Surat ha mga Taga-Roma 9:1-33

  • Pablo nasubo tungod ha mga Israelita (1-5)

  • Tinuod nga katulinan ni Abraham (6-13)

  • Pagpili han Dios diri makukwestyon (14-26)

    • Mga surudlan nga takos han kapungot ngan kalooy (22, 23)

  • An nanhibilin la an matatalwas (27-29)

  • Israel nahipakdol (30-33)

9  Nagsusumat ako han kamatuoran mahitungod han Kristo; diri ako nagbubuwa, kay an akon konsensya nagtitestigo pinaagi han baraan nga espiritu,  nga duro an akon kasubo ngan pirme may kasakit ha akon kasingkasing.  Kay karuyag ko nga ako na la an mahibulag ha Kristo sugad nga iginsumpa para ha kaopayan han akon kabugtoan, an akon mga paryente uyon ha unod,  nga amo an mga Israelita. Hira an gin-ampon sugad nga mga anak+ ngan gintagan han himaya ngan mga kasabotan+ ngan Balaud+ ngan sagrado nga pag-alagad+ ngan mga saad.+  Katulinan hira han mga kaapoy-apoyan,+ ngan ha ira nagtikang an Kristo uyon ha unod.+ An Dios, nga labaw ha ngatanan, pagdayawon unta ha kadayonan. Amen.  Pero diri ito nangangahulogan nga napakyas an pulong han Dios. Kay diri ngatanan nga nagtikang kan Israel tinuod nga “Israel.”+  Diri liwat hira ngatanan anak tungod la kay katulinan* hira ni Abraham;+ lugod, “An tatawagon nga imo tulin* magtitikang kan Isaac.”+  Karuyag sidngon, an mga anak ha unod diri tinuod nga mga anak han Dios,+ kondi an mga anak pinaagi han saad+ amo an gintatagad nga katulinan.*  Kay ini an iginsaad: “Ha amo gihapon nga panahon maabot ako ngan hi Sarah magkakaada hin anak nga lalaki.”+ 10  Diri la hito nga panahon, kondi han nagburod liwat hi Rebeca hin kambal nga an amay hi Isaac nga aton kaapoy-apoyan;+ 11  kay han waray pa hira matawo ngan waray pa magbuhat hin bisan ano nga maopay o maraot, basi an katuyoan han Dios mahitungod han pagpili magpadayon nga nadepende, diri ha mga buhat, kondi ha Iya nga nagtatawag, 12  iginsiring ini ha iya: “An magurang magigin uripon han manghod.”+ 13  Sugad la han nahisurat: “Hinigugma ko hi Jacob, pero nangalas ako kan Esau.”+ 14  Salit ano an aton masisiring? An Dios ba waray hustisya? Diri gud!+ 15  Kay nasiring hiya kan Moises: “Papakitaan ko hin kalooy an bisan hin-o nga papakitaan ko hin kalooy, ngan papakitaan ko hin pagpaid an bisan hin-o nga papakitaan ko hin pagpaid.”+ 16  Salit nadepende ito, diri ha hingyap han tawo o ha iya pangalimbasog,* kondi ha Dios nga may kalooy.+ 17  Kay an kasuratan nasiring ha Paraon: “Tungod hini mismo nga hinungdan gintugotan ko ikaw nga magpabilin: basi ipakita an akon gahum may kalabotan ha imo ngan basi maipasamwak an akon ngaran ha bug-os nga tuna.”+ 18  Salit nalolooy hiya ha bisan hin-o nga karuyag niya kalooyan, pero ginpapabay-an niya an bisan hin-o nga iya karuyag nga magin matig-a an kasingkasing.+ 19  Salit masiring ka ha akon: “Kay ano nga namimiling pa gihapon hiya hin sayop? Kay hin-o ba an makakakontra han iya kaburut-on?” 20  Pero hin-o ka ba, O tawo, nga nabaton kontra ha Dios?+ An butang ba nga ginmolde nasiring ha nagmolde hito: “Kay ano nga sugad hini an imo paghimo ha akon?”+ 21  Ano? Diri ba an parahimo hin daba an may awtoridad ha lapok+ ha paghimo tikang ha usa nga minasa hin usa nga surudlan para ha dungganon nga paggamit, ngan hin usa pa para ha diri dungganon nga paggamit? 22  Salit, ano man kon kaburut-on han Dios nga ipakita an iya kapungot ngan ipahayag an iya gahum, ngan nagpailob hiya upod an duro nga pasensya ha mga surudlan nga takos han kapungot nga takos han kabungkagan? 23  Ngan ano man kon ginbuhat ini basi maipahayag an kahuraan han iya himaya ha mga surudlan nga takos han kalooy,+ nga abanse nga igin-andam niya basi magkaada hin himaya, 24  karuyag sidngon, kita, nga gintawag niya diri la tikang ha mga Judio kondi tikang liwat ha mga nasud?+ 25  Sugad liwat hito an iya ginsiring ha Hosea: “An mga diri ko katawohan+ tatawagon ko nga ‘akon katawohan,’ ngan hiya nga waray higugmaa tatawagon nga ‘hinigugma’;+ 26  ngan ha lugar diin ginsiring ini ha ira, ‘Diri ko kamo katawohan,’ didto tatawagon hira nga ‘mga anak han buhi nga Dios.’”+ 27  Dugang pa, hi Isaias naguliat mahitungod han Israel: “Bisan pa magin sugad kadamu han mga baras ha dagat an mga anak ni Israel, an nanhibilin la an matatalwas.+ 28  Kay hi Jehova* maghuhukom ha tuna, iya ito tatapuson ngan pahahaliputon.”*+ 29  Sugad liwat han igintagna ni Isaias: “Kon hi Jehova* han mga hugpo waray magbilin ha aton hin katulinan,* nagin sugad unta kita han Sodoma, ngan nagin pariho unta kita han Gomorra.”+ 30  Salit ano an aton masisiring? Nga an katawohan han mga nasud, bisan kon diri nangangalimbasog nga magin matadong, nagin matadong,+ an pagin matadong nga resulta han pagtoo;+ 31  pero an Israel, bisan kon nangangalimbasog nga magin matadong uyon ha balaud, waray nira matuman an balaud. 32  Ha ano nga rason? Tungod kay ginpangalimbasogan nira ito, diri pinaagi han pagtoo, kondi pinaagi han mga buhat. Nahipakdol* hira ha “bato nga hiparakdolan”;+ 33  sugad han nahisurat: “Kitaa! Iginbubutang ko ha Zion an usa nga bato+ nga hiparakdolan ngan an usa nga bato nga nakakatumba, kondi an may pagtoo hito* diri mapapakyas.”+

Mga footnote

Lit., “binhi.”
Lit., “binhi.”
Lit., “binhi.”
Lit., “diri ha usa nga naghihingyap ngan diri liwat ha usa nga nadalagan.”
Kitaa an Ap. A5.
O “ipapadapat ito dayon.”
Kitaa an Ap. A5.
Lit., “binhi.”
Kitaa an “Kahipakdol” ha Glossary.
O “ha iya.”