Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 92. PRIČA

Isus se pojavljuje ribarima

Isus se pojavljuje ribarima

Neko vreme nakon što se Isus pojavio apostolima, Petar je odlučio da ode na Galilejsko more da lovi ribu. Toma, Jakov, Jovan i još neki učenici krenuli su s njim. Celu noć su proveli na moru ali ništa nisu ulovili.

Rano ujutru videli su kako jedan čovek stoji na obali. Doviknuo im je: „Jeste li nešto ulovili?“ Kad su mu odgovorili da nisu, rekao im je: „Bacite mrežu s desne strane čamca.“ Kad su to uradili, u mrežu se uhvatilo toliko riba da nisu mogli da je izvuku. Jovan je u tom trenutku shvatio da je taj čovek Isus i rekao je: „To je Gospod!“ Petar je odmah skočio u vodu i otplivao do obale. Drugi učenici su došli čamcem.

Kad su stigli na obalu, videli su kako Isus peče hleb i ribu na žaru. Rekao im je da donesu još malo ribe koju su ulovili. Zatim ih je pozvao da doručkuju.

 Kad su završili s doručkom, Isus je upitao Petra: „Da li me voliš više nego što voliš da loviš ribu?“ Petar mu je odgovorio: „Da, Gospode, znaš da više volim tebe.“ Isus je rekao: „Onda hrani moje jaganjce.“ Isus ga je opet upitao: „Voliš li me Petre?“ Odgovorio mu je: „Gospode, znaš da te volim.“ Na to je Isus rekao: „Pasi moje ovčice.“ Isus ga je po treći put pitao isto. Petar se ražalostio i rekao mu: „Gospode, ti sve znaš. Dobro znaš da te volim.“ Isus mu je rekao: „Hrani moje ovčice.“ A zatim je dodao: „Pođi za mnom.“

„Rekao im je: ’Pođite za mnom, i učiniću vas ribarima ljudi.‘ Oni su odmah ostavili mreže i pošli za njim“ (Matej 4:19, 20)