1 Para Raja 19:1-21

  • Èlia mlayu merga Izebèl ngamuk (1-8)

  • Yéhuwah nemoni Èlia ing Horèb (9-14)

  • Èlia dikongkon nglantik Hazaèl, Yéhu, Èlisa (15-18)

  • Èlisa dilantik dadi penerusé Èlia (19-21)

19  Ahab+ ngandhani Izebèl+ kabèh sing ditindakké Èlia lan nèk Èlia wis matèni kabèh nabi Baal nganggo pedhang.+  Izebèl ngirim utusan marang Èlia lan kandha, ”Sésuk, ing wektu kaya ngéné iki, aku bakal nggawé kowé dadi kaya nabi-nabi kuwi! Nèk ora, bèn waé allah-allahku mènèhi aku hukuman sing abot.”  Èlia dadi wedi. Dhèwèké mlayu lan lunga nylametké nyawané.*+ Dhèwèké tekan ing Béèr-syéba,+ ing dhaérah Yéhuda,+ lan ninggalké pelayané ing kana.  Dhèwèké mlaku menyang padhang belantara suwéné sedina, terus lungguh ing ngisor wit perdu lan njaluk mati waé. Dhèwèké kandha, ”Wis cukup! Oh Yéhuwah, jupuken waé nyawaku!+ Aku ora luwih apik timbang nènèk moyangku.”  Sakwisé kuwi, dhèwèké nggléthak lan keturon ing ngisor wit perdu kuwi. Ning, ujug-ujug ana malaékat sing ndemèk dhèwèké+ lan kandha, ”Tangia lan mangana.”+  Wektu ndelok, ing cedhak sirahé ana roti bunder ing ndhuwuré watu panas lan ana kendhi isi banyu. Dhèwèké mangan lan ngombé, terus mapan turu manèh.  Bar kuwi, malaékaté Yéhuwah bali manèh. Malaékat kuwi ndemèk Èlia lan kandha, ”Tangia lan mangana, merga perjalanan sing bakal mbok lakoni kuwi abot banget kanggo kowé.”  Terus Èlia tangi, mangan, lan ngombé. Panganan kuwi mènèhi Èlia tenaga sing cukup kanggo mlaku 40 dina 40 wengi, lan akhiré tekan ing Gunung Horèb, gunungé Gusti Allah sing bener.+  Terus, dhèwèké mlebu ing salah siji guwa+ lan nginep ing kono. Yéhuwah kandha, ”Èlia, ngapa kowé ing kéné?” 10  Dhèwèké njawab, ”Nganti saiki, aku semangat banget nglayani Yéhuwah, Gusti Allah pemimpiné pasukan.+ Wong Israèl wis ninggalké perjanjian-Mu.+ Wong-wong kuwi wis ngrubuhké mézbah-mézbah-Mu lan matèni nabi-nabi-Mu nganggo pedhang,+ mung gari aku sing isih urip. Saiki, wong-wong kuwi péngin matèni aku.”+ 11  Ning Gusti Allah kandha, ”Metua lan ngadega ing gunung ing ngarepé Yéhuwah.” Bar kuwi Yéhuwah liwat,+ lan ana angin gedhé sing banter banget nganti nggawé gunung-gunung mbelah lan tebing-tebing pecah ing ngarepé Yéhuwah,+ ning Yéhuwah ora ana ing angin kuwi. Terus bar angin kuwi, ana gempa,+ ning Yéhuwah ora ana ing gempa kuwi. 12  Sakwisé gempa, ana geni,+ ning Yéhuwah ora ana ing geni kuwi. Sakwisé geni, ana swara sing alon lan lembut banget.+ 13  Pas krungu swara kuwi, Èlia nutupi wajahé nganggo jubahé,+ terus metu lan ngadeg ing lawangé guwa. Bar kuwi, ana swara sing kandha, ”Èlia, ngapa kowé ing kéné?” 14  Èlia njawab, ”Nganti saiki, aku semangat banget nglayani Yéhuwah, Gusti Allah pemimpiné pasukan. Wong Israèl wis ninggalké perjanjian-Mu.+ Wong-wong kuwi wis ngrubuhké mézbah-mézbah-Mu lan matèni nabi-nabi-Mu nganggo pedhang, mung gari aku sing isih urip. Saiki, wong-wong kuwi péngin matèni aku.”+ 15  Yéhuwah kandha, ”Balia, lan lungaa menyang padhang belantara Damaskus. Pas tekan kana, kowé kudu nglantik Hazaèl+ dadi raja Siria. 16  Kowé ya kudu nglantik Yéhu+ putuné Nimsyi bèn dadi rajané Israèl lan Èlisa* anaké Syafat saka Abèl-méhola bèn dadi nabi nggantèni kowé.+ 17  Sapa waé sing ora dipatèni Hazaèl+ bakal dipatèni Yéhu,+ lan sapa waé sing ora dipatèni Yéhu bakal dipatèni Èlisa.+ 18  Isih ana wong 7.000 ing Israèl+ sing ora sujud marang Baal+ lan ora ngambung Baal.”+ 19  Terus, Èlia mangkat lan ndelok Èlisa anaké Syafat sing lagi mbajak nganggo sapi lanang 24 sing digandhèngké loro-loro. Èlisa ngadeg ing mburiné sapi loro sing mburi dhéwé. Bar kuwi, Èlia marani Èlisa lan nganggokké jubahé+ marang Èlisa. 20  Èlisa langsung ninggalké sapi-sapi kuwi, terus mlayu ngoyak* Èlia lan kandha, ”Tulung, ijinké aku pamitan dhisik karo* bapak lan ibuku. Bar kuwi, aku bakal ngetutké njenengan.” Èlia kandha, ”Ya, lungaa. Aku ora nglarang kowé.” 21  Terus, Èlisa mulih lan njupuk sapi lanang loro lan mènèhké kuwi dadi korban. Dhèwèké ngobong kayu peralatan mbajak kuwi kanggo nggodhog daging sapi mau, terus daging kuwi diwènèhké marang wong-wong. Bar kuwi, wong-wong padha mangan. Terus, dhèwèké mangkat ngetutké Èlia lan mulai nglayani Èlia.+

Katrangan Tambahan

Utawa ”jiwané”. Deloken ”Jiwa” ing Daftar Istilah.
Artiné ”Gusti Allah Kuwi Sing Nylametké”.
Utawa ”nguber”.
Lit.: ”ngambung dhisik”.