Joba 1:1-22

  • Joba, lehilahy tsy nivadika sy nanan-karena (1-5)

  • Nokianin’i Satana ny antony nanompoan’i Joba an’i Jehovah (6-12)

  • Fongana ny fananan’i Joba; maty ny zanany (13-19)

  • Tsy nanome tsiny an’Andriamanitra i Joba (20-22)

1  Nisy lehilahy iray atao hoe Joba*+ tany Oza. Nanao ny marina sy tsy nivadika*+ izy, sady natahotra an’Andriamanitra ka nifady ny ratsy.+  Nanan-janaka fito lahy sy telo vavy izy,  ary nanana ondry 7 000, rameva 3 000, omby 1 000,* ary ampondra* 500. Nanana mpanompo be dia be koa izy. Izy àry no lasa nanan-karena* indrindra tamin’ny Tatsinanana rehetra.  Nifandimby nanao fanasambe tany an-tranony avy ireo zanany lahy, ary samy nanana ny andro nanaovany an’izany. Nasain’izy ireo hiara-mihinana sy misotro aminy koa izy telo vavy anabaviny.  Rehefa nahavita ny anjara fanasany avy ny zanany, dia nampiantso azy ireo i Joba mba hanamasina azy ireo. Dia nifoha maraina izy ka nanolotra fanatitra dorana+ araka ny isan’ny zanany. Fa hoy izy: “Sao nanota sy nanozona an’Andriamanitra tao am-pony ny zanako.” Izany foana no fanaon’i Joba.+  Ary tonga ny andro hankanesan’ireo zanak’Andriamanitra*+ teo anatrehan’i Jehovah,+ dia mba tonga niaraka tamin’izy ireo teo+ koa i Satana.+  Dia hoy i Jehovah tamin’i Satana: “Avy taiza ianao?” Dia namaly an’i Jehovah i Satana hoe: “Avy nivezivezy teny ambonin’ny tany sy nandehandeha teny aho.”+  Ary hoy i Jehovah tamin’i Satana: “Efa nandinika an’i* Joba mpanompoko ve ianao? Tsy misy hoatr’azy eny ambonin’ny tany. Manao ny marina sy tsy mivadika*+ izy, sady matahotra an’Andriamanitra ka mifady ny ratsy.”  Dia namaly an’i Jehovah i Satana hoe: “Hatahotra an’Andriamanitra ve i Joba raha tsy misy tombontsoany ao?+ 10  Tsy ianao ve no niaro*+ azy sy ny ankohonany* ary ny fananany rehetra? Notahinao ny asan’ny tanany,+ dia lasa be dia be mameno ny tany ny biby fiompiny. 11  Fa atsory ange ny tananao ary esory aminy daholo ny fananany rehetra e, dia ho hitanao fa eo imasonao mihitsy izy no hanozona anao.” 12  Dia hoy i Jehovah tamin’i Satana: “Eo an-tananao izay* ananany rehetra, fa izy fotsiny no aza asiana!” Dia niala teo anatrehan’i Jehovah i Satana.+ 13  Indray andro, raha mbola nisakafo sy nisotro divay tao an-tranon’ny lahimatoa ireo zanany lahy sy ireo zanany vavy,+ 14  dia nisy olona tonga tany amin’i Joba nilaza hoe: “Mbola teo am-piasana tany ny omby ary mbola niraoka ahitra teny akaikiny ny ampondra 15  no nanafika ny Sabeanina, dia nalainy ireo omby sy ampondra. Ary novonoiny tamin’ny sabatra ny mpanompo, dia izaho irery sisa no afa-nandositra hilaza aminao.” 16  Tsy tapitra akory ny teniny, dia efa nisy tonga nilaza hoe: “Nisy afon’Andriamanitra* nilatsaka avy tany an-danitra ka nandoro an’ireo ondry sy ny mpanompo, dia nandevona an’ireny! Ary izaho irery sisa no afa-nandositra hilaza aminao.” 17  Tsy tapitra akory ny teniny, dia efa nisy hafa koa tonga nilaza hoe: “Nanao andiany telo ny Kaldeanina+ ka nirohotra nankeny amin’ny rameva, dia nalainy ireny. Ary novonoiny tamin’ny sabatra ny mpanompo, dia izaho irery sisa no afa-nandositra hilaza aminao.” 18  Tsy tapitra akory ny teniny, dia efa nisy hafa koa tonga nilaza hoe: “Mbola nisakafo sy nisotro divay tao an-tranon’ny lahimatoa ny zanakao lahy sy ny zanakao vavy 19  no nisy rivotra nifofofofo tampoka avy any an-tany efitra, ka namely ny zoron-trano efatra. Nianjera ilay trano, dia maty tototr’ilay izy tao ny zanakao.* Ary izaho irery sisa no afa-nandositra hilaza aminao.” 20  Dia nitsangana i Joba ka norovitiny ny akanjony, ary notapahiny ny volony. Niankohoka tamin’ny tany izy avy eo, 21  sady niteny hoe: “Nitanjaka no nivoahako avy tao an-kibon-dreniko,Ary mitanjaka no hiverenako any.+ I Jehovah no nanome,+ ary i Jehovah no naka. Hoderaina foana anie ny anaran’i Jehovah!” 22  Na teo aza anefa izany rehetra izany, dia tsy nanota i Joba sady tsy nanome tsiny an’Andriamanitra mihitsy.*

Fanamarihana

Mety hidika hoe “Ankahalaina.”
Na: “Tsy nisy tsiny sy nanao izay mahitsy.”
Nampiarahina tsiroaroa.
Abt: “ampondravavy.”
Na: “olona nanan-kaja.”
Fomba niantsoan’ny Hebreo an’ireo anjely zanak’Andriamanitra.
Na: “Tsy misy tsiny sy manao izay mahitsy.”
Abt: “nampifantoka ny fonao tamin’i.”
Abt: “nanisy fefy manodidina.”
Na: “tranony.”
Na: “Ataovy izay tianao hatao amin’izay.”
Na mety ho “varatra.”
Na: “ireo tanora ireo.”
Na: “tsy niampanga an’Andriamanitra ho nanao zavatra tsy nety.”