Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 4. PRIČA

Kain postaje ubica

Kain postaje ubica

Adam i Eva su nakon izlaska iz edenskog vrta dobili mnogo dece. Njihov prvi sin se zvao Kain i postao je zemljoradnik, a drugi se zvao Avelj i postao je pastir.

Jednog dana su Kain i Avelj prineli žrtve Jehovi. Da li znaš šta je to žrtva? To je poseban dar koji se daje Bogu. Jehova je bio zadovoljan žrtvom koju je Avelj prineo, ali Kainovom žrtvom nije bio zadovoljan. Kain se zbog toga mnogo naljutio. Jehova je upozorio Kaina da ga to može navesti da uradi nešto loše. Ali Kain se na to nije obazirao.

On je pozvao Avelja da pođe s njim u polje. Dok su bili sami, napao je svog brata i ubio ga. Šta je  Jehova učinio zbog toga? Kaznio je Kaina tako što ga je oterao daleko od porodice. Više nikada nije smeo da se vrati kući.

Šta mi možemo naučiti iz ove priče? Na primer, možda se i mi ljutimo što ne ide uvek sve onako kako bismo hteli. Ako primetimo da nas to ne prolazi, ili ako nam drugi skrenu pažnju da su to primetili, trebalo bi da nešto preduzmemo pre nego što nas takva osećanja potpuno obuzmu.

Avelj je voleo Jehovu i postupao je ispravno i zato ga Jehova nikada neće zaboraviti. Bog će ga vratiti u život kad zemlju bude pretvorio u raj.

„Prvo se pomiri sa svojim bratom, a onda se vrati i prinesi svoj dar“ (Matej 5:24)