Surat ha mga Taga-Roma 7:1-25

  • Igin-ilustrar kagawasan ha Balaud (1-6)

  • Sala hinbaroan pinaagi han Balaud (7-12)

  • An pakig-away ha sala (13-25)

7  Mga kabugtoan, posible ba nga diri kamo maaram, (kay nagyayakan ako ha mga maaram han balaud) nga an Balaud agaron han usa nga tawo samtang buhi hiya?  Pananglitan, an babaye nga inasaw-an sakop han balaud han iya bana samtang buhi an iya bana; pero kon mamatay an iya bana, gawas na hiya tikang ha balaud han iya bana.+  Salit samtang buhi pa an iya bana, nag-aadulteryo hiya kon magin asawa hiya hin iba nga lalaki.+ Pero kon mamatay an iya bana, gawas na hiya tikang ha balaud han iya bana, salit diri hiya nag-aadulteryo kon magin asawa hiya hin iba nga lalaki.+  Salit mga kabugtoan ko, kamo liwat namatay na ha Balaud pinaagi han lawas han Kristo, para magin panag-iya kamo niya+ nga ginbuhi tikang ha mga patay,+ basi makapamunga kita para ha Dios.+  Tungod kay han nagkikinabuhi pa kita uyon ha unod, an makasasala nga mga hingyap nga naibuhayhag pinaagi han Balaud nagios ha aton lawas* basi makapamunga hin kamatayon.+  Pero yana igin-gawas na kita tikang ha Balaud,+ kay namatay na kita hito nga nagpugong ha aton, basi magin mga uripon kita ha bag-o nga paagi uyon ha espiritu+ ngan diri ha daan nga paagi uyon ha sinurat nga balaud.+  Salit ano an aton masisiring? Sala ba an Balaud? Diri gud! Ha pagkamatuod, diri ko unta hibabaroan an sala kon diri tungod han Balaud.+ Pananglitan, waray unta ako mahibaro mahitungod han kaipa kon an Balaud waray magsiring: “Ayaw kaipa.”+  Pero tungod han sugo, hinbaroan ko kon ano gud an sala, nga may-ada ngay-an ako han ngatanan nga klase hin kaipa, kay han waray pa balaud patay an sala.+  Ha pagkamatuod, buhi ako hadto han waray pa an balaud. Kondi pag-abot han sugo, nabuhi an sala, pero namatay ako.+ 10  Ngan an sugo nga naggigiya ngadto ha kinabuhi,+ nakita ko nga naggiya ito ngadto ha kamatayon. 11  Kay tungod han sugo, hinbaroan ko kon ano gud an sala nga nagsulay ngan nagpatay ha akon pinaagi hito. 12  Salit an Balaud mismo baraan, ngan an sugo baraan ngan matadong ngan maopay.+ 13  Kon sugad, an maopay ba nagresulta han akon kamatayon? Waray gud! Kondi namatay ako tungod han sala, basi maipakita nga an sala nagriresulta hin kamatayon ha akon pinaagi han maopay.+ Hito nga paagi, iginbuhayhag han sugo kon mationan-o gud karaot an sala.+ 14  Kay maaram kita nga an Balaud espirituwal, pero ako unudnon nga iginbaligya ha sala.+ 15  Kay diri ko nasasabtan an akon ginbubuhat. Kay an akon karuyag diri ko ginbubuhat; lugod an akon ginkakangalasan amo an akon ginbubuhat. 16  Pero kon an diri ko karuyag amo an akon ginbubuhat, nagpapakita ito nga nauyon ako nga maopay an Balaud. 17  Kondi yana diri na ako an nagbubuhat hito, lugod an sala nga aadi ha akon.+ 18  Kay maaram ako nga waray gud maopay ha akon, karuyag sidngon, ha akon unod; kay may hingyap ako nga buhaton an maopay pero waray ako abilidad ha pagbuhat hito.+ 19  Kay an maopay nga karuyag ko buhaton diri ko ginbubuhat, pero an maraot nga diri ko karuyag amo an akon ginbubuhat. 20  Kon sugad, kon ginbubuhat ko an diri ko karuyag, diri na ako an nagbubuhat hito, kondi an sala nga aadi ha akon. 21  Salit nakikita ko ha akon kahimtang ini nga balaud: Kon karuyag ko buhaton an husto, an maraot an aadi ha akon.+ 22  Ha akon kasingkasing nalilipay gud ako ha balaud han Dios,+ 23  pero nakikita ko ha akon lawas* nga may iba nga balaud nga nakikig-away ha balaud han akon hunahuna+ ngan naghihimo ha akon nga bihag han balaud han sala+ nga aadi ha akon lawas.* 24  Kairo ko nga tawo! Hin-o an magtatalwas ha akon tikang hini nga lawas nga magriresulta han akon kamatayon? 25  Nagpapasalamat ako ha Dios pinaagi kan Jesu-Kristo nga aton Ginoo! Salit ha akon hunahuna, ako mismo uripon han balaud han Dios, pero an akon unod uripon han balaud han sala.+

Mga footnote

Lit., “mga bahin.”
Lit., “mga bahin.”
Lit., “mga bahin.”