1 Para Raja 17:1-24

  • Nabi Èlia ngramalké kekeringan (1)

  • Manuk gagak nyedhiakké panganan kanggo Èlia (2-7)

  • Èlia mara ing omahé randha ing Zaréfat (8-16)

  • Anaké randha mati lan diuripké manèh (17-24)

17  Terus Èlia*+ wong Tisbé sing manggon ing Giléad+ kandha marang Ahab, ”Demi Yéhuwah sing urip, Gusti Allahé Israèl sing tak layani,* ora bakal ana embun utawa udan nganti pirang-pirang taun suwéné, kecuali merga préntahku!”+  Yéhuwah kandha marang Èlia,  ”Lungaa saka kéné lan mangkata ngétan, terus ndhelika ing Lembah* Khèrit, ing wétané Kali Yordan.  Ing kana, kowé isa ngombé banyu saka kali, lan Aku bakal ngongkon manuk-manuk gagak nyedhiakké panganan kanggo kowé.”+  Èlia langsung mangkat lan nindakké apa sing wis dipréntahké Yéhuwah. Dhèwèké manggon ing cedhaké Lembah* Khèrit, wétané Kali Yordan.  Manuk-manuk gagak nggawakké roti lan daging kanggo dhèwèké saben ésuk lan bengi, lan dhèwèké ngombé saka kali.+  Ning sakwisé pirang-pirang dina, kaliné dadi asat,+ merga ing tanah kuwi ora ana udan.  Terus Yéhuwah kandha marang Èlia,  ”Lungaa menyang Zaréfat ing dhaérah Sidon, lan manggona ing kana. Aku bakal ngongkon salah siji randha ing kana nyedhiakké panganan kanggo kowé.”+ 10  Bar kuwi, Èlia ngadeg lan lunga menyang Zaréfat. Pas tekan ing gerbang kutha, ana randha sing lagi nglumpukké kayu. Terus, Èlia ngundang* randha kuwi lan kandha, ”Tulung wènèhana aku ngombé sithik waé.”+ 11  Pas randha kuwi lunga kanggo njupuk banyu, Èlia ngundang* dhèwèké lan kandha, ”Tulung gawakna aku roti sak iris.” 12  Randha kuwi kandha, ”Demi Yéhuwah Gusti Allahmu sing urip, aku ora nduwé roti. Aku mung nduwé tepung sak gegem ing wadhah gedhé lan minyak sithik ing wadhah cilik.+ Aku saiki lagi nglumpukké kayu, bar kuwi aku arep bali lan nggawé panganan kanggo aku lan anakku. Kuwi panganan sing terakhir. Bar kuwi, aku lan anakku bakal mati.” 13  Terus Èlia kandha, ”Aja kuwatir. Balia lan tindakna omonganmu mau. Ning, aku gawèkna dhisik roti bunder cilik saka tepung mau, terus kuwi gawanen mréné. Bar kuwi, kowé isa nggawé panganan kanggo kowé lan anakmu lanang. 14  Yéhuwah Gusti Allahé Israèl kandha ngéné, ’Tepung ing wadhah gedhé kuwi ora bakal entèk, lan minyak ing wadhah cilik kuwi ya ora bakal entèk, nganti Yéhuwah mènèhi udan ing bumi.’”+ 15  Terus, randha kuwi mangkat lan nindakké omongané Èlia. Randha kuwi, keluargané, lan Èlia nduwé panganan kanggo wektu sing suwé.+ 16  Tepung ing wadhah gedhé ora entèk, lan minyak ing wadhah cilik ya ora entèk, cocog karo apa sing wis diomongké Yéhuwah liwat Èlia. 17  Sakwisé kuwi, anaké lanang randha sing nduwé omah mau lara, lan larané saya parah nganti akhiré dhèwèké mati.+ 18  Randha kuwi kandha marang Èlia, ”Abdiné Gusti Allah sing bener, ngapa njenengan kaya ngéné marang aku? Apa tekamu iki kanggo ngélingké kesalahanku lan kanggo matèni anakku?”+ 19  Ning Èlia kandha, ”Gawanen mréné anakmu.” Terus, Èlia nampani anak kuwi saka dekepané ibuné lan nggawa anak kuwi munggah ing lotèng, yaiku ing kamaré Èlia. Bar kuwi, Èlia ndèlèhké anak kuwi ing kasuré.+ 20  Terus Èlia ndonga marang Yéhuwah, ”Oh Yéhuwah Gusti Allahku,+ apa Njenengan ya arep mènèhi bencana marang randha iki lan meneng waé nganti anaké mati, padahal randha iki wis nyedhiakké panggonan kanggo aku?” 21  Terus, Èlia mbungkukké badané ing ndhuwuré badané bocah kuwi ping telu lan ndonga marang Yéhuwah, ”Oh Yéhuwah Gusti Allahku, tulung uripna manèh bocah iki.”* 22  Yéhuwah ngrungokké dongané Èlia,+ lan bocah kuwi urip manèh.*+ 23  Èlia mbopong bocah kuwi mudhun saka lotèng lan masrahké marang ibuné. Èlia kandha, ”Iki anakmu wis urip.”+ 24  Randha kuwi kandha marang Èlia, ”Saiki aku ngerti nèk njenengan bener-bener abdiné Gusti Allah+ lan nèk omongané Yéhuwah sing mbok sampèkké kuwi pancèn bener.”

Katrangan Tambahan

Artiné ”Allahku Kuwi Yéhuwah”.
Lit.: ”sing ing ngarepé aku ngadeg”.
Utawa ”Wadi”. Deloken Daftar Istilah.
Utawa ”Wadi”. Deloken Daftar Istilah.
Utawa ”nyeluk”.
Utawa ”nyeluk”.
Utawa ”tulung gawénen nyawané anak iki bali marang dhèwèké”.
Utawa ”lan nyawané anak kuwi bali marang dhèwèké”.