Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 27. PRIČA

Pobuna protiv Jehove

Pobuna protiv Jehove

Posle nekog vremena, dok su Izraelci bili u pustinji, Korej, Datan i Aviron, kao i još 250 ljudi, pobunili su se protiv Mojsija. Rekli su mu: „Dosta je bilo! Zašto da nam ti budeš vođa, a Aron prvosveštenik? Jehova je sa svima nama, a ne samo s tobom i Aronom.“ Jehovi se to nije dopalo. Smatrao je da su se pobunili direktno protiv njega.

Mojsije je rekao Koreju i njegovim pristalicama: „Dođite sutra pred sveti šator i ponesite sa sobom kadionice pune kâda. Jehova će pokazati koga je izabrao.“

Sutradan su Korej i njegovih 250 pristalica stali pred ulaz u šator sastanka gde je bio i Mojsije. Tu su prineli kâd kao da su sveštenici. Jehova je rekao Mojsiju i Aronu: „Odvojte se od Koreja i njegovih ljudi.“

Korej je došao pred sveti šator i pred Mojsija, ali Datan, Aviron i njihove porodice nisu hteli da dođu. Oni su sa svojim porodicama stajali ispred svojih šatora. Jehova je rekao Izraelcima da se sklone od Korejevih, Datanovih i Avironovih šatora. To su odmah i učinili. Tada se iznenada  zemlja otvorila i progutala ih! A kod svetog šatora, vatra od Jehove spalila je Koreja i njegovih 250 pristalica.

Jehova je zatim rekao Mojsiju: „Uzmi po jedan štap od poglavara svakog plemena i na njemu napiši ime svakog poglavara. Na štapu Levijevog plemena napiši Aronovo ime. Stavi ih u sveti šator, a štap onoga koga budem izabrao pustiće pupoljke.“

Sutradan je Mojsije izneo sve štapove iz svetog šatora i pokazao ih poglavarima plemena. Aronov štap ne samo što je pustio pupoljke, već su na njemu bili i zreli bademi. Jehova je tako potvrdio pda je za prvosveštenika izabrao Arona.

„Budite poslušni onima koji među vama predvode i budite im podložni“ (Jevrejima 13:17)