Surat ha mga Taga-Roma 4:1-25

  • Abraham iginpahayag nga matadong pinaagi han pagtoo (1-12)

    • Abraham, amay han may pagtoo (11)

  • Saad nakarawat pinaagi han pagtoo (13-25)

4  Kon sugad, ano an masisiring naton nga nakuha ni Abraham, nga aton kaapoy-apoyan uyon ha unod?  Pananglitan, kon hi Abraham iginpahayag nga matadong sugad nga resulta han mga buhat, may hinungdan unta hiya ha paghambog, pero diri ha Dios.  Kay ano an siring han kasuratan? “Hi Abraham tinoo kan Jehova,* ngan ito nga iya ginbuhat gintagad nga matadong.”+  Yana ha tawo nga nagbubuhat, an bayad ha iya diri gintatagad sugad nga diri matupngan nga pagkabuotan kondi sugad nga utang ha iya.*  Ha luyo nga bahin, an tawo nga diri nagbubuhat pero natoo ha Iya nga nagpapahayag nga matadong ha usa nga diri diosnon, an iya pagtoo gintatagad sugad nga pagkamatadong.+  Sugad la han ginsiring liwat ni David mahitungod han kalipay han tawo nga gintatagad nga matadong han Dios, bisan kon diri ini tungod han iya mga buhat:  “Malipayon an mga ginpasaylo ha mga pagtalapas ngan adton ginpara* an mga sala;  malipayon an tawo nga an sala diri na dudumdumon ni Jehova.”*+  Kon sugad, ini ba nga kalipay para la ha mga tawo nga turi o para liwat ha mga diri turi?+ Kay nasiring kita: “Tungod han pagtoo ni Abraham gintagad hiya nga matadong.”+ 10  Kon amo, ha ano nga mga kahimtang gintagad ito nga matadong? Han turi na hiya o han diri pa turi? Han diri pa hiya turi. 11  Ngan nakakarawat hiya hin tigaman+—nga amo an pagturi⁠—sugad nga selyo* han pagkamatadong pinaagi han iya pagtoo han diri pa hiya turi, basi magin amay hiya han ngatanan nga may pagtoo+ samtang diri pa turi, para tagdon hira nga matadong; 12  ngan basi magin amay hiya han tinuri nga katulinan, diri la han mga nasunod han pagturi kondi liwat han mga naglalakat hin maopay ha mga pitad han pagtoo han aton amay nga hi Abraham+ han diri pa hiya turi. 13  Kay diri pinaagi han balaud nakarawat ni Abraham o han iya katulinan* an saad nga magigin manurunod hiya hin kalibotan,+ kondi pinaagi han pagkamatadong tungod han pagtoo.+ 14  Kay kon an mga nasunod ha balaud mga manurunod, an pagtoo nagigin waray pulos ngan an saad nawawara. 15  Ha pagkamatuod, an Balaud nagriresulta hin kapungot,+ pero kon waray balaud, waray liwat bisan ano nga pagtalapas.+ 16  Ito an hinungdan nga an saad nakarawat pinaagi han pagtoo, basi magin uyon ito han diri matupngan nga pagkabuotan,+ para sigurado nga matuman an saad ha ngatanan niya nga katulinan,*+ diri la ha mga nasunod han Balaud kondi liwat ha mga may pagtoo nga pariho kan Abraham nga amay naton ngatanan.+ 17  (Sugad la ini han nahisurat: “Ginpili ko ikaw nga amay han damu nga nasud.”)+ Nahitabo ini ha atubangan han Dios nga iya gintotoohan, nga nagbabanhaw han mga patay ngan nagyayakan han mga butang nga waray pa matuman nga sugad hin natuman na.* 18  Bisan kon waray na paglaom, pero basado ha paglaom, may pagtoo hiya nga magigin amay hiya han damu nga nasud uyon ha ginsiring: “Magigin sugad hito kadamu an imo tulin.”*+ 19  Ngan bisan kon waray magluya an iya pagtoo, ginhunahuna niya an iya lawas sugad hin patay na hito nga panahon (kay mga 100 anyos na hiya),+ sugad man an pagin baog* ni Sarah.+ 20  Pero tungod han saad han Dios, waray hiya magruhaduha tungod ha kawaray-pagtoo; lugod nagin makusog hiya pinaagi han iya pagtoo, nga naghihimaya ha Dios 21  ngan kombinsido gud hiya nga matutuman liwat han Dios an iya iginsaad.+ 22  Salit “ito nga iya ginbuhat gintagad nga matadong.”+ 23  Pero an mga pulong nga “ito nga iya ginbuhat gintagad” iginsurat diri la para ha iya,+ 24  kondi para liwat ha aton nga tatagdon nga matadong kay natoo kita ha Iya nga nagbuhi kan Jesus nga aton Ginoo tikang ha mga patay.+ 25  Igintubyan hiya ha kamatayon tungod han aton mga pagtalapas+ ngan ginbuhi basi maipahayag kita nga matadong.+

Mga footnote

Kitaa an Ap. A5.
O “sugad nga utang.”
O “ginpasaylo.” Lit., “gintabonan.”
Kitaa an Ap. A5.
O “garantiya; kompirmasyon.”
Lit., “binhi.”
Lit., “binhi.”
O posible nga “nagyayakan nga naeksister an diri naeksister.”
Lit., “binhi.”
Lit., “an pagin patay han tagoangkan.”