Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 40. PRIČA

David i Golijat

David i Golijat

Jehova je rekao Samuilu: „Idi kod Jeseja, jer će jedan od njegovih sinova biti sledeći kralj Izraela.“ Tako je Samuilo otišao u Jesejev dom. Kada je video Jesejevog najstarijeg sina pomislio je da je to sigurno budući kralj, ali je pogrešio. Jehova mu je rekao: „Ja gledam kakav je neko u srcu, a ne kako izgleda.“

Jesej je predstavio Samuilu još šestoricu svojih sinova. Ali Samuilo mu je rekao: „Jehova nije izabrao nijednog od njih. Imaš li još sinova?“ Odgovorio mu je: „Imam još jednog. On je najmlađi i zove se David. Sada čuva ovce.“ Kada je David došao, Jehova je rekao Samuilu: „On je taj!“ Samuilo je izlio ulje na Davidovu glavu i pomazao ga za budućeg kralja Izraela.

Posle nekog vremena, Izraelci su zaratili s Filistejima, na čijoj se strani borio jedan div koji se zvao Golijat. On se iz dana u dan rugao Izraelcima i dovikivao im: „Dajte nekoga ko će se boriti sa mnom. Ako me pobedi, bićemo vam robovi. Ali ako ja pobedim, vi ćete biti naši robovi!“

Davidova braća su bila u izraelskoj vojsci i David je jednog dana došao da ih poseti i da im donese nešto hrane. Čuo je Golijata i rekao: „Ja ću se boriti s njim!“ Kralj Saul mu nije dozvolio, jer je smatrao da je isuviše mlad. Ali David je bio uporan i rekao je: „Ići ću jer će mi Jehova pomoći.“

 Saul je hteo da Davidu da svoju ratnu opremu, ali David mu je rekao da u toj opremi ne može ni da mrdne. Uzeo je svoju praćku i otišao na potok. Izabrao je pet glatkih kamenova iz potoka i stavio ih u svoju pastirsku torbu. Zatim je krenuo prema Golijatu. Taj div mu se rugao, govoreći: „Samo dođi, ti mali. Daću te pticama i divljim životinjama da te pojedu.“ Ali David se nije uplašio. Doviknuo mu je: „Ti dolaziš na mene s mačem i kopljem, a ja idem na tebe u ime Jehove. Ne boriš se ti protiv nas, već se boriš protiv našeg Boga. Svi će videti da je Jehova jači od svakog vojnika s mačem i kopljem. On će vas predati nama u ruke.“

David je bacio kamen iz praćke što je jače mogao. Jehova mu je pomogao i kamen je pogodio Golijata pravo u čelo tako da je pao mrtav. Filisteji su se toliko uplašili da su se razbežali na sve strane. Da li se i ti kao David uzdaš u Jehovu?

„Ljudima je to nemoguće, ali Bogu nije. Bogu je sve moguće“ (Marko 10:27)