Surat ha mga Taga-Roma 5:1-21

  • Iginpahiuli pinaagi han Kristo (1-11)

  • Kamatayon pinaagi kan Adan, kinabuhi pinaagi han Kristo (12-21)

    • Sala ngan kamatayon dinangat ha tanan (12)

    • Usa nga matadong nga buhat (18)

5  Salit yana nga iginpahayag na kita nga matadong sugad nga resulta han pagtoo,+ pahimulosan naton an pakigmurayaw* ha Dios pinaagi han aton Ginoo nga hi Jesu-Kristo,+  nga pinaagi han pagtoo ha iya naabrihan liwat an dalan para ha aton basi makarawat an diri matupngan nga pagkabuotan nga napapahimulosan naton yana;+ ngan magrayhak kita,* basado ha paglaom nga makarawat an himaya han Dios.  Diri la ito, kondi magrayhak kita* samtang aada ha mga kasakitan,+ kay maaram kita nga an kasakitan nagriresulta hin pagpailob;+  an pagpailob nagriresulta hin pagin inuyonan;+ an pagin inuyonan nagriresulta hin paglaom,+  ngan an paglaom diri nagriresulta hin kapakyasan;+ kay an gugma han Dios iginbubo ha aton kasingkasing pinaagi han baraan nga espiritu nga iginhatag ha aton.+  Ha pagkamatuod, samtang magluya pa kita,+ an Kristo namatay ha itinanda nga panahon para ha diri diosnon nga mga tawo.  Kay talagsa la an maruruyag nga mamatay para ha matadong nga tawo; pero bangin pa may mangahas nga mamatay para ha maopay nga tawo.  Pero iginpapakita ha aton han Dios an iya mismo gugma kay, samtang mga makasasala pa kita, an Kristo namatay para ha aton.+  Kon sugad, kay iginpahayag na kita yana nga matadong pinaagi han iya dugo,+ labi na gud nga matatalwas kita tikang ha kapungot pinaagi ha iya.+ 10  Kay kon han mga kaaway pa kita, iginpahiuli kita ha Dios pinaagi han kamatayon han iya Anak,+ labi na gud nga matatalwas kita pinaagi han iya kinabuhi, yana nga iginpahiuli na kita. 11  Diri la ito, kondi nagrarayhak liwat kita ha Dios pinaagi han aton Ginoo nga hi Jesu-Kristo, nga pinaagi ha iya kita yana iginpahiuli na ha Dios.+ 12  Ito an hinungdan, nga sugad la nga pinaagi han usa nga tawo an sala sinulod ha kalibotan ngan an kamatayon pinaagi han sala,+ tungod hito an kamatayon dinangat ha ngatanan nga tawo kay hira ngatanan nakasala+—. 13  Kay an sala nakada na ha kalibotan antes pa han Balaud, pero waray bisan hin-o nga gin-aakusaran nga may sala kon waray balaud.+ 14  Pero an kamatayon nagmando sugad nga hadi tikang kan Adan tubtob kan Moises, bisan ha mga waray makasala pariho han nabuhat nga pagtalapas ni Adan, nga may kaparihoan ha iya nga tiarabot.+ 15  Pero an regalo diri pariho han pagtalapas. Kay kon tungod ha pagtalapas han usa nga tawo damu an namatay, labi na gud nga nahura* ha damu nga tawo+ an diri matupngan nga pagkabuotan han Dios ngan an iya regalo nga waray bayad pinaagi han diri matupngan nga pagkabuotan han usa nga tawo+ nga hi Jesu-Kristo! 16  Sugad man, an resulta han regalo nga waray bayad diri pariho ha resulta han pakasala han usa nga tawo.+ Kay an paghukom katapos han usa nga pagtalapas nagresulta hin pagpahayag han pagin salaan,+ pero an regalo katapos han damu nga pagtalapas nagresulta hin pagpahayag han pagkamatadong.+ 17  Kay kon tungod ha pagtalapas han usa nga tawo an kamatayon nagmando sugad nga hadi pinaagi hito nga tawo,+ labi na gud nga an mga nakakarawat han hura nga diri matupngan nga pagkabuotan ngan han regalo nga waray bayad han pagkamatadong+ magmamando sugad nga mga hadi+ nga may kinabuhi pinaagi han usa nga tawo, hi Jesu-Kristo!+ 18  Salit, sugad la nga pinaagi han usa nga pagtalapas an ngatanan nga klase hin tawo iginpahayag nga salaan,+ sugad man liwat pinaagi han usa nga matadong nga buhat an ngatanan nga klase hin tawo+ iginpahayag nga matadong para ha kinabuhi.+ 19  Kay sugad la nga pinaagi han pagkadiri-masinugtanon han usa nga tawo damu an nagin makasasala,+ sugad man liwat pinaagi han pagkamasinugtanon han usa nga tawo damu an magigin matadong.+ 20  Yana inabot an Balaud basi magdamu an pagtalapas.+ Pero ha pagdamu han sala, an diri matupngan nga pagkabuotan mas nahura pa gud. 21  Para ha ano nga katuyoan? Basi sugad la nga an sala nagmando sugad nga hadi upod han kamatayon,+ sugad man liwat an diri matupngan nga pagkabuotan makagmando sugad nga hadi pinaagi han pagkamatadong nga nagriresulta ha kinabuhi nga waray kataposan pinaagi kan Jesu-Kristo nga aton Ginoo.+

Mga footnote

O posible nga “may-ada kita pakigmurayaw.”
O posible nga “nagrarayhak kita.”
O posible nga “nagrarayhak kita.”
O “nagsasap-ay.”