Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 43. PRIČA

Greh kralja Davida

Greh kralja Davida

Kada je Saul umro, David je postao kralj. Tada je imao 30 godina. Nakon nekoliko godina kraljevanja, počinio je veoma ozbiljan greh. Jedne noći se šetao po krovu kraljevskog dvora i ugledao jednu veoma lepu ženu. Saznao je da se zove Vitsaveja i da je udata za Uriju, koji je služio u njegovoj vojsci. Pozvao ju je da dođe u njegov dvor. Spavao je s njom i ona je zatrudnela. David je pokušao da sakrije šta je uradio. Rekao je zapovedniku svoje vojske da Uriju pošalje tamo gde je boj najžešći i da ga ostavi samog. Tako je Urija poginuo u bici, a David se oženio Vitsavejom.

Ali Jehova je video kakvo je zlo David učinio. Šta je preduzeo? Poslao je proroka Natana kod Davida. Natan mu je ispričao sledeću priču: „Jedan bogataš je imao mnogo ovaca, a jedan siromah je imao samo jednu ovčicu koju je mnogo voleo. Iako je imao toliko ovaca, bogataš je tom siromahu oteo tu jedinu ovčicu koju je imao.“ Kad je David čuo tu priču, mnogo se naljutio i rekao: „Taj bogataš zaslužuje smrt!“ A onda je Natan rekao Davidu: „Ti si taj!“ Te reči su Davida pogodile pravo u srce i on je tužnim glasom rekao Natanu: „Zgrešio sam Jehovi.“ David je zbog tog greha imao mnogo problema u svojoj porodici. Jehova ga je kaznio, ali mu je poštedeo život zato što je pošteno priznao svoj greh i ponizio se.

 David je želeo da Jehovi podigne hram, ali Jehova mu je rekao da će to učiniti njegov sin Solomon. „Jehovin hram mora biti nešto veličanstveno. Solomon je još mlad, ali ja ću mu pomoći da pripremi sve što treba“, rekao je David. Zato je veliki deo svog bogatstva odvojio za izgradnju hrama. Pronašao je vešte radnike. Sakupio je zlato i srebro, a kedrovinu je dopremio iz Tira i Sidona. Pred kraj života dao je Solomonu nacrt hrama i rekao mu: „Jehova mi je dao da ovo zabeležim i da ti sve to prenesem. On će ti pomoći, zato se ne plaši već budi hrabar i jak i prioni na posao.“

„Ko krije prestupe svoje, neće imati uspeha, a ko ih priznaje i ostavlja, ukazaće mu se milosrđe“ (Poslovice 28:13)