ratsy fanahy?+ Impiry moa no mba misy loza manjo azy? Ary impiry moa Andriamanitra no mba mandringana azy rehefa tezitra? 18  Mba lasa toy ny mololo paohin’ny rivotra angaha izy ireo,Na toy ny akofa entin’ny tafio-drivotra? 19  Hotehirizin’Andriamanitra ho an’ny zanany ny sazin’ny olona iray. Fa enga anie hovalian’Andriamanitra aminy ihany ny ataony, mba ho tsapany izany!+ 20  Ny masony mihitsy anie no hahita ny loza hanjo azy,Ary enga anie izy ihany no hisotro amin’ny fahatezeran’ilay Mahery Indrindra!+ 21  Fa inona moa no ivakiany loha amin’izay mitranga amin’ny taranany rehefa tsy eo intsony izy,Raha afohezina* ireo volana tokony hiainany?+ 22  Misy afaka mampita fahalalana amin’Andriamanitra* ve,+Nefa Izy aza no mitsara ny olona ambony indrindra?+ 23  Maty ny olona iray raha mbola ao aminy ny tanjany rehetra,+Raha mbola tsy manana ahiahy mihitsy izy sady miadana,+ 24  Ary feno tavy ny fenySady mafy ny taolany.* 25  Maty ao anatin’ny fahoriana mangidy kosa ny olona iray hafa,Nefa tsy mba nanandrana zava-tsoa akory. 26  Hiara-mandry ao amin’ny vovoka izy roa tonta,+Sady samy ho rakotry ny olitra.+ 27  Fantatro tsara ny eritreritrareo,Sy ny tetika tianareo hamelezana ahy.+ 28  Fa hoy ianareo: ‘Aiza ny tranon’ny olona ambony,Ary aiza ny tranolay nipetrahan’ny ratsy fanahy?’+ 29  Tsy nanontanianareo angaha ny mpanao dia lavitra? Tsy nofakafakainareo angaha ny fanamarihan’izy ireo* 30  Hoe voatsimbina ny olon-dratsy amin’ny andro iavian’ny loza,Ary voavonjy izy amin’ny andro fahatezerana? 31  Iza no ho sahy hanakiana ny fitondran-tenany,Ary iza no hamaly azy noho izay nataony? 32  Rehefa entina any amin’ny toeram-pandevenana izy,Dia hasiana mpiambina eo amin’ny fasany. 33  Ho mamy aminy ny baingan-tany manototra azy eny an-dohasaha,*+Ary hanaraka azy ny olon-drehetra*+Hoatran’ireo olona tsy hita isa efa lasa talohany. 34  Koa nahoana ianareo no manome ahy fampiononana tsy misy dikany?+ Tsy misy afa-tsy lainga ny valin-teninareo!”

Fanamarihana

Na: “mahery?”
Na: “ao anatin’ny indray mipy maso”, izany hoe vetivety dia maty sady tsy mijaly.
Jereo F.T.
Na: “torohevitry ny; tetiky ny.”
Na: “zaraina roa.”
Na: “mampiana-javatra an’Andriamanitra.”
Abt: “mando ny tsoka ao amin’ny taolany.”
Abt: “famantarana nomen’izy ireo.”
Na: “eny amin’ny lalan-driaka.”
Abt: “Ary hotarihiny hanaraka azy ny olombelona rehetra.”