Surat ha mga Taga-Roma 11:1-36

  • Waray igsalikway hin bug-os an Israel (1-16)

  • Ilustrasyon nga kahoy nga olibo (17-32)

  • Kahilarom han kinaadman han Dios (33-36)

11  Salit mapakiana ako, Iginsalikway ba han Dios an iya katawohan?+ Waray gud! Kay Israelita liwat ako, ha katulinan* ni Abraham, tikang ha tribo ni Benjamin.  Waray igsalikway han Dios an iya katawohan, nga iya siyahan nga ginkilala.+ Diri ba kamo maaram han ginsisiring han kasuratan mahitungod kan Elias, han nakikimalooy hiya ha Dios kontra ha Israel?  “Jehova,* ira ginpamatay an imo mga propeta, ginbungkag nira an imo mga halaran, ngan ako na la an nahibilin, ngan yana nangangalimbasog hira nga patayon ako.”*+  Pero ano an iginbaton ha iya han Dios? “May-ada ako nahisalin nga 7,000 ka tawo nga waray lumuhod kan Baal.”+  Salit ha pariho nga paagi, ha presente liwat nga panahon, may nanhibilin+ nga ginpili pinaagi han diri matupngan nga pagkabuotan.  Yana kon pinaagi ito han diri matupngan nga pagkabuotan,+ diri na ito pinaagi han mga buhat;+ kay kon sugad, an diri matupngan nga pagkabuotan diri na magigin diri matupngan nga pagkabuotan.  Salit ano an aton masisiring? An butang mismo nga sinsero nga gintitinguha han Israel waray nira makuha, kondi nakuha ito han mga pinili.+ Nagtig-a an mga pag-abat han iba,+  sugad la han nahisurat: “Ginpahinabo han Dios nga mahingaturog hira hin hilarom,+ gintagan hira hin mga mata nga diri nakakakita ngan mga talinga nga diri nakakabati, tubtob hini mismo nga adlaw.”+  Nagsiring liwat hi David: “An ira lamesa magin bitik unta ngan lit-ag ngan hiparakdolan ngan sirot para ha ira. 10  Magsirom unta an ira mga mata basi diri hira makakita, ngan pahinaboa nga kumaob hira pirme.”+ 11  Salit mapakiana ako, Nahipakdol* ba hira ngan natumba? Waray gud! Kondi tungod han ira sayop nga pitad, may katalwasan an katawohan han mga nasud, basi maaghat hira nga mangabugho.+ 12  Yana kon an ira sayop nga pitad nangangahulogan hin karikohan para ha kalibotan ngan an kaibani ha ira nangangahulogan hin karikohan para ha katawohan han mga nasud,+ labi na gud nga magigin karikohan kon kompleto na an ira kadamu! 13  Nagyayakan ako yana ha iyo nga katawohan han mga nasud. Tungod kay apostol ako ha mga nasud,+ ginhihimaya* ko an akon ministeryo*+ 14  basi ha anoman nga paagi maaghat ko an akon kalugaringon nga katawohan* nga mangabugho ngan matalwas an iba ha ira. 15  Kay kon an pagsalikway ha ira+ nangangahulogan hin pakighiuli para ha kalibotan, ano an magigin kahulogan han pagkarawat ha ira kondi kinabuhi tikang ha mga patay? 16  Dugang pa, kon baraan an bahin han minasa nga ginkuha sugad nga siyahan nga mga bunga, baraan liwat an bug-os nga minasa; ngan kon baraan an gamot, baraan liwat an mga sanga. 17  Kondi, kon gin-utod an iba han mga sanga ngan igindugtong ka kaupod han mga nahibilin, bisan kon ihalas ka nga olibo, ngan nakaangbit ka han katambok han gamot han olibo, 18  ayaw pagin arogante* ha mga sanga. Pero kon arogante ka* ha ira,+ hinumdumi nga diri ikaw an nagdadara han gamot, kondi an gamot an nagdadara ha imo. 19  Salit masiring ka: “Gin-utod an mga sanga basi ako maidugtong.”+ 20  Tinuod ito! Kay tungod han ira kawaray-pagtoo gin-utod hira,+ pero natindog ka tungod han pagtoo.+ Ayaw pagpahitaas, lugod mahadlok ka. 21  Kay kon waray awili han Dios an orihinal nga mga sanga, diri ka liwat niya aawilan. 22  Salit hunahunaa an pagkabuotan+ ngan pagkaistrikto han Dios. Istrikto an Dios ha mga natumba,+ pero buotan hiya ha imo, basta magpadayon ka nga takos ha iya pagkabuotan; kay kon diri, uutdon ka liwat. 23  Ngan kon diri hira magpadayon ha ira kawaray-pagtoo, idudugtong liwat hira,+ kay may kapas an Dios nga idugtong utro hira. 24  Kay kon gin-utod ka tikang ha ihalas nga kahoy nga olibo ngan igindugtong ka ha kahoy nga olibo ha garden bisan kon kontra ha kinaiya, labi na gud nga maidudugtong utro ini nga orihinal nga mga sanga ha ira gintikangan nga kahoy nga olibo! 25  Mga kabugtoan, diri ko karuyag nga diri kamo mahibaro hinin sagrado nga tinago,+ basi diri kamo magin maaramon ha iyo kalugaringon nga pagkita: Nagtig-a an mga pag-abat han iba ha Israel tubtob nga matirok an kompleto nga kadamu han katawohan han mga nasud, 26  ngan hini nga paagi matatalwas an bug-os nga Israel.+ Sugad la han nahisurat: “An paratalwas magtitikang ha Zion+ ngan iya wawad-on kan Jacob an diri diosnon nga mga buhat. 27  Ngan ini an akon kasabotan ha ira,+ kon wad-on ko na an ira mga sala.”+ 28  Oo, may kalabotan ha maopay nga sumat, mga kaaway hira para ha iyo kaopayan; pero may kalabotan ha pagpili han Dios, mga hinigugma hira para ha kaopayan han ira mga kaapoy-apoyan.+ 29  Kay an mga regalo ngan an pagtawag han Dios diri niya pagbabasolan. 30  Kay sugad la nga hadto diri kamo masinugtanon ha Dios+ pero ginkalooyan na kamo yana+ tungod han ira pagkadiri-masinugtanon,+ 31  salit ini liwat hira yana nagin diri-masinugtanon nga tungod hito ginkalooyan kamo, basi hira mismo kalooyan liwat yana. 32  Kay igintugot han Dios nga hira ngatanan magin uripon han pagkadiri-masinugtanon+ basi maipakita niya an kalooy ha ira ngatanan.+ 33  Pagkahilarom han mga bahandi ngan kinaadman ngan kahibaro han Dios! Diri gud matugkad an iya mga paghukom ngan diri masubay an iya mga dalan! 34  Kay “hin-o an maaram han panhunahuna ni Jehova,* o hin-o an nagin magsaragdon niya?”+ 35  O “hin-o an una nga naghatag ha iya, amo nga kinahanglan hiya bayaran?”+ 36  Kay tikang ha iya ngan pinaagi ha iya ngan para ha iya an ngatanan nga butang. Iya an himaya ha kadayonan. Amen.

Mga footnote

Lit., “binhi”
Kitaa an Ap. A5.
O “an akon kalag.”
Kitaa an “Kahipakdol” ha Glossary.
O “ginpapasidunggan.”
Kitaa an Glossary.
Lit., “akon unod.”
O “paghambog kontra.”
O “naghahambog ka kontra.”
Kitaa an Ap. A5.