Surat ha mga Taga-Roma 3:1-31

  • “Mapamatud-an unta nga an Dios nagsusumat han kamatuoran” (1-8)

  • Mga Judio ngan Griego ilarom ha gahum han sala (9-20)

  • Pagkamatadong pinaagi ha pagtoo (21-31)

    • Ngatanan waray makagpakita han himaya han Dios (23)

3  Kon sugad, ano an bentaha han pagin Judio, o ano an kapulsanan han pagin tinuri?  Damu gud ha ngatanan nga paagi. Siyahan ha ngatanan, tungod kay gintaporan hira han sagrado nga mga mensahe han Dios.+  Kon sugad, ano man kon an iba waray pagtoo? An ira ba kawaray-pagtoo makakagwara han pagkamatinumanon han Dios?  Diri gud! Pero mapamatud-an unta nga an Dios nagsusumat han kamatuoran,+ bisan kon an tagsa nga tawo mapamatud-an nga buwaon,+ sugad la han nahisurat: “Basi mapamatud-an nga matadong ka ha imo mga pulong ngan magdaog kon ginhuhukman ka.”+  Pero kon tungod han aton pagkadiri-matadong naipapahayag an pagkamatadong han Dios, ano an aton masisiring? An Dios ba diri matadong kon nagpapahayag hiya han iya kapungot? (Nagyayakan ako sugad han pagyakan han tawo.)  Diri gud! Kon an Dios diri matadong, paonan-o niya huhukman an kalibotan?+  Pero kon tungod han akon pagbuwa an kamatuoran han Dios nagin mas bantogan para ha iya himaya, kay ano nga ginhuhukman liwat ako sugad nga makasasala?  Ngan kay ano nga diri sumiring, sugad la han buwa nga akusasyon han iba nga mga tawo nga nasiring kuno kita, “Buhaton naton an magraot nga mga butang basi umabot an mag-opay nga mga butang”? An paghukom kontra hito nga mga tawo uyon ha hustisya.+  Kon sugad, ano man? Mas maopay ba an aton kahimtang? Diri gud! Kay nag-akusar na kita nga an mga Judio sugad man an mga Griego ngatanan ilarom han gahum han sala;+ 10  sugad la han nahisurat: “Waray tawo nga matadong, waray gud bisan usa;+ 11  waray bisan usa nga may hilarom nga pagsabot; waray bisan usa nga namimiling ha Dios. 12  An ngatanan nga tawo sinimang, hira ngatanan nagin waray pulos; waray bisan usa nga nagpapakita hin pagkabuotan, waray gud bisan usa.”+ 13  “An ira but-ol* usa nga abrido nga lubnganan; naglilimbong hira pinaagi han ira mga dila.”+ “An lara han mga halas aada ha luyo han ira mga im-im.”+ 14  “Ngan an ira baba puno hin pamuyayaw ngan kapaitan.”+ 15  “An ira mga tiil nagdadagmit ha pagpatay.”*+ 16  “An kabungkagan ngan kasakitan aada ha ira mga dalan, 17  ngan waray hira mahibaro han dalan han kamurayawan.”+ 18  “Waray hira kahadlok ha Dios.”+ 19  Yana maaram kita nga an ngatanan nga ginsisiring han Balaud, para ito ha mga sakop han Balaud, basi mapahilom an tagsa nga baba ngan an bug-os nga kalibotan magin angay han sirot han Dios.+ 20  Kon sugad, waray tawo* nga igpapahayag nga matadong ha iya atubangan pinaagi ha pagsunod ha balaud,+ kay pinaagi han balaud nagkakaada kita husto nga kahibaro mahitungod han sala.+ 21  Pero yana ha diri pagtuman han balaud naipahayag an pagkamatadong han Dios,+ sugad han ginpapamatud-an han Balaud ngan han mga Propeta,+ 22  oo, an pagkamatadong han Dios pinaagi ha pagtoo kan Jesu-Kristo, para ha ngatanan nga may pagtoo. Kay waray hiya ginpapaurog ha ngatanan nga tawo.+ 23  Kay an ngatanan nakasala ngan waray makagpakita han himaya han Dios,+ 24  ngan usa ito nga regalo nga waray bayad+ nga iginpahayag hira nga matadong tungod han iya diri matupngan nga pagkabuotan+ pinaagi han pagpagawas tungod han lukat nga iginbayad ni Kristo Jesus.+ 25  Iginhatag hiya han Dios sugad nga halad para ha pagpahiuli*+ pinaagi han pagtoo ha iya dugo.+ Ginhimo ini basi ipakita an iya mismo pagkamatadong, kay tungod han pagkamainantuson* han Dios nagpasaylo hiya han mga sala nga nabuhat ha naglabay. 26  Ginhimo ini basi ipakita an iya mismo pagkamatadong+ hini nga presente nga panahon, basi hiya magin matadong bisan kon iginpapahayag nga matadong an tawo nga may pagtoo kan Jesus.+ 27  Salit, may hinungdan ba nga maghambog? Waray gud. Pinaagi han ano nga balaud? Han kanan mga buhat ba?+ Diri, lugod pinaagi han balaud han pagtoo. 28  Kay ginhuhunahuna naton nga an usa nga tawo iginpapahayag nga matadong pinaagi han pagtoo ngan diri pinaagi han mga buhat sugad nga pagsunod ha balaud.+ 29  O Dios ba hiya han mga Judio la?+ Diri ba hiya liwat an Dios han katawohan han mga nasud?+ Oo, hiya liwat an Dios han katawohan han mga nasud.+ 30  Tungod kay usa la an Dios,+ iya igpapahayag nga matadong an tinuri nga mga tawo+ sugad nga resulta han pagtoo ngan igpapahayag nga matadong an diri tinuri nga mga tawo+ pinaagi han ira pagtoo. 31  Salit, ginwawara ba naton an balaud pinaagi han aton pagtoo? Diri gud! Lugod, ginsusuportaran naton an balaud.+

Mga footnote

Ha iba nga lugar, “tutunlan.”
Lit., “pagpaagay hin dugo.”
Lit., “unod.”
O “pagpara han sala.”
O “pagpailob.”