1 Para Raja 3:1-28

  • Salomo nikah karo anaké wédok Firaun (1-3)

  • Yéhuwah nemoni Salomo liwat mimpi (4-15)

    • Salomo njaluk kawicaksanan (7-9)

  • Salomo ngadili ibu-ibu loro (16-28)

3  Salomo nggawé kerja sama karo Firaun raja Mesir liwat pernikahan. Dhèwèké nikah karo anaké Firaun+ terus nggawa wong wédok kuwi manggon ing Kutha Daud+ nganti dhèwèké rampung mbangun omahé dhéwé,+ omahé Yéhuwah,+ lan témbok ing sak ubengé Yérusalèm.+  Ning, wektu kuwi bangsa Israèl isih mènèhké korban ing panggonan-panggonan dhuwur,*+ merga omah kanggo jenengé Yéhuwah durung dibangun.+  Salomo terus nresnani Yéhuwah lan manut karo peraturan-peraturan sing disampèkké Daud bapaké. Ning, dhèwèké isih mènèhké korban lan persembahan bakaran ing panggonan-panggonan dhuwur.+  Raja Salomo lunga menyang Gibéon kanggo mènèhké korban, merga kuwi panggonan dhuwur sing paling terkenal.+ Salomo mènèhké 1.000 korban bakaran ing mézbah+ sing ana ing kana.  Ing Gibéon, Yéhuwah nemoni Salomo liwat mimpi pas bengi lan kandha, ”Njaluka marang Aku apa sing mbok péngini.”+  Salomo kandha, ”Njenengan wis tresna banget* marang abdi-Mu, yaiku Daud bapakku, merga bapakku terus setya, nindakké sing bener, lan tulus atiné ing ngarep-Mu. Nganti saiki, Njenengan terus nduduhké katresnan* sing gedhé marang bapakku, yaiku mènèhi dhèwèké anak lanang bèn lungguh ing takhtané.+  Saiki, Yéhuwah Gusti Allahku, Njenengan wis nggawé abdi-Mu iki dadi raja nggantèni Daud bapakku, senajan aku isih enom* lan ora pengalaman.+  Abdi-Mu iki mréntah umat pilihan-Mu,+ sing jumlahé akèh banget lan ora isa diétung.  Mula, tulung wènèhana abdi-Mu iki ati sing manut kanggo ngadili umat-Mu,+ bèn isa mbédakké sing apik lan èlèk,+ merga sapa ta sing isa ngadili umat-Mu sing akèh* banget iki?” 10  Yéhuwah seneng karo apa sing dijaluk Salomo kuwi.+ 11  Terus, Gusti Allah kandha marang Salomo, ”Merga kowé ora njaluk umur dawa utawa harta utawa njaluk bèn mungsuh-mungsuhmu padha mati, ning kowé njaluk pemahaman sing dibutuhké bèn isa nggawé keputusan sing bener* wektu ngadili,+ 12  mula Aku bakal nuruti apa sing mbok jaluk.+ Aku bakal mènèhi kowé ati sing wicaksana lan kebak pengetahuan,+ supaya sakdurungé kowé lan sakwisé kowé, ora ana wong sing kaya kowé.+ 13  Sakliyané kuwi, senajan kowé ora njaluk, Aku ya bakal mènèhi kowé+ harta lan kemuliaan,+ supaya sakjegé uripmu ora ana raja liya sing kaya kowé.+ 14  Nèk kowé terus manut karo peraturan-Ku lan nindakké préntah-Ku kaya Daud bapakmu,+ Aku ya bakal mènèhi kowé umur dawa.”+ 15  Wektu tangi, Salomo sadhar nèk jebulé dhèwèké ngimpi. Terus, dhèwèké lunga menyang Yérusalèm lan ngadeg ing ngarepé pethi perjanjiané Yéhuwah. Salomo mènèhké korban bakaran lan korban kerukunan*+ lan nggawé pésta kanggo kabèh pelayané. 16  Terus, ana pelacur loro teka ngadhep Raja lan ngadeg ing ngarepé. 17  Wong wédok sing pertama kandha, ”Rajaku, aku manggon sak omah karo wong wédok iki, lan pas aku nglairké, dhèwèké ya ana ing omah. 18  Telung dina sakwisé aku nglairké, dhèwèké ya nglairké. Ing omah mung ana aku karo dhèwèké, ora ana wong liya manèh. 19  Pas bengi, anaké wong wédok iki mati merga ketindhihan dhèwèké. 20  Pas tengah bengi, pas abdimu wédok iki lagi turu, dhèwèké tangi lan njupuk anakku saka jèjèrku terus didèlèhké ing jèjèré.* Anaké sing wis mati kuwi didèlèhké ing jèjèrku. 21  Pas ésuké, wektu aku tangi arep nyusoni anakku, aku weruh nèk anak kuwi wis mati. Pas tak delok tenanan, aku ngerti nèk kuwi dudu anak sing tak lairké.” 22  Ning wong wédok sing sijiné kandha, ”Dudu, anakku kuwi sing urip, lan anakmu kuwi sing mati!” Ning, wong wédok sing pertama kandha, ”Dudu, anakmu kuwi sing mati, lan anakku kuwi sing urip.” Wong wédok loro kuwi padu ing ngarepé Raja. 23  Akhiré Raja kandha, ”Sing siji kandha, ’Anakku kuwi sing urip, lan anakmu kuwi sing mati.’ Sing sijiné manèh kandha, ’Dudu, anakmu kuwi sing mati, lan anakku kuwi sing urip.’” 24  Raja kandha, ”Jupukna pedhang.” Terus Raja diwènèhi pedhang. 25  Raja kandha, ”Sigaren bayi sing isih urip kuwi, terus separoné wènèhna wong wédok iki, lan separoné manèh wènèhna wong wédok kuwi.” 26  Ning, ibuné anak sing isih urip mau langsung njaluk marang Raja merga saking sayangé karo anaké. Wong wédok kuwi kandha, ”Rajaku, tulung wènèhna waé bocah iki marang dhèwèké. Njenengan aja matèni bocah iki.” Ning wong wédok sing sijiné kandha, ”Wis bèn disigar waé dadi loro, bèn ora dadi duwèkmu utawa duwèkku.” 27  Terus Raja kandha, ”Anak kuwi aja mbok patèni. Wènèhna marang wong wédok sing pertama merga dhèwèké kuwi ibuné.” 28  Kabèh wong Israèl krungu soal keputusané Raja, lan wong-wong padha nggumun* karo Raja.+ Wong-wong kuwi weruh nèk Gusti Allah mènèhi Raja Salomo kawicaksanan kanggo ngadili.+

Katrangan Tambahan

Utawa ”wis nduduhké katresnan sing langgeng sing gedhé”. Deloken ”Katresnan sing langgeng” ing Daftar Istilah.
Utawa ”nduduhké katresnan sing langgeng”. Deloken Daftar Istilah.
Utawa ”aku mung cah cilik”.
Utawa mungkin ”angèl”. Lit.: ”abot”.
Lit.: ”pemahaman kanggo ngrungokké”.
Utawa ”ing lengené”. Lit.: ”ing dhadhané”.
Lit.: ”wedi”.