Surat ha mga Taga-Roma 15:1-33

  • Abiabiha an usa kag usa sugad han Kristo (1-13)

  • Pablo, surugoon ha mga nasud (14-21)

  • Mga plano ha pagbiyahe ni Pablo (22-33)

15  Kondi kita nga magkusog, sadang naton dad-on an mga kaluyahan han magluya,+ ngan diri magpalipay han aton la kalugaringon.+  Lipayon han tagsa ha aton an iya amyaw para ha iya kaopayan, basi parig-unon hiya.+  Kay bisan an Kristo waray magpalipay ha iya kalugaringon,+ kondi sugad la han nahisurat: “An mga pakaalo han mga nagpapakaalo ha imo nahingadi ha akon.”+  Kay an ngatanan nga iginsurat hadto iginsurat ha pagtutdo ha aton,+ basi pinaagi han aton pagpailob+ ngan pinaagi han pagliaw tikang ha Kasuratan magkaada kita paglaom.+  Yana hinaot an Dios nga nagtatagana hin pagpailob ngan pagliaw magpahinabo ha iyo nga magkaada kamo han panhunahuna nga pariho han kan Kristo Jesus,  basi ha uusa nga tingog* magkaurosa+ kamo ha paghimaya ha Dios ngan Amay han aton Ginoo nga hi Jesu-Kristo.  Salit abiabihon* niyo an usa kag usa,+ sugad la nga an Kristo nag-abiabi liwat ha iyo,+ basi paghimayaon an Dios.  Kay ginsusumatan ko kamo nga an Kristo nagin ministro han mga tinuri+ basi ipakita nga an Dios nagyayakan hin kamatuoran, basi kompirmahon an Iya mga saad ha ira mga kaapoy-apoyan,+  ngan basi paghimayaon han mga nasud an Dios tungod han iya kalooy.+ Sugad la han nahisurat: “Ito an hinungdan nga dayag nga kikilalahon ko ikaw ha butnga han mga nasud, ngan magkakanta ako hin mga pagdayaw ha imo ngaran.”+ 10  Ngan nasiring liwat hiya: “Magkalipay, kamo nga mga nasud, upod han iya katawohan.”+ 11  Ngan nasiring pa: “Dayawa hi Jehova,* kamo ngatanan nga nasud, ngan papagdayawa ha iya an ngatanan nga mga katawohan.”+ 12  Ngan hi Isaias nasiring liwat: “Maabot an gamot* ni Jesse,+ an usa nga mabangon basi magmando ha mga nasud;+ ha iya maglalaom an mga nasud.”+ 13  Hinaot an Dios nga nahatag hin paglaom maghatag ha iyo hin daku nga kalipay ngan kamurayawan pinaagi han iyo pagsarig ha iya, basi kamo mahura* ha paglaom pinaagi han gahum han baraan nga espiritu.+ 14  Yana ako mismo kombinsido mahitungod ha iyo, mga kabugtoan ko, nga kamo liwat puno hin pagkamaopay, puno han ngatanan nga kahibaro, ngan nakakasagdon* kamo ha usa kag usa. 15  Kondi mas prangka nga nagsusurat ako ha iyo mahitungod han pipira nga punto, basi tagan kamo hin lain nga pahinumdom, tungod han diri matupngan nga pagkabuotan nga iginhatag ha akon han Dios 16  nga ako magin surugoon ni Kristo Jesus nga nagsiserbi ha publiko ngadto ha mga nasud.+ Nakikigbahin ako ha baraan nga buruhaton nga pagsangyaw han maopay nga sumat han Dios,+ basi ini nga mga nasud magin kinakarawat nga halad, nga ginbaraan pinaagi han baraan nga espiritu. 17  Salit may hinungdan ako nga malipay gud kan Kristo Jesus tungod han mga butang nga may kalabotan ha Dios. 18  Kay diri ako magbubuot-buot ha pagyakan mahitungod han bisan ano gawas la han ginbuhat han Kristo pinaagi ha akon basi an mga nasud magin masinugtanon, pinaagi han akon pulong ngan buhat, 19  pinaagi han gahum han mga tigaman ngan urusahon nga mga butang,+ pinaagi han gahum han espiritu han Dios, salit bug-os nga naisangyaw ko an maopay nga sumat mahitungod han Kristo tikang ha Jerusalem ngan ha palibot tubtob ha Iliricum.+ 20  Hini nga paagi, ginhimo ko nga tumong nga diri ipasamwak an maopay nga sumat ha mga lugar diin an ngaran han Kristo naipakilala na, basi diri ako magtindog ha pundasyon han iba nga tawo; 21  kondi sugad la han nahisurat: “An mga waray makakarawat hin sumat mahitungod ha iya makakakita, ngan an mga waray makabati makakasabot.”+ 22  Ini liwat an hinungdan nga damu ka beses ako naulang ha pagkada ha iyo. 23  Pero yana, waray na teritoryo hini nga mga rehiyon nga waray ko pa masangyawi, ngan damu* ka tuig na nga naghihingyap ako pagkada ha iyo. 24  Salit kon magbiyahe ako ngadto ha Espanya, naglalaom ako nga makikita ko kamo ngan maupdan niyo ako hin pipira ka distansya tipakadto katapos nga malipay ako ha pakig-upod ha iyo hin madaliay. 25  Pero yana mabiyahe ako ngadto ha Jerusalem basi magserbi ha mga baraan.+ 26  Kay an mga aadto ha Macedonia ngan Acaya nalipay ha pagpaangbit han ira mga butang pinaagi hin kontribusyon para ha mga pobre dida ha mga baraan ha Jerusalem.+ 27  Oo, nalipay hira ha pagbuhat hito, ngan ha pagkamatuod, sugad hin may utang hira ha ira; kay kon an mga nasud nakikiangbit han ira espirituwal nga mga butang, may utang liwat hira nga magserbi ha ira pinaagi han ira materyal nga mga butang.+ 28  Salit kon matapos ako hini ngan talwas nga madara ini nga kontribusyon* ngadto ha ira, mabisita ako ha iyo pagtikadto ko ha Espanya. 29  Dugang pa, maaram ako nga pagkada ko ha iyo, maabot ako nga may damu nga bendisyon tikang ha Kristo. 30  Yana, gin-aaghat ko kamo mga kabugtoan, pinaagi han aton Ginoo nga hi Jesu-Kristo ngan pinaagi han gugma han espiritu, nga mangalimbasog kamo kaupod ko ha pag-ampo ha Dios para ha akon,+ 31  nga talwason unta ako+ tikang ha mga diri tumuroo ha Judea ngan an akon ministeryo* para ha Jerusalem karawaton unta han mga baraan,+ 32  basi pinaagi han kaburut-on han Dios malipayon nga makakada ako ha iyo ngan marepreskohan kaupod niyo. 33  Hinaot an Dios nga naghahatag hin kamurayawan magin kaupod niyo ngatanan.+ Amen.

Mga footnote

Lit., “baba.”
O “karawaton.”
Kitaa an Ap. A5.
O “tulin.”
O “magsap-ay.”
O “nakakatutdo.”
O posible nga “pipira.”
Lit., “bunga.”
Kitaa an Glossary.