Surat ha mga Taga-Roma 6:1-23

  • Bag-o nga kinabuhi pinaagi han bawtismo ngadto ha Kristo (1-11)

  • Ayaw pasagdi nga an sala magmando ha iyo lawas (12-14)

  • Pagin uripon han sala ngadto ha pagin uripon han Dios (15-23)

    • Bayad han sala​—kamatayon; regalo han Dios​—kinabuhi (23)

6  Salit ano an aton masisiring? Magpapadayon ba kita ha pakasala basi madugangan an diri matupngan nga pagkabuotan?  Diri gud! Tungod kay namatay na kita may kalabotan han sala,+ kay ano nga magpapadayon pa kita ha pagbuhat hin mga sala?+  O diri ba kamo maaram nga kita ngatanan nga ginbawtismohan ngan yana kahiusa na ni Kristo Jesus,+ ginbawtismohan basi magin kaangbit han iya kamatayon?+  Salit iginlubong kita upod niya pinaagi han aton bawtismo basi magin kaangbit han iya kamatayon,+ basi nga sugad la nga an Kristo ginbuhi tikang ha mga patay pinaagi han himaya han Amay, kita liwat sadang maglakat uyon ha bag-o nga kinabuhi.+  Kon nagin kahiusa kita niya ha kamatayon nga pariho han iya,+ sigurado nga magigin kahiusa liwat kita niya ha pagkabanhaw nga pariho han iya.+  Kay maaram kita nga an aton daan nga personalidad iginraysang ha kahoy upod niya+ basi mawad-an hin gahum an aton makasasala nga lawas,+ basi diri na kita padayon nga magin mga uripon han sala.+  Kay hiya nga namatay gin-abswelto* na ha iya sala.  Dugang pa, kon namatay na kita upod han Kristo, natoo kita nga mabubuhi liwat kita upod niya.  Kay maaram kita nga an Kristo, yana nga ginbuhi na hiya tikang ha mga patay,+ diri na mamamatay;+ an kamatayon nga sugad hin agaron, waray na gahum ha iya. 10  Kay makausa gud la hiya namatay may kalabotan han sala,*+ pero buhi hiya basi mabuhat niya an kaburut-on han Dios. 11  Sugad man kamo, tagda an iyo kalugaringon nga patay may kalabotan han sala pero buhi basi mabuhat niyo an kaburut-on han Dios pinaagi kan Kristo Jesus.+ 12  Salit ayaw niyo pasagdi nga an sala padayon nga magmando sugad nga hadi ha iyo mortal nga lawas+ nga sadang niyo sugton an mga hingyap hito. 13  Ayaw liwat niyo itubyan ha sala an iyo lawas* sugad nga mga armas han pagkadiri-matadong, lugod itubyan ha Dios an iyo kalugaringon sugad hin mga nabuhi tikang ha mga patay, itubyan liwat ha Dios an iyo lawas* sugad nga mga armas han pagkamatadong.+ 14  Kinahanglan diri niyo magin agaron an sala kay diri kamo sakop han balaud+ kondi sakop han diri matupngan nga pagkabuotan.+ 15  Kon sugad, ano an aton masisiring? Magbubuhat ba kita hin sala kay diri kita sakop han balaud kondi sakop han diri matupngan nga pagkabuotan?+ Diri gud! 16  Diri ba kamo maaram nga kon iyo igintutubyan ha bisan hin-o an iyo kalugaringon sugad nga masinugtanon nga mga uripon, mga uripon kamo han iyo ginsusugot,+ han sala+ man nga nagriresulta hin kamatayon+ o han pagkamasinugtanon nga nagriresulta hin pagkamatadong? 17  Pero salamat ha Dios nga bisan kon hadto mga uripon kamo han sala, yana nagin masinugtanon kamo hin kinasingkasing hito nga surubdan nga katutdoan nga igintapod ha iyo. 18  Oo, tungod kay gintagan kamo hin kagawasan tikang ha sala,+ nagin mga uripon kamo han pagkamatadong.+ 19  Nagyayakan ako ha iyo gamit an mga pulong nga hinbabaroan han mga tawo tungod han kaluyahan han iyo unod; kay sugad la nga igintubyan niyo an iyo mga bahin sugad nga mga uripon han pagkamahugaw ngan pagkamatinalapason nga nagriresulta hin pagkamatinalapason, salit yana itubyan an iyo mga bahin sugad nga mga uripon han pagkamatadong nga nagriresulta ha pagkabaraan.+ 20  Kay han mga uripon pa kamo han sala, diri niyo agaron an pagkamatadong. 21  Kon sugad, ano an iyo bunga hito nga panahon? Mga butang nga iginkakaawod niyo yana. Kay an kataposan hito nga mga butang amo an kamatayon.+ 22  Pero yana nga gintagan kamo hin kagawasan tikang ha sala ngan nagin mga uripon na han Dios, an iyo bunga amo an iyo pagkabaraan,+ ngan an kataposan hito kinabuhi nga waray kataposan.+ 23  Kay an bayad han sala amo an kamatayon,+ pero an regalo nga iginhahatag han Dios amo an kinabuhi nga waray kataposan+ pinaagi kan Kristo Jesus nga aton Ginoo.+

Mga footnote

O “ginpagawas; ginpasaylo.”
Karuyag sidngon, basi wad-on an sala.
Lit., “mga bahin.”
Lit., “mga bahin.”