1. Jana 5:1–21

  • Víra v Ježíše vítězí nad světem (1–12)

    • V čem je láska k Bohu (3)

  • Důvěra v sílu modlitby (13–17)

  • Mějte se na pozoru ve zlém světě (18–21)

    • „Celý svět je v moci toho zlého“ (19)

5  Každý, kdo věří, že Ježíš je Kristus, se narodil z Boha+ a každý, kdo miluje otce, miluje i toho, kdo se z něj narodil.  To, že milujeme Boží děti,+ poznáváme z toho, že milujeme Boha a dodržujeme jeho přikázání.  Láska k Bohu je totiž v tom, že dodržujeme jeho přikázání.+ A jeho přikázání nejsou příliš těžká,+  protože každý, kdo* se narodil z Boha, vítězí nad světem.+ A to, co vítězí nad světem, je naše víra.+  Kdo může zvítězit nad světem?+ Není to ten, kdo věří, že Ježíš je Boží Syn?+  Ježíš Kristus je ten, kdo přišel s vodou a krví – ne pouze s vodou,+ ale s vodou a krví.+ A duch to dosvědčuje,+ protože duch je pravda.  Jsou totiž tři svědkové:  duch,+ voda+ a krev,+ a ti tři jsou zajedno.  Pokud přijímáme svědectví od lidí, svědectví od Boha je větší. Sám Bůh totiž svědčil o svém Synovi. 10  Kdo věří v Božího Syna, má svědectví sám v sobě. Kdo Bohu nevěří, dělá z něj lháře,+ protože neuvěřil svědectví, které Bůh dal o svém Synovi. 11  A to svědectví je, že Bůh nám dal věčný život+ a ten život je v jeho Synovi.+ 12  Kdo má Syna, má tento život. Kdo nemá Božího Syna, nemá tento život.+ 13  To píšu vám, kdo věříte ve jméno Božího Syna, abyste věděli, že máte věčný život.+ 14  Máme plnou důvěru, že* nás Bůh slyší,+ ať prosíme o cokoli v souladu s jeho vůlí. 15  A když víme, že nás slyší, ať prosíme o cokoli, víme také, že to, o co jsme ho prosili, dostaneme.+ 16  Pokud někdo uvidí, jak se jeho bratr dopouští hříchu, který nevede ke smrti, ať za něj prosí, a Bůh mu dá život.+ Mluvím o těch, kdo se dopouští hříchu, který nevede ke smrti. Je ale hřích, který ke smrti vede.+ Nikomu neříkám, aby ohledně takového hříchu prosil. 17  Každá špatnost je hřích,+ a přesto ne každý hřích vede ke smrti. 18  Víme, že nikdo, kdo se narodil z Boha, nehřeší. A protože ten, kdo se narodil z Boha,* na něj dává pozor, ten zlý se ho nezmocní.+ 19  Víme, že pocházíme z Boha, ale celý svět je v moci toho zlého.*+ 20  A víme, že Boží Syn přišel+ a dal nám porozumění,* abychom poznali pravého Boha. Prostřednictvím jeho Syna, Ježíše Krista, jsme s ním v jednotě.+ To je ten pravý Bůh a věčný život.+ 21  Děťátka, vyhýbejte se modlám.+

Poznámky

Dosl. „všechno, co“.
Nebo „máme k Bohu volnost řeči, protože“.
Tj. Ježíš Kristus, Boží Syn.
Tj. Satana.
Dosl. „vnímavost, rozumovou schopnost“.