Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 64. PRIČA

Danilo u lavovskoj jami

Danilo u lavovskoj jami

Još jedan kralj Vavilona bio je Darije Međanin. On je video da je Danilo izuzetan čovek. Zato ga je postavio na visok položaj da nadgleda najuticajnije ljude u zemlji. Oni su bili ljubomorni na Danila i hteli su da ga se reše. Pošto su znali da se Danilo tri puta na dan moli Jehovi, rekli su Dariju: „Kralju, trebalo bi da postoji zakon prema kome će se svi moliti samo tebi. Ko god ne poštuje zakon treba da bude bačen u lavovsku jamu.“ Dariju se svidela ta ideja i zato je potpisao takav zakon.

Čim je Danilo čuo za to, otišao je svojoj kući. Kleknuo je ispred otvorenog prozora i pomolio se Jehovi. Ti ljubomorni ljudi su mu upali u kuću i zatekli ga kako se moli. Odmah su otrčali kod Darija i rekli mu: „Danilo te nimalo ne poštuje. Moli se svom Bogu tri puta na dan.“ Darije je voleo Danila i nipošto nije želeo da mu naudi. Ceo dan je smišljao kako da ga izbavi. Ali čak ni kralj nije mogao da promeni zakon koji je već potpisao. Morao je da naredi svojim ljudima da bace Danila u jamu sa razjarenim lavovima.

 Darije se cele noći brinuo šta će biti sa Danilom i nije mogao ni oka da sklopi. Čim je svanulo, otrčao je do jame i žalosnim glasom povikao: „Danilo, da li te je tvoj Bog spasao?“

Tada se iz jame začuo glas. Bio je to Danilo! Rekao je Dariju: „Jehovin anđeo je zatvorio usta lavovima. Nisu me ni takli.“ Darije je bio presrećan! Naredio je da izvuku Danila iz jame. Kad su ga izvukli, na njemu nije bilo ni jedne jedine ogrebotine. Onda je kralj zapovedio da u jamu bace one koji su skovali zaveru protiv Danila. Čim su te ljude bacili u jamu, lavovi su ih rastrgli.

Darije je objavio svom narodu: „Svi se moraju bojati Danilovog Boga! On je Danila izbavio od lavova.“

Da li se i ti moliš Jehovi svaki dan, kao što je to radio Danilo?

„Jehova zna kako da ljude koji su mu odani izbavi iz kušnje“ (2. Petrova 2:9)