Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 19. PRIČA

Prve tri nevolje

Prve tri nevolje

Izraelci su bili prisiljeni da rade teške poslove kao robovi. Jehova je poslao Mojsija i Arona kod faraona da mu kažu: „Pusti moj narod da mi u pustinji prinese žrtve.“ Ali faraon je ponosno rekao: „Ne zanima me šta Jehova kaže i neću pustiti Izraelce.“ Zatim ih je terao da rade još teže poslove. Ali Jehova je rešio da faraona nauči pameti. Znaš li kako? Naneo je Egipćanima deset nevolja. Jehova je rekao Mojsiju: „Faraon ne želi da me posluša. Ujutru će biti na obali Nila. Idi i reci mu da će se sva voda u Nilu pretvoriti u krv zato što nije pustio moj narod.“ Mojsije je poslušao Jehovu i otišao kod faraona. Faraon je svojim očima posmatrao kako Aron štapom udara po vodi u Nilu i kako se ona zatim pretvara u krv. Reka je počela da smrdi, sve ribe u njoj su uginule i nije bilo vode za piće. Ali faraon ipak nije hteo da pusti Izraelce.

 Jehova je sedam dana kasnije ponovo poslao Mojsija kod faraona da mu prenese sledeću poruku: „Ako ne pustiš moj narod, Egipat će biti preplavljen žabama.“ Aron je ispružio svoj štap i žabe su prekrile celu zemlju. Bilo ih je na sve strane! Čak su i kuće bile pune žaba koje su skakale po krevetima, činijama i tanjirima. Faraon je rekao Mojsiju da se moli Jehovi da ukloni žabe. Obećao je da će pustiti Izraelce. Jehova je učinio da žabe uginu, a Egipćani su ih skupljali na gomile. Zbog toga je zemlja počela da smrdi. Ali faraon opet nije hteo da pusti narod.

Zatim je Jehova rekao Mojsiju: „Neka Aron štapom udari po zemlji i prašina će se pretvoriti u komarce.“ Čim je Aron to uradio, po svoj zemlji su se pojavili komarci. Čak su i neki Egipćani rekli faraonu da im sve te nevolje sigurno nanosi Jehova. Ali faraon je i dalje bio tvrdoglav i nije hteo da pusti Izraelce.

„[Osetiće] ruku moju i moć moju, pa će znati da je moje ime Jehova“ (Jeremija 16:21)