Surat ha mga Taga-Roma 14:1-23

  • Ayaw paghukom ha usa kag usa (1-12)

  • Ayaw pahinaboa nga may mapakdol (13-18)

  • Makigmurayaw ngan magkaurosa (19-23)

14  Karawata an tawo nga may mga kaluyahan ha iya pagtoo,+ pero ayaw paghukom basado ha personal nga mga opinyon.*  An usa nga tawo may pagtoo nga makakaon niya an ngatanan, pero an tawo nga maluya mga utan la an kinakaon.  An nakaon diri magminos ha diri nakaon, ngan an diri nakaon diri maghukom ha nakaon,+ kay ginkarawat hiya han Dios.  Hin-o ka nga maghuhukom ha surugoon han iba?+ An iya pagtindog o katumba nadepende ha pagbuot han iya agaron.+ Oo, patitindugon hiya, kay hi Jehova* makakapatindog ha iya.  May tawo nga naghuhunahuna nga may adlaw nga mas importante kay ha iba;+ may naghuhunahuna liwat nga parapriho la an ngatanan nga adlaw;+ an tagsa nga tawo magin kombinsido gud ha iya kalugaringon nga hunahuna.  An nagsasaurog han adlaw nagsasaurog hito para kan Jehova.* Sugad man, an nakaon, nakaon para kan Jehova,* kay nagpapasalamat hiya ha Dios;+ ngan an diri nakaon, diri nakaon para kan Jehova,* pero nagpapasalamat hiya ha Dios.+  Ha pagkamatuod, waray bisan usa ha aton nga nabubuhi para la ha iya kalugaringon,+ ngan waray bisan usa nga namamatay para la ha iya kalugaringon.  Kay kon nabubuhi kita, nabubuhi kita para kan Jehova,*+ ngan kon mamatay kita, mamamatay kita para kan Jehova.* Salit kon nabubuhi man kita ngan kon mamatay kita, kan Jehova* kita.+  Kay tungod hini namatay an Kristo ngan nabuhi utro, basi magin Ginoo hiya han mga patay ngan han mga buhi.+ 10  Pero kay ano nga ginhuhukman mo an imo bugto?+ O kay ano nga ginmiminos mo an imo bugto? Kay kita ngatanan matindog ha atubangan han lingkoran han paghukom han Dios.+ 11  Kay nahisurat na: “‘Sugad la nga buhi ako,’+ nasiring hi Jehova,* ‘ha akon an tagsa nga tuhod maluhod, ngan an tagsa nga dila magpapahayag hin pagkilala ha Dios.’”+ 12  Salit, an tagsa ha aton magkakaada baratunon ha Dios.+ 13  Kon sugad, diri na kita maghukom ha usa kag usa,+ lugod magin determinado nga diri magbutang hin hiparakdolan o hin ulang ha atubangan han usa nga bugto.+ 14  Maaram ako ngan kombinsido ako pinaagi han Ginoo nga hi Jesus nga waray butang nga mahugaw nga daan;+ gawas la kon huhunahunaon han usa nga tawo nga mahugaw an usa nga butang, para ha iya mahugaw ito. 15  Kay kon napasubo mo an imo bugto tungod hin pagkaon, diri ka na nagios uyon ha gugma.+ Ayaw itugot nga an imo pagkaon makadaot ha iya, kay para ha iya namatay an Kristo.+ 16  Salit, ayaw niyo pabay-i nga pakarauton an iyo maopay nga ginbubuhat. 17  Kay an Ginhadian han Dios diri nangangahulogan hin pagkinaon ngan pag-ininom,+ lugod nangangahulogan ito hin katadongan ngan kamurayawan ngan kalipay pinaagi han baraan nga espiritu. 18  Kay an bisan hin-o nga nagpapauripon ha Kristo hini nga paagi kinakarawat han Dios ngan may pag-uyon han mga tawo. 19  Salit pangalimbasogan naton pirme an mga butang nga nag-aaghat hin kamurayawan+ ngan an mga butang nga nagpaparig-on ha usa kag usa.+ 20  Ayaw na niyo pagrub-a an buhat han Dios tungod la han pagkaon.+ Oo, an ngatanan nga butang limpyo, pero nakakadaot* ito ha tawo nga nakaon kon magigin hinungdan ito hin kahipakdol.*+ 21  Mas maopay nga diri kumaon hin karne o uminom hin bino o magbuhat hin bisan ano nga nakakapakdol ha imo bugto.+ 22  An imo pagtoo, iaplikar ha imo kalugaringon ha atubangan han Dios. Malipayon an tawo nga diri ginhuhukman an iya kalugaringon tungod han iya ginbuhat. 23  Pero kon nagruruhaduha hiya, ginhukman na hiya kon kumaon hiya, kay diri hiya nakaon uyon ha pagtoo. Ha pagkamatuod, sala an ngatanan nga diri iginbasar ha pagtoo.

Mga footnote

O posible nga “kalugaringon nga mga pagruhaduha.”
Kitaa an Ap. A5.
Kitaa an Ap. A5.
Kitaa an Ap. A5.
Kitaa an Ap. A5.
Kitaa an Ap. A5.
Kitaa an Ap. A5.
Kitaa an Ap. A5.
Kitaa an Ap. A5.
O “sayop.”
Kitaa an Glossary.