Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

38. PRIČA

Jehova Samsonu daje snagu

Jehova Samsonu daje snagu

Mnogi Izraelci su se opet vratili obožavanju lažnih bogova, tako da je Jehova dozvolio da Filisteji vladaju nad njima. Ali bilo je i nekih koji su voleli Jehovu. Među njima je bio i Manoje. On i njegova žena nisu imali dece. Jehova je jednog dana poslao anđela kod Manojeve žene. Taj anđeo joj je rekao: „Rodićeš sina. On će izbaviti Izraelce od Filisteja i biće nazirej.“ Da li znaš ko su bili nazireji? To su bili ljudi koji su na jedan poseban način služili Jehovi. Nazireji nisu smeli da se šišaju.

Manoje i njegova žena su posle nekog vremena dobili sina i dali mu ime Samson. Kada je Samson porastao, Jehova mu je dao izuzetnu snagu. Mogao je da ubije lava golim rukama. Jednom prilikom je sam ubio 30 Filisteja. Oni su ga mrzeli i tražili su način da ga ubiju. Jedne noći kad je Samson spavao u Gazi, došli su kod gradskih vrata i tamo čekali u zasedi da ga u zoru ubiju. Ali Samson je usred noći ustao, otišao do gradskih vrata i iščupao ih. Nosio ih je na ramenima sve do vrha gore u blizini Hevrona.

Kasnije su Filisteji otišli kod Samsonove devojke Dalile i rekli joj: „Svaki od nas daće ti po hiljadu i sto srebrnika ako otkriješ u čemu leži njegova snaga. Hoćemo da ga uhvatimo i bacimo u tamnicu.“ Dalila je prihvatila tu ponudu jer je bila pohlepna. Samson isprva nije hteo da joj kaže u čemu leži njegova snaga, ali ona mu je dosađivala sve dok joj nije otkrio svoju tajnu. „Nikada se nisam šišao jer sam nazirej“, rekao joj je. „Svu svoju snagu bih izgubio ako bih se ošišao.“ Samson je mnogo pogrešio što joj je to rekao!

Dalila je istog časa prenela Filistejima: „Saznala sam njegovu tajnu!“ Uspavala je Samsona na svom krilu, a zatim pozvala jednog čoveka da ga ošiša. A onda je povikala: „Samsone, evo Filisteja!“ Samson se trgao iz sna i shvatio da je izgubio snagu. Filisteji su ga uhvatili, oslepeli i bacili u tamnicu.

Jednom prilikom su se hiljade Filisteja sakupile u hramu njihovog boga Dagona i počeli su da uzvikuju: „Naš bog nam je dao Samsona! Izvedite ga da nas zabavlja!“ Postavili su ga između dva stuba i rugali su mu se. Samson se pomolio Jehovi rečima: „O Jehova, daj mi snage samo još ovaj put.“ Do tada mu je kosa već porasla. On je svom snagom gurao stubove hrama i on se srušio. Tako su poginuli svi koji su bili u njemu. Tada je i Samson poginuo.

„Sve mogu uz pomoć onoga koji mi daje snagu“ (Filipljanima 4:13)