1. Jana 1:1–10

  • Slovo života (1–4)

  • Chodit ve světle (5–7)

  • Musíme vyznávat hříchy (8–10)

1  O tom, kdo byl od počátku, koho jsme slyšeli, koho jsme viděli na vlastní oči, koho jsme pozorovali a koho se dotýkaly naše ruce, o tom, kdo přináší slovo života+  (ano, život byl zjeven a my jsme ho viděli a vydáváme svědectví+ a přinášíme vám zprávu o věčném životě,+ který byl u Otce a byl nám zjeven),  o tom, koho jsme viděli a slyšeli, přinášíme zprávu také vám,+ abyste s námi mohli být ve společenství. A toto naše společenství je s Otcem a jeho Synem Ježíšem Kristem.+  A toto píšeme, aby naše radost byla úplná.  Toto je poselství, které jsme od něho slyšeli a které vám oznamujeme: Bůh je světlo+ a není v něm žádná tma.*  Pokud tvrdíme: „Jsme s ním ve společenství“, a přece dál chodíme ve tmě, lžeme a nežijeme podle pravdy.+  Pokud ale chodíme ve světle, jako on sám je ve světle, opravdu jsme ve společenství jeden s druhým a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu.+  Pokud tvrdíme: „Nemáme žádný hřích“, klameme sami sebe+ a pravda v nás není.  Pokud své hříchy vyznáváme, Bůh nám je odpustí a očistí nás od veškeré špatnosti,+ protože je věrný a spravedlivý. 10  Pokud tvrdíme: „Nehřešíme“, děláme z něho lháře a jeho slovo v nás není.

Poznámky

Nebo „není s ním spojena žádná tma“.