1 Para Raja 14:1-31

  • Ramalané Ahiya soal Yéroboam (1-20)

  • Réhoboam mréntah Yéhuda (21-31)

    • Serangané Syisyak (25, 26)

14  Wektu kuwi Abiya anaké Yéroboam lara.  Terus, Yéroboam kandha marang bojoné, ”Tulung lungaa menyang Syilo lan nyamara supaya ora ana sing ngerti nèk kowé bojoku. Ing kana, ana Nabi Ahiya. Dhèwèké kuwi sing mbiyèn kandha nèk aku bakal dadi rajané bangsa iki.+  Gawanen roti sepuluh, kué-kué, lan sak botol madu, terus lungaa marang dhèwèké. Dhèwèké bakal ngandhani kowé apa sing bakal dialami bocah iki.”  Bojoné Yéroboam nindakké kuwi. Dhèwèké lunga menyang Syilo+ lan tekan ing omahé Ahiya. Ahiya wis ora isa ndelok manèh merga umuré wis tuwa.  Ning Yéhuwah wis ngandhani Ahiya, ”Bojoné Yéroboam bakal teka kanggo takon soal anaké sing lagi lara. Dhèwèké bakal nyamar wektu teka mréné. Aku bakal ngandhani kowé apa sing kudu mbok omongké marang dhèwèké.”  Wektu krungu swara jangkahé wong wédok kuwi pas tekan ing ngarep lawang, Ahiya langsung kandha, ”Mlebua, bojoné Yéroboam. Ngapa kok kowé ndadak nyamar? Gusti Allah wis mènèhi aku tugas kanggo ngandhani kowé kabar èlèk.  Lungaa, kandhanana Yéroboam, ’Iki sing diomongké Yéhuwah Gusti Allahé Israèl, ”Aku wis milih kowé saka antarané bangsamu kanggo dadi pemimpiné umat-Ku Israèl.+  Terus, Aku njupuk* kerajaan kuwi saka keturunané Daud lan mènèhké kuwi marang kowé.+ Ning, kowé ora kaya Daud abdi-Ku sing nindakké préntah-Ku lan ngetutké Aku saktulusé ati lan mung nindakké apa sing bener nurut pandhangan-Ku.+  Ning, kowé malah nindakké sing luwih èlèk timbang wong-wong sakdurungé kowé. Kowé nggawé kanggo awakmu dhéwé allah liya lan patung logam* kanggo nglarani Aku,+ lan kowé wis ninggalké Aku.+ 10  Kuwi sebabé, Aku bakal nggawé keturunané Yéroboam kena bencana, lan Aku bakal nyingkirké saben wong lanang* ing keluargané Yéroboam, termasuk wong sing paling rendhah lan tanpa daya ing Israèl. Aku bakal nyingkirké keturunané Yéroboam,+ kaya wong nyingkirké tai nganti ora ana bekasé. 11  Keluargané Yéroboam sing mati ing kutha bakal dipangan asu lan sing mati ing njaba kutha bakal dipangan manuk-manuk ing langit, merga Yéhuwah dhéwé sing kandha.”’ 12  ”Saiki balia menyang omahmu. Pas kowé mlebu kutha, anakmu kuwi bakal mati. 13  Kabèh wong Israèl bakal nangisi lan ngubur anakmu kuwi. Saka keluargané Yéroboam, mung anakmu kuwi sing bakal dikubur, merga Yéhuwah Gusti Allahé Israèl ndelok ana sing apik ing atiné. 14  Yéhuwah bakal nglantik raja kanggo mréntah Israèl sing bakal nyingkirké keluargané Yéroboam+ nèk wis tekan wektuné. Nèk gelem, Gusti Allah isa nindakké kuwi saiki. 15  Yéhuwah bakal nyerang Israèl, lan Israèl bakal dadi kaya tanduran sing mobat-mabit ing njero banyu, lan Dhèwèké bakal nyabut Israèl saka tanah sing apik iki sing diwènèhké marang nènèk moyangé,+ lan Dhèwèké bakal nggawé wong-wong kuwi mencar ing sabrangé Kali Éfrat,+ merga wong-wong kuwi wis nggawé cagak-cagak suci*+ lan nglarani atiné Yéhuwah. 16  Dhèwèké bakal ninggalké Israèl merga dosa-dosané Yéroboam lan dosa-dosané Israèl sing ditindakké merga pengaruhé Yéroboam.”+ 17  Terus, bojoné Yéroboam bali lan tekan ing Tirza. Pas dhèwèké tekan ngarep lawang, anaké mati. 18  Mula anak kuwi dikubur, lan kabèh wong Israèl nangisi dhèwèké, kaya sing diomongké Yéhuwah liwat Nabi Ahiya abdiné. 19  Sejarah liyané soal Yéroboam, yaiku soal perangé+ lan pamréntahané, ditulis ing buku sejarah soal raja-raja Israèl. 20  Yéroboam mréntah suwéné 22 taun, bar kuwi dhèwèké mati,*+ lan Nadab anaké dadi raja nggantèni dhèwèké.+ 21  Wektu kuwi, Réhoboam anaké Salomo dadi raja ing Yéhuda. Réhoboam dadi raja pas umuré 41 taun, lan dhèwèké mréntah 17 taun suwéné ing Yérusalèm. Yéhuwah milih kutha kuwi+ saka antarané kabèh suku Israèl bèn dadi panggonan kanggo jenengé.+ Ibuné Réhoboam jenengé Naama wong Ammon.+ 22  Yéhuda nindakké apa sing jahat nurut pandhangané Yéhuwah,+ lan dosa-dosané kuwi nggawé Gusti Allah luwih nesu marang wong-wong kuwi timbang marang nènèk moyangé.+ 23  Wong-wong kuwi ya terus nggawé panggonan-panggonan dhuwur,* tugu-tugu suci,* lan cagak-cagak suci*+ ing saben bukit sing dhuwur+ lan ing ngisor wit-wit sing rimbun.+ 24  Ing negara kuwi ya ana wong-wong lanang sing dadi pelacur.*+ Wong-wong ing kana nindakké kabèh perkara njijiki sing ditindakké bangsa-bangsa liya sing wis diusir Yéhuwah saka ngarepé Israèl. 25  Ing taun kelima pamréntahané Raja Réhoboam, Syisyak+ raja Mesir nyerang Yérusalèm.+ 26  Dhèwèké njarah harta ing omahé Yéhuwah lan ing istanané raja.+ Dhèwèké njupuk kabèh, termasuk kabèh tamèng emas sing digawé Salomo.+ 27  Mula, Raja Réhoboam nggawé tamèng-tamèng tembaga kanggo gantiné, lan kuwi kabèh dipasrahké marang para kepala penjaga,* sing njaga lawang istana. 28  Saben Raja teka ing omahé Yéhuwah, para penjaga bakal nggawa tamèng-tamèng kuwi, lan sakwisé kuwi bakal dibalèkké manèh ing panggonané para penjaga. 29  Sejarah liyané soal Réhoboam, yaiku soal kabèh sing ditindakké, ditulis ing buku sejarah soal raja-raja Yéhuda.+ 30  Mesthi ana perang antarané Réhoboam lan Yéroboam.+ 31  Akhiré, Réhoboam mati* lan dikubur bareng karo nènèk moyangé ing Kutha Daud.+ Ibuné jenengé Naama wong Ammon.+ Terus, Abiyam*+ anaké dadi raja nggantèni dhèwèké.

Katrangan Tambahan

Lit.: ”nyuwèk”.
Utawa ”patung saka logam sing dilebur”.
Lit.: ”sapa waé sing nguyuh ing témbok”. Iki istilah basa Ibrani sing ngrèmèhké, sing artiné wong lanang.
Lit.: ”diturokké bareng karo nènèk moyangé”.
Utawa ”wong-wong lanang sing dadi pelacur ing kuil”.
Lit.: ”para pelari”.
Lit.: ”diturokké bareng karo nènèk moyangé”.
Jeneng liyané yaiku Abiya.