Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 58. PRIČA

Jerusalim je uništen

Jerusalim je uništen

Narod u Judi je po ko zna koji put napustio Jehovu i počeo da se klanja lažnim bogovima. Jehova je godinama pokušavao da im pomogne. Slao je proroke koji su ih opominjali, ali oni nisu hteli da ih slušaju, već su im se rugali. Kako je Jehova stao na put njihovom idolopoklonstvu?

Kralj Vavilona, Navuhodonosor, pokorio je mnoge narode. Kada je prvi put osvojio Jerusalim, zarobio je kralja Joahina, knezove, ratnike i zanatlije i sve ih odveo u Vavilon. Odneo je i sve blago iz Jehovinog hrama. Zatim je za kralja Jude postavio Sedekiju.

Sedekija se u početku pokorio Navuhodonosoru. Ali okolni narodi i lažni proroci su savetovali Sedekiju da se pobuni protiv Vavilona. Prorok Jeremija je upozorio Sedekiju sledećim rečima: „Ako se budeš pobunio, narod u Judi će izginuti od mača, gladi i raznih bolesti.“

Sedekija je posle osam godina vladanja odlučio da se ipak pobuni protiv Vavilona i zatražio je pomoć egipatske vojske. Tada je Navuhodonosor poslao svoju vojsku na Jerusalim i ona se ulogorila oko grada. Jeremija je rekao Sedekiji: „Jehova ti poručuje da ćeš ostati živ i da grad neće biti uništen ako se predaš Vaviloncima. Ali ako to ne uradiš, oni će spaliti Jerusalim, a tebe će zarobiti.“ Sedekija mu je na to odgovorio da se neće predati.

 Godinu i po dana kasnije, Vavilonska vojska je probila jerusalimske zidine i spalila grad. Spalili su hram, pobili mnogo ljudi i još hiljade njih zarobili.

Sedekija je pobegao iz Jerusalima, ali Vavilonci su krenuli za njim. Uhvatili su ga u blizini Jerihona i odveli kod Navuhodonosora. Kralj Vavilona je naterao Sedekiju da gleda kako mu ubija sinove. Zatim ga je oslepio i bacio u zatvor, gde je kasnije i umro. Ali Jehova je obećao judejskom narodu da će ih posle 70 godina vratiti u Jerusalim.

Šta se desilo s mladićima koji su kao zarobljenici odvedeni u Vavilon? Da li su ostali verni Jehovi?

„Jehova Bože, Svemoćni, istinite su i pravedne tvoje presude“ (Otkrivenje 16:7)