Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 56. PRIČA

Josija voli Božji zakon

Josija voli Božji zakon

Josija je postao kralj Jude kada je imao osam godina. U to vreme se narod bavio magijom i klanjao se idolima. Kada je Josija imao 16 godina, hteo je da sazna kako da služi Jehovi na ispravan način. Kada je imao 20 godina, počeo je da uništava idole i njihove oltare po čitavoj zemlji. A sa 26 godina je naredio da se obnovi Jehovin hram.

Prvosveštenik Helkija je u hramu pronašao knjigu Jehovinog zakona, što je možda bio originalni primerak zakona koji je napisao Mojsije. Kraljev pisar Safan je doneo knjigu Josiji i počeo da je čita pred njim. Kad je Josija čuo šta tamo piše, shvatio je da narod godinama nije bio poslušan Jehovi. Kralj Josija je rekao Helkiji: „Jehova je sigurno ljut na nas. Idite i upitajte Jehovu šta treba da radimo.“ Jehova je odgovorio preko proročice Olde: „Narod u Judi me je napustio. Kazniću ih, ali neću to uraditi dok je živ kralj Josija zato što se ponizio preda mnom.“

Kada je kralj Josija to čuo, otišao je u hram i okupio sav narod. Zatim je pred njima čitao Jehovin zakon. Josija i narod su obećali da će slušati Jehovu i da će se svim srcem držati njegovih zapovesti.

U Judi se godinama nije slavila Pasha. Ali kada je Josija u knjizi zakona pročitao da Pasha treba da se slavi svake  godine, rekao je narodu: „Proslavićemo Pashu u čast Jehovi.“ Zatim se pobrinuo da se prinesu mnogobrojne žrtve Jehovi i da se u hramu čuje hor pevača. Tako je narod proslavio Pashu, nakon čega je usledio Praznik beskvasnih hlebova, koji je trajao sedam dana. Takva Pasha se nije slavila još od vremena proroka Samuila. Josija je zaista voleo Božji zakon. Da li i ti voliš da učiš o Jehovi?

„Reč je tvoja svetiljka nozi mojoj, i svetlost stazi mojoj“ (Psalam 119:105)