Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 9. PRIČA

Avraham i Sara napokon dobijaju sina

Avraham i Sara napokon dobijaju sina

Avraham i Sara su već dosta godina bili u braku. Kada su napustili svoj udoban dom u Uru, živeli su pod šatorima. Sara se zbog toga nije žalila, jer je verovala da je ono što Jehova traži od njih za njihovo dobro.

Sara je toliko želela dete da je jednom prilikom rekla Avrahamu: „Ako bi moja sluškinja Agara imala dete s tobom, ja bih ga volela kao da je moje.“ Agara je posle nekog vremena rodila sina, koji je dobio ime Ismailo.

Dosta godina kasnije, kada je Avraham imao 99 godina, a Sara 89, u goste su im došla tri čoveka. Avraham ih je zamolio da sednu ispod jednog drveta i da se malo odmore dok im spremi nešto za jelo. Da li znaš ko su oni bili? To su bili anđeli! Oni su rekli Avrahamu: „Sledeće godine u ovo doba, ti i tvoja žena dobićete sina.“ Sara ih je iz šatora slušala, pa se nasmejala i u sebi pomislila: „Kako bih ja ovako stara mogla roditi dete?“

Sara je sledeće godine rodila sina, baš kao što je Jehovin anđeo rekao. Avraham mu je dao ime Isak, što znači „smeh“.

 Jednom prilikom, kada je Isak imao oko pet godina, Sara je primetila kako se Agarin sin Ismailo ruga Isaku. Želela je da zaštiti svog sina, pa je ispričala Avrahamu šta je videla i rekla mu da otera Ismaila. Avraham isprva nije hteo to da uradi. Ali Jehova je želeo da zaštiti Isaka, pa je zato rekao Avrahamu: „Poslušaj Saru. Ja ću se pobrinuti za Ismaila. A moje obećanje će se ispuniti preko Isaka.“

„Verom je Sara dobila moć da začne potomka [...] jer je smatrala vernim onoga koji je dao obećanje“ (Jevrejima 11:11)