Joba 31:1-40

 • Niaro tena i Joba hoe tsy nivadika (1-40)

  • “Fifanekena tamin’ny masoko” (1)

  • Nangataka an’Andriamanitra handanja azy (6)

  • Tsy mpanitsakitsa-bady (9-12)

  • Tsy tia vola aman-karena (24, 25)

  • Tsy mpanompo sampy (26-28)

31  “Efa nanao fifanekena tamin’ny masoko aho,+ Koa hataoko ahoana indray no hijerijery* virjiny?+   Raha sanatria aho manao an’izany, dia inona no ho anjarako avy amin’ilay Andriamanitra any ambony,Dia ny lovako avy any amin’ilay Mahery Indrindra any amin’ny avo?   Tsy loza ve no miandry ny mpanao ratsy,Ary fahoriana no miandry ny mpisompatra?+   Tsy mahita ny lalako angaha Andriamanitra,+Ary tsy manisa ny diako rehetra angaha izy?   Efa nanao ny tsy marina* angaha aho? Maika handeha hamitaka ve ny tongotro?+   Aleo Andriamanitra handanja ahy amin’ny mizana marina,+Dia ho hitany fa tsy mivadika aho.+   Raha mivily any amin’ny tsy izy ny diako,+Na manaraka izay tian’ny masoko ny foko,+Na voaloto ny tanako,   Dia aoka aho hamafy, nefa olon-kafa no hihinana,+Ary aoka hisy hanongotra izay amboleko.*   Raha voasarika ho amin’ny vehivavy hafa ny foko,+Ka mamitsaka miandry+ eo am-baravaran’ny namako aho, 10  Dia aoka ny vadiko hanodina vato fikosoham-bary ho an’ny lehilahy hafa,Ary aoka hisy lehilahy hafa hanao firaisana aminy.*+ 11  Fa fitondran-tena mahamenatra izany,Ary fahadisoana tokony hahazoana sazy avy amin’ny mpitsara.+ 12  Ho afo mandoro sy mamotika tanteraka izany,+Ka ho levona hatramin’ny fakany* ny zavatra rehetra novokariko. 13  Raha tsy nomeko rariny ny mpanompolahiko sy ny mpanompovavikoRehefa nitaraina noho ny nataoko,* 14  Dia inona no hataoko rehefa mitsara ahy* Andriamanitra? Inona no havaliko azy rehefa manao ampamoaka izy?+ 15  Tsy Ilay nanamboatra ahy tao am-bohoka ihany ve no nanamboatra azy ireo koa?+ Tsy Iray ihany ve no namolavola anay talohan’ny nahaterahanay?*+ 16  Raha tsy nety nanome an’izay mba nirin’ny mahantra aho,+Na navelako hipitrapitra* ny mason’ny mpitondratena;+ 17  Raha nohaniko irery ny anjara sakafoko,Fa tsy nozaraiko tamin’ny kamboty;+ 18  —Efa hatramin’izaho mbola tanora mantsy no niara-lehibe tamiko ny kamboty* ka toy ny rainy aho,Ary efa hatramin’ny mbola kely* aho no mpitari-dalana ho an’ny mpitondratena.* 19  Raha toa aho nahita olona efa ho faty noho izy tsy nanana akanjo,Na nahita mahantra tsy nanan-damba hirakofana;+ 20  Raha tsy nitso-drano+ ahy izy*Rehefa nanafana ny tenany tamin’ny volon’ondriko; 21  Raha nambanako totohondry ny kamboty+Rehefa nila fanampiana tamiko* teo am-bavahadin’ny tanàna,+ 22  Dia aoka ny sandriko* hiala amin’ny soroko,Ary aoka ny tanako ho tapaka eo amin’ny kiho.* 23  Fa natahotra ny hiharan’ny loza avy amin’Andriamanitra aho,Ary tsy nahajoro teo anoloan’ny voninahiny. 24  Raha nitoky tamin’ny volamena aho,Na niteny tamin’ny volamena tena tsara hoe: ‘Ianao no ianteherako!’+ 25  Raha nifaly tamin’ny harem-be nananako+ aho,Satria nahazo fananana be dia be;+ 26  Raha nahita ny masoandro* mamirapiratra aho,Na ny volana kanto mamakivaky ny lanitra;+ 27  Ka voasarika mangingina ny foko,Ary nanoroka ny tanako ny vavako ka nivavaka tamin’ireny aho;+ 28  Dia fahadisoana tokony hahazoana sazy avy amin’ny mpitsara izany,Satria ho nanda an’ilay tena Andriamanitra any ambony aho. 29  Efa mba nibitaka ve aho rehefa ringana ny fahavaloko,+Na nifaly tamin’ny fahavoazany? 30  Tsy mba namela ny vavako hanota aho,Ka hoe hanozona azy sy haniry ny hahafatesany.+ 31  Tsy niteny ve ny olona tao an-tranolaiko hoe:‘Iza no mahita olona tsy voky tamin’ny sakafo* nomeny?’+ 32  Tsy nisy vahiny* voatery natory teny an-tokotany;+Nosokafako ho an’ny mpanao dia lavitra ny varavarako. 33  Efa mba nanarontsarona ny fandikan-dalàna nataoko ve aho, toy ny fanaon’olona,+Ka nanafina ny fahadisoako tao anaty paosin’akanjoko? 34  Efa mba natahotra an’izay mety hataon’ny vahoaka ve aho,Na nihorohoro noho ny fanesoan’ny mpiara-moninaKa nangina sy tsy sahy nivoaka ny trano? 35  Raha mba misy mihaino mantsy aho!+ Ho nosoniaviko tamin’ny anarako izay nolazaiko.* Aoka ilay Mahery Indrindra hamaly ahy!+ Raha mba nosoratan’ny mpiampanga ahy mantsy ny fiampangana ahy! 36  Dia ho nolanjaiko teo an-tsoroko izany,Ary ho nafatotro teo amin’ny lohako toy ny satroboninahitra. 37  Ho notateriko tamin’Andriamanitra ny diako tsirairay;Ho natoky tena hoatran’ny andriana aho rehefa nanatona azy. 38  Raha nitaraina momba ahy ny taniko,Ary niara-nitomany ny vava asa teo aminy; 39  Raha nohaniko ny vokatra teo aminy nefa tsy nandoa vola aho,+Na raha nanao izay hahakivy ny tompony aho;+ 40  Dia aoka ho tsilo no haniry eo fa tsy varimbazaha,Ary ahidratsy maimbo fa tsy vary orza.” Tapitra eto ny tenin’i Joba.

Fanamarihana

Na: “hanadaladala; hitsiriritra.”
Na mety hoe “niara-nandeha tamin’ny olona tsy marina.”
Na: “aoka ho fongotra ny taranako.”
Abt: “handohalika eo amboniny.”
Na: “Ka ho voaongotra.”
Na: “niady tamiko teny amin’ny fitsarana.”
Abt: “mitsangana.”
Abt: “tao an-kibo?”
Abt: “nandreraka.”
Abt: “efa hatrany an-kibon-dreniko.”
Abt: “azy.”
Abt: “izy.”
Abt: “ny andilany.”
Na mety hoe “Rehefa hitako fa nisy nanohana ahy.”
Na: “taolan-tsoroko.”
Na: “hiala amin’ny toerany; hiala amin’ny foto-tsandry.”
Abt: “hazavana.”
Abt: “hena.”
Na: “hafa firenena.”
Na: “Ity ny soniako.”