1. Jana 2:1–29

  • Ježíš je usmiřující obětí (1, 2)

  • Dodržovat jeho přikázání (3–11)

    • Staré a nové přikázání (7, 8)

  • Proč Jan píše (12–14)

  • Nemilujte svět (15–17)

  • Varování před antikristem (18–29)

2  Moje děťátka, píšu vám to, abyste nezhřešili. A pokud někdo přesto zhřeší, máme u Otce pomocníka,* Ježíše Krista,+ toho bezúhonného.*+  On je usmiřující obětí+ za naše hříchy,+ a nejen za naše, ale také za hříchy celého světa.+  To, že jsme ho poznali, víme podle toho, že dodržujeme jeho přikázání.  Kdo říká: „Poznal jsem ho“, a přesto nedodržuje jeho přikázání, je lhář a není v něm pravda.  Ale v tom, kdo jeho slovo dodržuje, byla láska k Bohu opravdu přivedena k dokonalosti.+ Podle toho víme, že jsme s ním v jednotě.+  Kdo říká, že s ním zůstává v jednotě, je povinen žít tak, jako žil Ježíš.*+  Milovaní, nepíšu vám nové přikázání, ale staré přikázání, které máte od začátku.+ Toto staré přikázání je to slovo, které jste slyšeli.  A přece vám píšu nové přikázání, kterým se řídil on a kterým se řídíte i vy, protože tma pomíjí a pravé světlo už svítí.+  Kdo říká, že je ve světle, a přitom nenávidí+ svého bratra, je ještě pořád ve tmě.+ 10  Kdo miluje svého bratra, zůstává ve světle+ a ničím si* nezpůsobí pád. 11  Ale kdo nenávidí svého bratra, je ve tmě a chodí ve tmě+ a neví, kam jde,+ protože mu tma oslepila oči. 12  Píšu vám, děťátka, protože vám byly odpuštěny hříchy kvůli jeho jménu.+ 13  Píšu vám, otcové, protože jste poznali toho, kdo je od počátku. Píšu vám, mladí muži, protože jste zvítězili nad tím zlým.+ Píšu vám, děti, protože jste poznaly Otce.+ 14  Píšu vám, otcové, protože jste poznali toho, kdo je od počátku. Píšu vám, mladí muži, protože jste silní+ a Boží slovo ve vás zůstává+ a zvítězili jste nad tím zlým.+ 15  Nemilujte svět ani věci ve světě.+ Pokud někdo miluje svět, nemá lásku k Otci,+ 16  protože všechno ve světě – touhy těla,+ touhy očí+ a chlubení se majetkem* – nepochází od Otce, ale ze světa. 17  Kromě toho svět pomíjí a stejně tak i jeho touhy,+ ale ten, kdo koná Boží vůli, zůstává navždy.+ 18  Děťátka, je poslední hodina. Slyšeli jste, že přijde antikrist,+ a teď se objevilo mnoho antikristů.+ Z toho poznáváme, že je poslední hodina. 19  Vyšli z nás, ale nebyli takoví jako my.*+ Kdyby totiž byli jako my, zůstali by s námi. Ale odešli, aby se ukázalo, že ne všichni jsou jako my.+ 20  Vy však máte pomazání od Svatého+ a všichni máte poznání. 21  Nepíšu vám proto, že neznáte pravdu,+ ale protože ji znáte a protože žádná lež nepochází z pravdy.+ 22  Kdo je lhář, když ne ten, kdo popírá, že Ježíš je Kristus?+ To je ten antikrist,+ ten, kdo popírá Otce a Syna. 23  Nikdo, kdo popírá Syna, nemá ani Otce.+ Ale kdo uznává Syna,+ má také Otce.+ 24  Pokud jde o vás, to, co jste slyšeli od začátku, ve vás musí zůstat.+ Když to, co jste slyšeli od začátku, ve vás zůstane, zůstanete i vy v jednotě se Synem a v jednotě s Otcem. 25  A to, co nám slíbil, je věčný život.+ 26  Píšu vám to o těch, kdo se vás snaží oklamat. 27  A pokud jde o vás, pomazání, které jste od něho přijali,+ zůstává ve vás a nepotřebujete, aby vás někdo poučoval. Pomazání od něho vás poučuje o všem+ a je pravé a není lží. Jak vás poučilo, tak zůstaňte v jednotě s ním.+ 28  A tak, děťátka, zůstaňte v jednotě s ním, abychom byli bez obav,*+ až se objeví, a abychom od něj během jeho přítomnosti nemuseli odejít s hanbou. 29  Pokud víte, že on jedná správně,* víte také, že každý, kdo jedná správně,* se narodil z Boha.+

Poznámky

Nebo „obhájce“.
Nebo „spravedlivého“. Viz heslo Spravedlnost ve Slovníčku pojmů.
Dosl. „chodit tak, jako chodil on“.
Nebo možná „a nikomu“.
Nebo „okázalé vystavování prostředků, které má někdo k životu“.
Nebo „nepatřili k nám“.
Nebo „měli volnost řeči“.
Nebo „je spravedlivý“.
Nebo „koná spravedlnost“.